Idan Artikel 11.11.2010

VM i fodbold havde lille effekt

Ny rapport om VM-slutrunden i Sydafrika udfordrer påstanden om, at megaevents giver store økonomiske gevinster.

En ny rapport gør op med forestillingen om, at der er store økonomiske effekter forbundet med afholdelse af megaevents som f.eks. VM i fodbold. Med udgangspunkt i sommerens VM-slutrunde i fodbold i Sydafrika konkluderer rapporten, at slutrunden på kort sigt har haft en langt mindre positiv effekt for sydafrikansk økonomi end først antaget. Forventningsanalyser frem mod VM i Sydafrika anslog ellers, at antallet af oversøiske turister i forbindelse med slutrunden ville blive op mod 380.000. Men ud fra en analyse af de oversøiske flyafgange før og under VM samt antallet af bookede hotelværelser og lejligheder konkluderer rapporten, at det snarere endte med 40.000-90.000 oversøiske turister. Denne væsentligt mindre tilstrømning har stor betydning for VM-effekten, da det specielt var de oversøiske turister, som skulle bidrage med økonomiske gevinster.

For højt prisniveau

Ifølge rapporten, som er udarbejdet af Stan A. Du Plessis og Wolgang Maennig fra det økonomiske fakultet i Hamborg, skyldes den mindre tilstedeværelse af oversøiske turister ikke kun den globale finanskrise, men i høj grad også økonomisk grådighed og urealistiske prisforventninger hos hotelejere og flyselskaber. 

Det høje prisniveau skabte en såkaldt ’crowding-out-effekt’. Hotelpriserne steg med op mod 100 pct. i forbindelse med VM, men faldt kort op til slutrundens begyndelse, hvilket ifølge rapporten er et tegn på, at udbudspriserne oprindeligt var sat for højt med manglende booking til følge. Og på trods af en intervention fra den sydafrikanske konkurrencestyrelse kort før VM var flypriserne stadig 50 pct. højere end i ikke VM-perioder. Rapporten fremfører derudover, at der også indtraf en ’crowding-out-effekt’ for de almindelige turistsektorer i Sydafrika. Jagtturisme fylder traditionelt meget i den sydafrikansk turismesektor i juni, men sektoren oplevede i forbindelse med slutrunden et fald i antallet af turister, hvilket angiveligt skyldtes, at jagtturisterne opfattede slutrunden som et forstyrrende element. Rapporten bemærker derudover, at turismeaktiviteten i månederne før og efter VM ligeledes faldt, da turister sørgede for, at deres besøg til Sydafrika faldt sammen med VM.

Mulige gevinster på længere sigt

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, om VM i fodbold kan medføre langsigtet økonomisk gevinst. 

Rapporten peger dog på, at den overordnet set vellykkede slutrunde har efterladt en positiv opfattelse af Sydafrika som arrangør og værtsland. Samtidig gav slutrunden fokus på gode historier fra Sydafrika, som har været med til at ændre billedet af Sydafrika som et land udelukkende med problemer i forhold til racekonflikter, HIV og kriminalitet. På længere sigt kan det potentielt føre øget turisme og flere investeringer med sig. Ligeledes fremfører rapporten, at investeringer i infrastruktur og stadions på længere sigt kan medføre en positiv effekt ved blandt andet at højne antallet af tilskuere til efterfølgende sportsarrangementer på de nye stadions. Endelig viser et mindre studie, at hele 85 pct. af sydafrikanerne ser lysere på fremtiden efter turneringen sammenlignet med før. Det sidste falder i tråd med andre undersøgelser, der har påvist, at store slutrunder kan give en varig ’lykkeeffekt’. Denne slår dog normalt klarest igennem i mere velstående lande. I den forbindelse kan VM i fodbold i Sydafrika måske vise sig at blive en positiv undtagelse. 

Læs mere