Idan Artikel 27.02.2008

Tre lande byder på Play the Game

Play the Game har fået tre bud på afholdelsen af næste den konference i 2009. Organisation ser det som et europæisk gennembrud.

Skrevet af: Redaktionen

Spanien, Tyskland eller England kan blive værtland for den næste Play the Game-konference i 2009. Efter efterårets konference i Reykjavik har tre byer og organisationer meldt sig som interesserede i at afholde den næste konference:

  • I Tyskland vil det meget aktive netværk af sportsjournalister og idrætsforskere organiseret i Sportnetzwerk lægge konferencen i Berlin.
  • Fra Spanien har Blume, som organiserer en international gymnastikfestival, søgt om at få Play the Game til Gran Canaria.
  • Endelig foreslår Coventry University, der bl.a. arbejder med sportsøkonomi og sportsmarketing, konferencen placeret på det lokale fodboldstadion Ricoh Arena.

Ud over de tre interessetilkendegivelser har der også været løsere forespørgsler fra Holland, Tyskland og Norge. I Norge viste både Bergen, Tromsø og det norske idrætsforbund, NIF, en vis interesse for Play the Game, men valgte altså i sidste ende ikke at sende nogen ansøgning.

Udenlandsk opbakning

Ifølge Play the Games bestyrelsesformand, Jens Brinch, er der under alle omstændigheder tale om et europæisk gennembrud for Play the Game, der i flere år har kæmpet for at sikre et mere stabilt økonomisk fundament og en større international forankring: 

”De tre ansøgere og de mange forespørgsler, vi har fået, viser en bred udenlandsk opbakning til Play the Games arbejde for at skabe en fri idrætsdebat og gøre idrætten mere åben, etisk og demokratisk,” siger han i en pressemeddelelse. Samtidig håber han, at den internationale interesse vil forbedre mulighederne for at få Play the Game på finansloven. ”Vi har nu taget et vigtigt skridt i retning af at skabe et bredt europæisk medejerskab bag Play the Game, men for at komme i mål har vi brug for opbakning på hjemmefronten i de næste år, og det håber vi, regering og folketing vil sørge for i samarbejde med dansk idræt.”

Arrangører skal rejse 250.000 euro

Play the Game vil nu opstille en mere detaljeret liste med kravspecifikationer og gå i dialog med organisationerne bag de tre interessetilkendegivelser. 

Ifølge Play the Games sekretariatschef, Jens Sejer Andersen, må arrangørerne være forbedret på at skulle rejse i omegen af 250.000 euro (1,5-2 mio. kroner) til afviklingen af konferencen. Om det er realistisk for alle de forhåndsinteresserede, er blandt de spørgsmål, som skal afklares. Play the Game forventer at have truffet sin afgørelse senest den 1. juni i år.