Idan Artikel 12.04.2021

Webinarer fra VidenHUB sætter ny viden om svømme- og vandkultur i spil

I 2021 kan du som fagperson, praktiker eller beslutningstager deltage i seks webinarer arrangeret af VidenHUB for fremtidens vandkultur om, hvordan vi skaber de bedste rammer for fremtidens svømmeanlæg, så de bliver bæredygtige og kan rumme mange forskellige typer af vandaktiviteter.

Vandaktiviteter er populære i Danmark. 34 pct. af alle 7-15-årige dyrker regelmæssigt svømning i deres fritid, hvilket gør svømning til den største idrætsaktivitet blandt børn over unge.  Blandt voksne over 16 år er 17 pct. regelmæssige gæster i landets 389 offentlige svømmeanlæg, der også byder velkommen til mange andre, der gerne vil bade, lege, lave vandtræning, dyrke vandsportsaktiviteter og slappe af med wellness.

Vandaktiviteters popularitet er et af emnerne på det første webinar onsdag 28. april arrangeret af VidenHUB for fremtidens vandkultur, der er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade og vidensaktørerne Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Senter for Idrettsanleg og teknologi ved Norges tekniske universitet.

Webinaret i april er det første af en række på seks webinarer, som kommer med bud på, hvordan vi skaber de bedste rammer for fremtidens svømmeanlæg.  Her vil Idan præsentere resultaterne af en helt ny undersøgelse af, hvem der bruger de danske svømmeanlæg, hvad der karakteriserer anlæggene, og hvilke aktiviteter der foregår i svømmeanlæg i dag.

Webinarerne henvender sig til alle med interesse for området, hvor kommuner, rådgivere, arkitekter, ingeniører, facilitets- og anlægsledere, driftsfolk, politikere og embedsfolk kan få ny viden og mulighed for at diskutere, hvad der kendetegner danskernes svømme- og vandkulturvaner, hvordan vi imødekommer brugerne og nye trends inden for vandaktiviteter, og hvordan vi indretter, designer og udvikler mere bæredygtige og klimavenlige anlæg?

Datoer og temaer for de seks webinarer:

Webinar 1: Onsdag 28. april, 11.30-12.45 - Det ved vi nu om vandkulturen – og hvad så?

    • Idrættens Analyseinstitut præsenterer hovedkonklusionerne fra en spritny undersøgelse Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur. Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade peger på de mest interessante perspektiver i undersøgelsen.

Webinar 2: Tirsdag 11. maj 10.00-11.15 - Fremtidens rum og rammer til danskernes vandkultur

    • Lokale og Anlægsfonden diskuterer prioriteringer, når man bygger med fokus på brugermix, design, procesgreb og kommunale strategier. En arkitekt er inviteret med i studiet.

Webinar 3: Tirsdag 15. juni, 10.00-11.15 - Fremtidens svømmeanlæg – organisering, drift og brugerbehov

    • Danske Svømmebade giver deres perspektiv på brugerbehov, drift og organisering af anlæg og inddrager en konkret case til at vise, hvordan viden kan omstilles til praksis.

Webinar 4: Tirsdag 7. september 10.00-11.15 - Vandkulturens betydning i samfundet – fra forening til selvorganiseret

    • Dansk Svømmeunion diskuterer, hvordan man kan forene foreningsidrættens krav med selvorganiserede brugere, prioritere og skabe gode forudsætninger for alle – fra de yngste til de ældste. Konkrete cases vil indgå.

Webinar 5: Mandag 25. oktober 13.00-14.15 - De store udfordringer og potentialer

  • I anledningen af Kommunalvalg 2021 sætter vi spot på aktuelle politiske dagsordner – klima og bæredygtighed, brugergrupper, tomme svømmeanlæg og kommende investeringer.

Webinar 6: Tirsdag 23. november 10.00-11.15 - Energiforbrug og klima i danske svømmeanlæg

  • Hovedkonklusionerne fra den tekniske undersøgelse af Senter for Idrettsanlegg og teknologi ved Norges tekniske-naturvitenskabelige universitet (NTNU) præsenteres – hvad der sker under vandoverfladen? Og hvordan kan man kan forbedre indeklima og energiforbrug i danske svømme- og vandkulturanlæg?

Viden fra undersøgelser vil indgå i alle seks webinarer sammen med de fem aktørers erfaringer, som vil gøre webinarerne praksisnære. Webinarerne bliver suppleret af øvrig formidling og et inspirationskatalog i 2022.

Praktisk information om deltagelse:

Webinarer foregår online. Tilmelding skal ske på zoom her.

Læs mere 

Find flere informationer om VidenHub’en og webinarer på HUB’ens hjemmeside