Oplæg fra Idan, Vifo og Play the Game

Idan, Vifo og Play the Game holder hvert år en lang række oplæg, der omhandler forskellige aspekter af organisationernes fag- og vidensområde.

Oplæggene tager afsæt i instituttets viden, undersøgelser og analyser, men tilpasses hver gang dem, oplægget skal holdes for.

Se oversigten over Idan, Play the Game og Vifos medarbejderes oplæg og præsentationer gennem årene.

 • Oplæg ’Samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv - idrætssamrådenes roller og potentialer’, møde i SIS - Sport og Idræt i Svendborg (Malene Thøgersen), Svendborg Idrætscenter. 13. november 2023
 • Oplæg 'Hvad skaber (mis)trivsel i dansk (elite)idræt?' for Svøm Danmarks klubchefnetværk (Rasmus K. Storm). Esbjerg, 2. november 2023
 • Oplæg ’Trivsel blandt danske eliteatleter’ på Idrætspolitisk Dag på Aarhus Universitet (Rasmus K. Storm). Aarhus, 12. oktober 2023
 • Oplæg ’Idrætsvaner, faciliteter og foreninger’ til workshop om fremtidens fritidsliv i Jernbanebyen (Peter Forsberg), Spor10, 3. oktober, 2023
 • Oplæg ‘Kommunale politikker på fritidsområdet – sådan ser landskabet ud’ på Vifokonferencen (Maja Pilgaard), Faaborg, 27. september, 2023.
 • Oplæg ’Digitalisering i foreningslivet – en forudsætning for fremtidens fællesskaber?’ på Vifokonferencen (Maja Pilgaard), Faaborg, 27. september, 2023.
 • Oplæg ‘Forskningsformidling i det lokale forsamlingshus – Folkeuniversitetets lokalkomitéer’ til Vifos folkeoplysningskonference 2023 (Malene Thøgersen). Faaborg, 27. september 2023.
 • Oplæg ’Egnede lokaler til aftenskoleundervisning – mellem behov og ressourcer’ til Vifos folkeoplysningskonference 2023 (Malene Thøgersen & Maria Jensen). Faaborg, 26. september 2023.

 • Oplæg ‘Folkeoplysningens rolle – værdier, aktiviteter og organiseringsformer’ til Vifos folkeoplysningskonference 2023 (Malene Thøgersen). Faaborg, 26. september 2023.

 • Oplæg’ Lov og nørd - lokaler på aftenskoleområdet. Hvad siger loven, og hvordan administreres den i praksis?’ til Vifos folkeoplysningskonference 2023 (Malene Thøgersen). Faaborg, 26. september 2023.
 • Oplæg ’ Lederuddannelse – identitet, værdier og praksis ’ til Vifos folkeoplysningskonference 2023 (Henriette Bjerrum). Faaborg, 26. september 2023
 • Oplæg ’Den frivillige drivkraft - Lederuddannelse i frivillige foreninger’ til Vifos folkeoplysningskonference 2023 (Line Bilberg). Faaborg, 26. september 2023
 • Oplæg ’Efterskole, hvad så? Foreningstilknytning og motivation blandt unge, der vender hjem fra efterskole’ til Vifos folkeoplysningskonference 2023 (Line Bilberg). Faaborg, 26. september 2023
 • Oplæg ’Sådan indtog vi uderummet under COVID-19’ på Vifokonferencen (Maja Pilgaard), Faaborg, 26. september, 2023.
 • Oplæg og workshop om megaevents hos Geelmuyden Kiese og Wonderful Copenhagen (Christian Gjersing Nielsen og Rasmus K. Storm). København, 22. september 2023 
 • Oplæg ’Overblik over mulige gevinster ved facilitetsstrategier’ til IFFD-webinar om anbefalinger til den gode facilitetsstrategi (Peter Forsberg), online, 12. september, 2023
 • Oplæg ’Danskernes idrætsvaner: Historisk udvikling og et blik mod fremtiden’ for Herlufsholm Idrætscenter (Frederik Petersen). Online, 9. september 2023
 • Oplæg ’Status på udsatteidrætten i Danmark’, OMBOLD konference, 20 års jubilæum (Maja Pilgaard), Københavns Rådhus, 8. september, 2023.
 • Oplæg ’Slutevaluering af Nye Spilformer i DanskHåndbold’, præsentation af resultater for styregruppe (Maja Pilgaard), Aarhus, 6. september, 2023.
 • Oplæg og workshop ’Idrætsvaner, faciliteter og foreninger’ til udviklingsplan for Måløv Idrætspark Ballerup Kommune (Peter Forsberg), Måløv Kulturcenter, 29. august, 2023
 • Oplæg 'Willingness to pay for hosting Formula One: How important is consequentiality?’ på European Sports Economics Association-konferencen (Christian Gjersing Nielsen). Cork, Irland, 24. august 2023 
 • Oplæg ’Idrætsforskningens problemer' på konference om idrætsforskningen i Danmark (Rasmus K. Storm). Aalborg Universitet, Aalborg, 24. august, 2023
 • Oplæg og workshop ’Fremtidens strømning i idrætslivet’ til servicetjek af idrætspolitikken i Svendborg Kommune (Peter Forsberg), Svendborg Idrætscenter, 23. august, 2023
 • Oplæg ’Præsentation af idrætsfacilitetsanalyse’, Kultur- og Fritidsudvalget, Køge Kommune (Peter Forsberg), Køge Rådhus, 14. august, 2023
 • Oplæg ’Evaluering af Aktive Hverdagssteder – midtvejsstatus’, præsentation af resultater for styregruppe (Maja Pilgaard), Aalborg 3. juli, 2023.
 • Oplæg ’Folkeuniversitetets lokalkomitéer. Hvordan har de det?’ ved Komitémøde i Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning (Malene Thøgersen). Aarhus Universitet, 21. juni 2023
 • Oplæg ’Kommunale facilitetspolitikker og -strategier’, DBU seminar om fremtidens bæredygtige fodboldfaciliteter (Peter Forsberg), Vejle Stadion, 20. juni, 2023
 • Oplæg online ’ClearingSport: Towards an agency countering corruption and protecting the integrity of world sport’, Gandaki University, Nepal, 15. Juni 2023
 • Oplæg ’Danskernes idrætsvaner før, under og efter corona’ til check-in møde i Idan Forum (Frederik Petersen). Online, 13. juni 2023
 • Oplæg ’Nye trends i idrætten: Digitalisering’, Idan Forum Temadag (Maja Pilgaard), Grøndal Multicenter, København, 30. maj, 2023.
 • Oplæg og procesfacilitering ’Kommunale politikker på fritidsområdet’, Temadag i Fritidssamrådet, Region Nordjylland (Maja Pilgaard), Aalborg, 26. maj, 2023. 
 • Oplæg ’Lederuddannelse i frivillige foreninger - mellem værdier, identitet og praksis’ til årsmøde hos Voksenopplæringsforbundet (Line Bilberg og Henriette Bjerrum). Røde Kors konferansesenter, Oslo, Norge, 25. maj 2023
 • Oplæg ’Status på medlemsdemokrati og diversitet i foreningsidrætten i Frederiksberg’ (Peter Forsberg), Frederiksberghallerne, 24. maj, 2023
 • Oplæg ’Idræt og aktiv fritid – En hjemmebane til alle?’, KL Kultur- og fritidskonference (Maja Pilgaard), København, 23. maj, 2023. 
 • Oplæg ’Folkeuniversitetets lokalkomitéer. Hvordan har de det?’ ved årsmøde i Folkeuniversitetets Komitéstyrelse (Malene Thøgersen). Skærum Mølle, 13. maj 2023
 • Oplæg ’Digitalisering i idrætten – mellem kommune og forening’, Temadag i Fritidssamrådet, Region Sjælland (Maja Pilgaard), Gyrstinge Skovhuse, 10. maj, 2023. 
 • Oplæg ’Autokrater vs. demokrater: Hvem spiller sporten for?’ (Jens Sejer Andersen), Norges Idrettshøgskole, Oslo, 4. maj 2023.
 • Oplæg ’Kommunale idrætsstrategier I: Hvordan arbejder man med idrætspolitikker og balancerer mellem forskelligartede dagsordener?’, Idrætsmødet 2023 (Maja Pilgaard), Aalborg 3. maj, 2023.  
 • Oplæg ’Idræt og aktiv fritid – En hjemmebane til alle?’, Temadrøftelse i KL’s Kultur- og Fritidsnetværk (Maja Pilgaard), Aalborg 3. maj, 2023. 
 • Oplæg ’Fokus på kommunale facilitetsstrategier’ Idrætsmødet i Aalborg (Peter Forsberg), Aalborg Kongrescenter, 3. maj, 2023
 • Oplæg ’Hvordan får vi de unge med i idrættens fællesskaber?’, Idrætsmødet 2023 (Maja Pilgaard), Aalborg, 2. maj, 2023.
 • Oplæg ’Fritidsvaner og trivsel – sammenhængen mellem fritidsvaner og trivsel blandt børn og unge’ på konference med temaet ’Hvordan trives vores børn og unge egentlig, og hvilken rolle spiller fritiden og foreningslivet for børn og unges trivsel?’ hos Fritidssamrådet i Region Hovedstaden (Frederik Petersen og Henriette Bjerrum). Bymose Hegn, Helsinge, 27. april 2023.
 • Oplæg ’Danskernes forventning til digitalisering’, Repræsentantskabsmøde i Herning Idrætsråd (Maja Pilgaard), Haderup Kultur- og Idrætscenter, 20. april, 2023.
 • Oplæg ’Danskernes forventning til digitalisering i idrætten’, IUCE ledernetværk (Maja Pilgaard), København, 18. april, 2023. 
 • Oplæg 'Freedom of expression for all or the few? - The Olympic paradox' (Stanis Elsborg). Paneldebat arrangeret af UConn Sport Management, UConn Human Rights Institute and the Business and Human Rights Initiative. Online, 18. april 2023
 • Oplæg ’En sand olympisk alliance - for verdensfred, demokrati og menneskerettigheder?’ (Jens Sejer Andersen). Enhedslistens Kulturfestival, København, 15. april 2023
 • Oplæg 'Autokrati eller demokrati - Hvilket hold vil idrætten og dens støttere spille på?' hos VL20 (Stanis Elsborg). København, 17. april 2023
 • Oplæg ’Fritidspolitik i Aalborg Kommune’, Udkast til fritidspolitik for folkeoplysningsudvalget (Maja Pilgaard), Aalborg, 14. april, 2023. 
 • 'Rusland, Putin og OL i Paris' hos Discovery+ (Stanis Elsborg). København, 16. marts 2023
 • Oplæg ’The tangible and intangible effects of hosting the Tour de France’ på SDU Business School Days ’Talks Beyond the Obvious’ hos Syddansk Universitet (Christian Gjersing Nielsen). Esbjerg, 15. marts 2023
 • Oplæg 'Hvad er forholdet mellem elite og bredde? på Idan Forum (Rasmus K. Storm). Køge Stadion, Køge, 7. marts 2023
 • Oplæg ’Danskernes digitale idrætsforening’, Præsentation af undersøgelsens resultater på webinar arrangeret af DIF og DGI (Maja Pilgaard), online, 2. marts, 2023. 
 • Oplæg 'Autocracy vs. democracy: Which side will sport play for?' på MESGO (Stanis Elsborg & Jens Sejer Andersen). Mainz, 28. februar 2023
 • Oplæg og workshop ’Borgermøde for idrætsområdet i Glostrup Kommune’ (Peter Forsberg), Glostrup Idrætscenter, 7. februar, 2023
 • Oplæg 'Aftenskolernes udfordringer og udviklingsmuligheder' på LOF idétræf (Maria Elisebeth Jensen og Henriette Bjerrum). Svendborg, 4. februar 2023.
 • Oplæg 'Sport, politik og samfund' på Vejle Idrætshøjskole (Stanis Elsborg). Vejle, 27. januar 2023
 • Oplæg og facilitering af stormøde ’Fritidspolitik – Vidensafsæt og proces’, Stormøde – udarbejdelse af Fritidspolitik i Aalborg Kommune (Maja Pilgaard), Aalborg, 18. januar, 2023. 
 • Oplæg ’Danskernes deltagelse i idrætsaktiviteter, fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde’ til foreningskonference i Odsherred Kommune (Peter Forsberg), Odsherred, 14. januar 2023
 • Oplæg ’Samrådenes roller og potentialer. På landsplan og i Viborg Kommune' på møde med samråd i Viborg Kommune (Malene Thøgersen). Viborg, 29. november 2022

 • Lecture 'Autocracy vs. democracy: A case for good governance in sport' at seminars organised by the Finnish Ministry of Education and Culture and the Finnish Council for Sport Ethics (Jens Sejer Andersen). Finland, 29 November 2022

 • Oplæg ’Adaptive training and social inclusion’, Nordic Sportsinnovation Summit (Maja Pilgaard), Syddansk Universitet, Odense, 28. november, 2022

 • Presentation 'Sport and authoritarian states' at Studenterforeningen/Royal Danish Academy of Science and Letters (Stanis Elsborg). 25 November 2022

 • Oplæg ’Lokale samråd på kultur- og fritidsområdet. Samrådenes rolle nu og i fremtiden' på Vifos temadag (Malene Thøgersen). Aarhus, 24. november 2022

 • Forelæsning ’Er idræt og bevægelse alle borgeres hjemmebane?’, for studerende på Aarhus Universitet (Maja Pilgaard), Aarhus, 22. november 2022.
 • Panel debate 'Football and human rights' at Amnesty (Stanis Elsborg). 21 November 2022

 • Oplæg ’Grundtvig på ny: Erfaringer fra eksperimenter med nye formater for folkeoplysning’ på inspirationsseminar ’Hvor er gnisten i folkeoplysningen?’ hos Grundtvigsk Forum (Line Bilberg). Vartov, København, 22. november 2022

 • Oplæg ’Idrætsvaner – de unge, hvor er de på vej hen?’ på konference ’Inputs til Herlev Kommunes nye idrætspolitik’ (Peter Forsberg). Herlev Medborgerhus, Herlev, 19. november 2022

 • Panel debate '2022 World Cup in Qatar - sport and politics' at Det Udenrigspolitiske Selskab (Stanis Elsborg). 17 November 2022
 • Oplæg 'Med Putin, Al-Thani og FIFA… ind i en ny æra i verdensidrætten' på Kritisk Forum, Aarhus Universitet (Jens Sejer Andersen). Aarhus, 15 november 2022

 • Oplæg ’Folkeoplysningspolitik anno 2022 – udviklingstendenser på området og særlig fokus på brugerinddragelsesstrukturer' på udvalgsmøde i Kultur- og fritidsudvalget i Varde Kommune (Malene Thøgersen). Varde, 14. november 2022

 • Oplæg ’Er idræt og bevægelse alle borgeres hjemmebane i Brøndby Kommune?’, Temamøde for kommunalbestyrelsen (Maja Pilgaard), Brøndby, d. 9. november, 2022.

   

 • Oplæg ’Padelsportens fremmarch – et analytisk perspektiv’, webinar i IFFD (Maja Pilgaard), online, 9. november, 2022.

   

 • Forelæsning ’Danskernes motions- og sportsvaner’, for studerende på Aarhus Universitet (Maja Pilgaard), Aarhus, 8. november, 2022.

 • Oplæg ’Status på danskernes frivillighed’ til Idan Forum om frivillighed (Peter Forsberg). Frontløberne, Aarhus, 8. november 2022

 • Presentation 'Qatar 2022: Party or scandal' at Husum Libraries (Stanis Elsborg with journalist Jeppe Laursen Brock). 8 November 2022

 • Oplæg ’Studieforbund og aftenskoler i et nordisk perspektiv. Forslag til et fællesnordisk kortlægningsprojekt' på Mimer Forskarkonferans (Malene Thøgersen). Jönköbing, Sverige, 8. november 2022

 • Opening keynote 'The values of sport play in favour of democracy' at SIGPE V, Inteligencia Esportiva (Jens Sejer Andersen). Curitiba, Brasil, 8 November 2022
 • Panel debate 'Sportswashing, greenwashing and pinkwashing' at The Danish Union of Journalists Festival (Stanis Elsborg). 7 November 2022

 • Oplæg ’Fremtidens foreningsliv i Syddjurs Kommune’, Foreningskonference (Maja Pilgaard), Midtdjurshallen, Ryomgård, 7. november, 2022.

 • Panel debate 'Qatar 2022 and sports journalism' at DBU/The Danish Union of Journalists (Stanis Elsborg). 3 November 2022

 • Oplæg ’Samrådenes fremtidige potentialer. Resultater og perspektiver fra Vifos undersøgelser' på Landssamrådets temadag 2022 (Malene Thøgersen). Kolding, 5. november 2022
 • Oplæg på idræts- og fritidslivets folkemøde i Helsingør Kommune (Rasmus K. Storm). Helsingør, 2. november 2022

 • Oplæg ’Aftenskolesamrådene som arena for lokalt samarbejde. Resultater og perspektiver fra undersøgelse af lokale samråd’ på FOF Skolemødet 2022 (Malene Thøgersen). Middelfart, 28. oktober 2022

 • Oplæg ’Idrætssamråds roller og potentialer’ på Konference om idrætten i Region Hovedstaden (Peter Forsberg). Kollekolle, Værløse, 28. oktober 2022

 • Oplæg og paneldeltagelse ’Opfølgning på megaevents – hvordan gik det så?’ på Fritidssamrådets konference og årsmøde (Rasmus K. Storm). København, 27. oktober 2022 

 • Oplæg ’Facilitetsdatabasen og hvordan data fra denne bruges idrætspolitisk’ på Idrætspolitisk Dag på Sektion for Idræt, Aarhus Universitet (Niels Anton Toftgård). Aarhus, 12. oktober 2022

 • Online lecture 'Autocracy vs. democracy: A case for good governance in sport' at sports governance seminar organised by the Finnish Ministry of Education and Culture (Jens Sejer Andersen). Online, 11 October 2022

 • Oplæg ’Idræt og bevægelse for mennesker med funktionsnedsættelser’, Arbejdskonference i Trekantsområdet (Maja Pilgaard), Vejle, 11. oktober, 2022.

 • Presentation 'Qatar 2022' at the Danish Football Association's event for fans (Stanis Elsborg). 10 October 2022
 • Online lecture 'Good Governance: The Key to Safeguarding the Values of Sport' for Gloucestershire University (Jens Sejer Andersen). Online, 7 October 2022

 • Panel debate 'Club ownerships in international football' at Mediano/The Royal Danish Theater (Stanis Elsborg). 4 October 2022

 • Presentation 'In the shadow of Ukraine: Why sports needs to raise its ethical standards' at 2022 E.H.C. Hockey Business Forum (Stanis Elsborg). 3 October 2022

 • Oplæg ’Nye Spilformer: Kan nytænkning skabe nyt liv i håndbolden?’, Vejenkonferencen 2022 (Maja Pilgaard, Vejen IC, 27. september, 2022.

 • Oplæg ’Idrætssamvirkernes rolle, udfordringer og potentialer i landets kommuner’ på Vejen Konferencen (Malene Thøgersen). Vejen, 26. september 2022

 • Oplæg ’Fremtidens specialforbund’ på Vejen Konferencen (Peter Forsberg). Vejen Idrætscenter, 26. september 2022

 • Oplæg ’De smarte, de selvsikre og de knapt så sunde? Hvem dyrker fitness i praksis?’ på Vejen konferencen (Steffen Rask). Vejen, 26. september 2022

 • Oplæg ’Den skæve idræt. Hvor ligger de største udfordringer?’ på Vejen konferencen (Steffen Rask). Vejen, 26. september 2022

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner – nye og gamle tendenser’, webinar for DGI (Steffen Rask). Online, 21. september 2022

 • Presentation 'Sport and politics: Qatar 2022' at the Danish Football Association (Stanis Elsborg, for players and staff). 20 September 2022

 • Opening keynote 'Autocracy vs. democracy: A battle that decides the future of sport' at ESPRIT, Erasmus University (Jens Sejer Andersen). Rotterdam, the Netherlands, 15 September 2022

 • Oplæg ’Kommunen som aktør og samarbejdspartner ud fra et datadrevet perspektiv’, Idan Forum (Maja Pilgaard), Nyborg, 25. august, 2022.

 • Oplæg 'Willingness to Pay for Hosting the Tour de France in Denmark’ på European Sports Economics Association-konferencen (Christian Gjersing Nielsen), Helsinki (Finland), 23. august 2022

 • Presentation at Andrew Jennings memorial evening at the Frontline Club (Jens Sejer Andersen). London, United Kingdom, 7 July 2022

 • Oplæg ’Public Support for Hosting the Tour de France in Denmark – the Contingent Valuation Method’ på Play the Game 2022 (Christian Gjersing Nielsen), Odense, 30. juni 2022

 • Oplæg ’A vote with a weight’ på Play the Game 2022 konferencen (Peter Forsberg). Odense, 30. juni 2022

 • Oplæg ’One or several sporting realities in Europe? An empirical perspective on mass participation in Europe’ på Play the Game konferencen (Steffen Rask). Odense, 29. juni 2022

 • Oplæg ‘Sport and exercise in Denmark during the corona pandemic – insights from a cohort study’ på Play the Game 2022 konferencen (Steffen Rask). Odense, 28 June 2022

 • Oplæg 'The Finnish Elite Sport System' på pressekonference vedr. evalueringen af det finske elite sportssystem, Finlands Kultur- og Uddannelsesministerium (Rasmus K. Storm). Online,  28. juni 2022

 • Oplæg ’Idrætsvaner og bevægelsesglæde blandt 3-6-årige’ på Idrætsmødet i Aalborg (Steffen Rask). Aalborg, 23. juni 2022

 • Oplæg ’Unge, idræt og mentalt helbred’ på Idrætsmødet i Aalborg (Steffen Rask). Aalborg, 23. juni 2022

 • Oplæg ’Skræddersyede løsninger som vejen til mere mangfoldig idrætsdeltagelse?’, Idrætsmødet 2022 (Maja Pilgaard), Aalborg, 22. juni, 2022.

 • Oplæg 'Idrætsevents samfundsmæssige betydning – fakta og myter' på Idrætsmødet (Christian Gjersing Nielsen), Aalborg, 22. juni 2022

 • Oplæg 'Tendenser i idræt og foreningsliv' på lederdag for chefer i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, Kulturhuset Islandsbrygge (Rasmus K. Storm). København, 22. juni 2022

 • Presentation 'Sportswashing - an autocratic expertise' at Idraetsmoedet (Stanis Elsborg). 22 June 2022

 • Oplæg ’Fremtidens idrætsfaciliteter’ på Idrætsmødet i Aalborg (Peter Forsberg). Aalborg, 21. juni 2022

 • Oplæg ’Fremtidens specialforbund’ på Idrætsmødet i Aalborg (Peter Forsberg). Aalborg, 21. juni 2022

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner 2020 - De store linjer + idræt, trivsel og mental sundhed’ på Idan Forum webinar (Steffen Rask). Online, 17. juni 2022

 • Oplæg 'The Well Being of Danish Elite Athletes' på SVEBI-konferencen i Malmø (Rasmus K. Storm). Malmøs Universitet, 14. juni 2022

 • Oplæg ’Samråd som bindeled mellem kommuner og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer’ på temadag i Odense Kommune (Peter Forsberg). Odense, 7. juni 2022

 • Oplæg ’Idræt for mennesker med funktionsnedsættelser’, Offentliggørelse af rapport for bidragydere (Maja Pilgaard), 7. juni, 2022

 • Oplæg ’Vision for idræt, kultur og fritid – fælles vidensgrundlag’, §17 stk. 4 Opgaveudvalg, Glostrup Kommune (Maja Pilgaard), 24. maj, 2022.

 • Oplæg ’Idrætsfaciliteter i Struer Kommune’ (Peter Forsberg). Online, 23. maj 2022

 • Panel debat 'The other side of the coin' at TV2 (Stanis Elsborg). 23 May 2022

 • Panel debat 'Sports journalism and Qatar 2022' at The Danish Union of Journalist's 100 years anniversary (Stanis Elsborg). 18 May 2022
 • Oplæg 'Fra facilitetsdata til praksis og forandring' på årsmøde for Fritidssamrådet Sjælland (Aline van Bedaf Sterner). Gyrstinge Skovkro, 12. maj 2022
   
 • Oplæg ’Lokale samråd – hvad kan de? Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner’ på Kulturelle Samråd i Danmarks Temamøde 2022 (Line Bilberg, Henriette Bjerrum).  Odense, 25. april 2022

 • Oplæg 'Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF – evaluering af den indledende fase (baseline)' på Purhus IF’s bestyrelsesmøde (Christian Gjersing Nielsen), Asferg, 26. april 2022

 • Oplæg ’Kommunale facilitetsstrategier – fra dokument til handling?’, IFFD Online netværksmøde (Maja Pilgaard), online, 5. april, 2022.

  Oplæg ’Idrætstendenser og udvikling’, Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde (Maja Pilgaard), Hotel Severin, Nyborg, 2. april, 2022.  

 • Oplæg og workshop ’Svømmeanlæg i Thisted Kommune’ (Peter Forsberg og Aline van Bedaf Sterner). Thy Hallen, 5. april 2022

 • Oplæg ’Idrætten i Fredericia’ på Idrættens Topmøde i Fredericia, (Peter Forsberg). Fredericia Idrætscenter, 2. april 2022
 • Oplæg ’Kommunale facilitetsstrategier – katalysator for mere idræt og bevægelse?’, IFFD årskonference (Maja Pilgaard), Ceres Arena, Aarhus, 24. marts, 2022.

 • Foredrag 'Olympic sport: When reporters break the glass ceiling' på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Jens Sejer Andersen). Aarhus, 22. marts 2022

 • Oplæg ’Midtvejsevaluering af Nye Spilformer’ på konference i DanskHåndbold (Maja Pilgaard), Herning, 19. marts, 2022
 • Foredrag 'Good Governance: Værdier på spil fra elite til bredde' på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (Jens Sejer Andersen). Odense, 8. marts 2022

 • Presentation 'Sport and politics - an ugly match?' at Radikal Ungdom (Stanis Elsborg). 5 March 2022

 • Oplæg ’Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne’ (Malene Thøgersen og Aline van Bedaf Sterner). Ráðstevna um frítíðarlívið í Føroyum, Thorshavn, Færøerne, 2. marts 2022.

 • Oplæg ’Er idrætsdeltagelse alle danskeres hjemmebane?’, Idan Forum (Maja Pilgaard), Musholm, 1. marts, 2022.

 • Oplæg ’Samråd som bindeled mellem kommuner og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer’ (Peter Forsberg). Bestyrelsesmøde i DIF, Idrættens Hus i Brøndby, 24. februar 2022.

 • Presentation 'The road to Qatar 2022', at Djøf (Stanis Elsborg). 24 February 2022.

 • Presentation 'Sportswashing, soft power and the 2022 Winter Olympics' at Amnesty Academy (Stanis Elsborg). 8 February 2022

 • Oplæg ’Afdækning af behov for styrketræningstilbud til foreningsidrætten i Gentofte Kommune’ (Peter Forsberg). Repræsentantskabsmøde for Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), Gentofte, 22. februar, 2022

 • Oplæg ’Samråd som bindeled mellem kommuner og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer’ (Peter Forsberg). Seminar for samvirke og politiske udvalg i Haderslev Kommune, Gram, 10. februar, 2022.

 • Oplæg ’Padel i Danmark’, webinar for DIF og DGI tennis og padel (Maja Pilgaard), online, 7. februar, 2022
 • Oplæg ’Er foreningslivet alle børns hjemmebane?’, Idrætspolitisk Konference afholdt af Socialdemokratiet (Maja Pilgaard), København, 2. februar, 2022.

 • Presentation 'Sportswashing - A Chinese expertise?' at Winter Olympics from all angles. Hosted by Amnesty Denmark and National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark (Stanis Elsborg). 26 January 2022

 • Oplæg ’Idrætsfaciliteters betydning for idrætsdeltagelse’ (Peter Forsberg). Webinar: Idrætsfaciliteterne på banen. Eller af banen?, Idrætsplatformen, online, 20. januar, 2022.

 • Oplæg ’Idrætten i Fredericia Kommune’ (Peter Forsberg). Oplæg for byråd og idrætsråd, Fredericia, 18. januar, 2022.

 • Kommentar ’Idrætsfaciliteters efter coronakrisen’ (Peter Forsberg). Webinar: Hvordan er danske idrætsfaciliteters situation efter næsten to års Corona-krise?, Idrætsplatformen, online, 12. januar, 2022.
 • Podcast: 'Mediano Legends (No More) - fra UNICEF-figur til Qatars primære talerør', Mediano (Stanis Elsborg). 25. november 2021

 • Oplæg ’Folkeoplysningen i kommunerne – perspektiver på Folkeoplysningsloven’ på IFFD's webinar om folkeoplysningsloven (Malene Thøgersen). Online, 25. november 2021

 • Oplæg 'Fokuspunkter under genstart af idrætslivet' på Idan Forum webinar (Mette Eske). Online, 19. november 2021

 • Oplæg ’Fra datamangel til datatrængsel – et overblik?’, Idan Forum (Maja Pilgaard), online, 17. november 2021.

 • Oplæg ’Vifo-undersøgelser om folkeoplysning og lokale samråd’ (Malene Thøgersen). Landssamrådets temadag, Kolding Kommunes Uddannelsescenter, 6. november 2021

 • Podcast: 'Vejen til Qatar - Danmark skal til VM - ændrer det noget ved debatten?', Mediano (Stanis Elsborg). 5. november 2021

 • Oplæg ’Motionsvaner og bevægelsesglæde blandt 3-6-årige’ på Vejen konferencen (Emil Toudal og Maja Pilgaard). Vejen, 2. november 2021

 • Oplæg ’Folkeoplysningen i kommunerne – et overblik’ (Malene Thøgersen), Vejenkonferencen, 1. november 2021

 • Oplæg ’Idrætsvaner – hvor er de unge på vej hen?’, Vejen Konferencen 2021 (Maja Pilgaard, Vejen IC, 1. november 2021.

 • Oplæg ’Fremtidens organisering af sundhed og sociale indsatser gennem idræt’, Vejen Konferencen 2021 (Maja Pilgaard), Vejen IC, 1. november 2021.

 • Oplæg 'Hvilke effekter har afholdelse af større events?' på Fritidssamrådet Danmarks konference og årsmøde 2021 (Christian Gjersing Nielsen), Odense, 29. oktober 2021

 • Oplæg: ’Udfordringer og potentialer på aftenskoleområdet – et bliv på aftenskolernes karakteristika’ (Malene Thøgersen), Fritidssamrådet i Danmark. Årsmøde og konference, 28. oktober 2021

 • Oplæg: ’Undersøgelser og evalueringer på folkeoplysningsområdet – udvalgte resultater’ (Malene Thøgersen) ’Fritidssamrådet i Danmark. Årsmøde og konference, 28. oktober 2021

 • Oplæg 'DGI mellem folkeoplysning og velfærdsopgaver – idrætsdeltagelse, idrætsaktører & velfærdsopgaver' på Viborg Idrætshøjskole (Troels Rasmussen), Viborg, 13. oktober 2021

 • Interview med IOC doyen Richard W. Pound om integritet i sport på online events for Observatory for Sport i Skotland (Jens Sejer Andersen). 12. oktober 2021

 • Oplæg ’Frivillighed i foreningslivet i Aarhus Kommune’ Session 17 på Vifo-konferencen Folkeoplysning i fællesskab (Steffen Rask), Hotel Faaborg Fjord, 30. september 2021

 • Oplæg: ’Samråd på idræts- kultur- og fritidsområdet: Organisering, roller og potentialer’, (Malene Thøgersen)Konferencen ’Folkeoplysning i fællesskab’, Hotel Faaborg Fjord, 30. september 2021

 • Oplæg ’ Tradition, værdier, fornyelse og fornøjelse i de uniformerede korps’ på Vifo-konferencen Folkeoplysning i fællesskab (Niels Anton Toftgård). Hotel Faaborg Fjord, 29. september 2021

 • Oplæg: ’Folkeoplysningen i kommunerne – præsentation af hovedresultater’ (Malene Thøgersen & Mette Eske) Konferencen ’Folkeoplysning i fællesskab’, Hotel Faaborg Fjord, 29. september 2021

 • Oplæg: ’Når rammer og aktivitetsniveau ikke passer sammen: Aftenskolerne – mellem økonomisk knaphed og overflod’ (Malene Thøgersen) Konferencen ’Folkeoplysning i fællesskab’, Hotel Faaborg Fjord, 29. september 2021

 • Oplæg: ’Sådan har kommunerne implementeret ændringen af folkeoplysningsloven - hovedtræk fra evalueringen’, (Malene Thøgersen) Konferencen ’Folkeoplysning i fællesskab’, Hotel Faaborg Fjord, 29. september 2021

 • Oplæg ’Det gode fællesskab?’ Session 4 på Vifo-konferencen Folkeoplysning i fællesskab (Steffen Rask), Hotel Faaborg Fjord, 29. september 2021

 • Oplæg 'Samme korps – forskellige rammer' på Vifo-konferencen Folkeoplysning i fællesskab (Aline van Bedaf). Hotel Faaborg Fjord, Faaborg, 29. september 2021

 • Oplæg 'Corruption in Sport: Changing Everything so Everything can Stay the Same?' på MESGO (Jens Sejer Andersen). Mainz, Tyskland, 28. september 2021

 • Oplæg 'Effekter af store sportsevents?' på Fritidssamrådet Region Sjællands årsmøde 2021 (Christian Gjersing Nielsen), Roskilde, 23. september 2021

 • Oplæg: ’Udfordringer og potentialer på aftenskoleområdet – et bliv på aftenskolernes karakteristika’ (Malene Thøgersen), Årsmøde i Fritidssamrådet Region Sjælland, 23. september 2021

 • Oplæg 'The commercialization of traditional sports' på konferencen 'Esports as entertainment business and mediasport' (Rasmus K. Storm), Københavns Universitet, København, 22. september 2021

 • Oplæg 'World sport: A battleground of values' på MAiSI graduation ceremony (Jens Sejer Andersen). Leuven, Belgien, 11. september 2021

 • Oplæg 'Breaking the Culture of Silence in Sport - a journalistic duty that seems to never end' på Grävseminaret (konference for undersøgende journalister) (Jens Sejer Andersen). Borås, Sverige, 10. september 2021

 • Oplæg ’Status på idræts- og bevægelsespolitikken’ på Gentofte Mødes (Steffen Rask), 10. september 2021

 • Oplæg ’De uniformerede korps – hovedresultater’ (Henriette Bjerrum & Malene Thøgersen), Møde i Folkeoplysnings-udvalget Aalborg Kommune, 8 september 2021

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner 2020. Hovedresultater og muligheder’ på Idrætsmødet i Aalborg (Steffen Rask). Aalborg, 1. september 2021
 • Oplæg ’Kommunale støttemuligheder mellem folkeoplysningsloven og § 18 – muligheder og begrænsninger for støtte til særlige målgrupper’ (Malene Thøgersen), Idrætsmødet i Aalborg 31. august 2021

 • Oplæg ’Idrætssamvirkernes rolle som brobygger mellem kommuner og foreningsliv’ (Malene Thøgersen), konferencen ’Idræt, kultur og samfund’, Syddansk Universitet, 24. august 2021

 • Oplæg ’Status på idræts- og bevægelsespolitikken’ på Gentofte Kommunes Kultur, Unge og Fritidsudvalgsmøde (Steffen Rask), online, 18. august 2021

 • Oplæg ’Genstart idrætsdeltagelsen – sæt turbo på udviklingstendenserne’, Foreningsstormøde i Mariager Fjord Kommune (Maja Pilgaard), Mariager, 18. august, 2021.

 • Oplæg ’Brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet - perspektiver på organiseringsformer og roller’, temadrøftelse på udvalgsmøde i Gribskov Kommune (Malene Thøgersen), Gribskov Rådhus, 8. juni 2021

 • Paneldeltager omkring sports integrity på EASM Sports Festival 2021 (Jens Sejer Andersen), online, 27 maj 2021

 • Oplæg 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020 – om en ny (?) idrætsvirkelighed’ på IFFD webinar (Steffen Rask), online, 19. maj 2021

 • Oplæg ’De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner. Præsentation af hovedresultater.’ Københavns Kommune - møde med forvaltning og samråd (Aline van Bedaf & Malene Thøgersen), online, 18. maj 2021

 • Oplæg ’Fremtidens folkeoplysning – perspektiver på folkeoplysningsområdet før, nu og i fremtiden’ på temamøde i Netværket for Fritidschefer i Danmark (Malene Thøgersen), online, 5. maj 2021

 • Oplæg ’Idrættens store events. Hvad skal det hele nytte?’ på Idan Forum og Idrætsplatformens webinar (Christian Gjersing Nielsen), online, 29. april

 • Oplæg 'Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur' på webinaret ’Det ved vi nu om vandkulturen – og hvad så?’ (Peter Forsberg), online, 28. april 2021

 • Oplæg ’Folkeoplysningen i kommunerne – præsentation af hovedresultater’ på Videncenter for Folkeoplysnings webinar (Malene Thøgersen), online, 28. april 2021

 • Oplæg 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020 – Nye og gamle tendenser'på Idan Forum webinar (Steffen Rask), online, 26. april 2021

 • Oplæg 'Idrætsvaner under coronakrisen' på Idan Forum webinar (Mette Eske), online, 26. april 2021

 • Podcast: 'Vejen til Qatar - Baggrund og perspektiv på udmeldingen fra Fanafdelingen og Brøndby IF', Mediano (Stanis Elsborg), 13. april 2021

 • Oplæg ’Aftenskolernes roller og potentialer – nu og i fremtiden’ på Temaaften for Kultur- og Fritidsrådet, Billund Kommune (Malene Thøgersen), online, 12. april 2021

 • Oplæg ’Foreningsliv i Aarhus Kommune - Fællesskaber, frivillighed og tilfredshed’ for Folkeoplysningsudvalget i Aarhus Kommune (Steffen Rask), online, 25. marts 2021

 • Oplæg 'Idrætsdeltagelse på tværs af kommunegrænser' på IFFD webinar om ’Tværkommunalt samarbejde’ (Peter Forsberg), online, 24. marts 2021

 • Oplæg ’ Lokale aftenskolesamråd: Samrådenes roller og karakteristika’ på AOF temamøde for aftenskoleledere (Malene Thøgersen), online, 12. marts 2021

 • Oplæg ’Mest mulig værdi for pengene – meget mere fokus på aktiviteter’ til temadrøftelse omkring selvejende haller i Struer Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget, Struer Kommune (Peter Forsberg), online, 8. marts, 2021

 • Oplæg 'Idrætsvaner under coronakrisen' for Dansk Firmaidrætsforbund (Mette Eske), online, 12. februar 2021

 • Oplæg ’Idrætten i Tårnby Kommune’ til drøftelse om udvikling af idrætsområdet i Tårnby Kommune, Tårnby Kommune (Peter Forsberg), online, 10. februar, 2021

 • Oplæg 'Idrættens Analyseinstitut som model for Kulturens Analyseinstitut?' på arrangement i Dansk Forfatterforening (Jakob Rathlev), online, 4. februar 2021

 • Oplæg 'Idrætsvaner i lyset af corona' på møde for folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune (Jakob Rathlev), online, 2. februar 2021

 • Oplæg 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020 – om de første resultater og det nye forløbsdesign' på Idan Forum webinar (Jakob Rathlev & Steffen Rask), online, 28. januar 2021

 • Oplæg 'Bid skeer med tre roller på én gang: Forsker, konsulent og formidler' på AAU's praktikbørs for sociologistudiet (Jakob Rathlev & Cecilie Bak), online, 28. januar 2021

 • Oplæg 'Aktuelle trends i danskernes idrætsvaner' på virtuelt fyraftensmøde om fremtidens hub for sport og bevægelse på Aarhus Universitet (Jakob Rathlev), online, 27. januar 2021

 • Oplæg ’Den danske model: Erfaringer med og perspektiver på den danske folkeoplysningslov’ på DFS webinar om folkeoplysningsloven (Malene Thøgersen), online, 7. januar 2021
 • Podcast: 'Vejen til Qatar - om kommunikative uvendinger på Østerbro', Mediano (Stanis Elsborg), 15. december 2020

 • Oplæg 'Idrætsvaner under coronakrisen' på Idan Forum webinar (Jakob Rathlev og Mette Eske), online, 15. december 2020

 • Oplæg 'High-Level Policy Dialogue on Corruption in Sports Governance' på webinar organiseret af European University Institute i Firenze, Italien (Jens Sejer Andersen), online, 14.-15. december 2020

 • Oplæg 'Idrætsvaner under coronakrisen' på DGI webinar (Jakob Rathlev), online, 10. december 2020

 • Oplæg 'Idrætsvaner under coronakrisen' på temamøde for Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg (Jakob Rathlev), online, 9. december 2020

 • Oplæg 'Sports and exercise participation in Denmark during the corona pandemic' på IAKS' Covid-19 webinar (Jakob Rathlev), online, 3. december 2020

 • Oplæg 'Idrætten i Tårnby Kommune' på workshop (Peter Forsberg), Tårnby, 23. november 2020

 • Oplæg ’Kameramåling i idræts-, fritids- og kulturfaciliteter’ på LOA netværksmøde (Peter Forsberg), 18. november 2020

 • Podcast: 'Gladiatorkampe, nøgenhed og erotik - sport i antikken havde det hele', Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 17. november 2020

 • Oplæg 'Idrætsvaner under coronakrisen - trussel eller mulighed for foreningslivet?' på kommunalpolitisk topmøde for Bevæg dig for livet (Jakob Rathlev), online, 12. november 2020

 • Oplæg 'Idrætsvaner under coronakrisen - trussel eller mulighed for foreningslivet?' på netværksmøde for Bevæg dig for livet (Jakob Rathlev), online, 11. november 2020

 • Oplæg 'Sport, politics and freedom of speech - an unequal match?' (Stanis Elsborg), University College Nordjylland, 5. november 2020

 • Podcast: 'Sport med krigsherren - Dannebrog og hagekors side om side', Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 29. oktober 2020

 • Podcast: 'Stormagten Kina - politik, sport og fodboldambitioner', Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 18. september 2020

 • Oplæg ’Sports and exercise participation in Denmark during the corona pandemic’ på ICSSPE's webinar 'Covid-19 – Challenges and Responses' (Helene Kirkegaard), online, 8. september 2020

 • Oplæg 'Motionsvanerne under coronakrisen - og hvordan vi kommer tilbage på sporet' for IFFD's netværk for fritidschefer i Danmark (Jakob Rathlev), Odense, 26. august 2020

 • Oplæg 'Motionsvaner under coronakrisen - hvad kan idrætsdanmark lære af krisen' for kommunernes fritidsfacilitetsnetværk (Jakob Rathlev), online, 20. august 2020

 • Oplæg: 'Play the Game: En stemme for demokrati i verdensidrætten' på Oure Højskole (Jens Sejer Andersen), 2. juli 2020

 • Oplæg 'COVID19 and its impact on sports governance' på webinar organiseret af Inteligencia Esportiva, Universidade Federal do Parana i Brasilien (Jens Sejer Andersen), online, 25. juni 2020

 • Oplæg: ’Sport og ytringsfrihed – et ulige match?’ hos Danmarks Idrætsforbund (Stanis Elsborg), 25. juni 2020

 • Podcast: 'Vinter-OL i Sotji 2014 – Putins Lege', Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 16. juni, 2020

 • Podcast: 'OL i Beijing 2008 – etpartistatens propaganda', Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 12. juni, 2020

 • Oplæg 'Idrætten i Tårnby Kommune' på folkeoplysningsudvalgsmøde (Peter Forsberg), Tårnby, 11. juni 2020

 • Podcast: 'Oliepenge og sheikerne i PSG og City', Mediano (Stanis Elsborg), 10. juni 2020

 • Podcast: '#JusticeForGeorgeFloyd – sportsstjerne på barrikaderne.' Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 4. juni, 2020

 • Podcast: 'OL under den kolde krig – doping, boykot og atletaktivisme.', Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 2. juni, 2020

 • Oplæg 'Effects of COVID19 on Global Sports Governance' på webinar organiseret af FAME Foundation i Nigeria (Jens Sejer Andersen), online, 28. maj 2020

 • Podcast: 'OL i Berlin 1936 – Forførelsens triumf.', Mediano/Idrætshistorie.dk (Stanis Elsborg), 25. maj, 2020

 • Oplæg 'Idrætten i Tårnby Kommune' på kultur- og fritidsudvalgsmøde (Peter Forsberg), online, 18. maj 2020

 • Podcast: 'Newcastle United på saudiarabiske hænder', Mediano (Stanis Elsborg, 15. maj 2020

 • Oplæg ’Ledelse i en coronatid’ på onlineseminar ’Idrætsfaciliteterne under Corona-krisen. Hvor hårdt har krisen ramt?’ (Peter Forsberg), online, 13. maj 2020

 • Ph.d.-forsvar 'I idrætsforeningernes tjeneste – En undersøgelse af ledelse i danske idrætsanlæg' på SDU (Peter Forsberg), online, 7. maj 2020

 • Oplæg 'Ethical challenges of sport governance after Covid-19' på webinar arrangeret af Universidad Pompeu Fabra (Jens Sejer Andersen), online, 28. april 2020

 • Oplæg 'Fremtidens idrætsfaciliteter' på IFFD´s roadshow (Peter Forsberg), Holstebro, 9. marts 2020

 • Podcast: 'Debat: Håndbold som kulturelt fænomen', Mediano Håndbold (Stanis Elsborg), 9. marts 2020

 • Oplæg ’Sport, event og spørgsmålet om impact og (samfundsmæssig) nytte' på seminar vedr. sportsevents arrangeret af Kommunernes Landsforening og Geelmuyden Kiese. KL-huset (Ramus K. Storm), København, 3. marts 2020

 • Oplæg ’Et aktivt Aarhus. Aarhusianske idrætsvaner mellem hal og sti’ på borgermøde i Aarhus Kommune (Jakob Rathlev), Aarhus, 2. marts 2020

 • Oplæg ’New research pathways in the Soft Budget Constraint Approach’ ved konference på Corvenus University of Budapest (Rasmus K. Storm), Budapest, 28. februar 2020.

 • Oplæg 'Bid skeer med tre roller på én gang: Forsker, konsulent og formidler' på AAU's praktikbørs for sociologistudiet (Jakob Rathlev & Cecilie Hedegaard Bak), Aalborg, 30. januar 2020

 • Oplæg ’Elitesport og events: Hvordan skabes succes? Og hvad får vi ud af det?’ for Roskilde Håndbolds Erhvervsnetværk (Rasmus K. Storm), Roskilde, 23. januar 2020

 • Oplæg ’Introduktion til Idan, Vifo og Play the Game – og udvalgte vidensnedslag’ for SFs Kulturudvalg (Rasmus K. Storm), Christianborg, 22. januar 2020
 • Deltager i IPACS (International Partnership Against Corruption in Sport) konference på vegne af den danske regering (Jens Sejer Andersen), Abu Dhabi, 15. december 2019
 • Presentation on sports corruption at the meeting of EU Directors General for Sport under the Finnish EU-Presidency (Jens Sejer Andersen), Helsinki, Finland, den 9.-10. december 2019

 • Oplæg ’The Danish Database on Sport Facilities’ på EPAS – Roundtable on sport facilities (Steffen Rask), Bruxelles, den 4. december 2019

 • Oplæg ’Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur’ til ’LOA Live’ og Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmebadsteknisk Forenings SvømmeHub  (Peter Forsberg), Vejen, den 28. november 2019

 • Oplæg ’Fremtidens idrætsfaciliteter – resultater, anbefalinger og perspektiver fra et forskningsprojekt’ ved Idan Forum (Peter Forsberg), Hafnia Hallen, den 26. november 2019

 • Oplæg ’ Fremtidens idrætsfaciliteter’ til DGI Nordsjællands Årsmøde (Peter Forsberg), Hillerød, den 26. november 2019

 • Oplæg ‘Kultur (og idræts-) statistikken. Hvor skal vi hen?’ for Kulturministeriets udvalg for kulturstatistik (Rasmus K. Storm), København, den 22. november 2019

 • Oplæg ’Hvordan optimeres driften af idrætsanlæg, så de inviterer og faciliteter til mere aktivitet og fællesskab? ´til Grønlands Idrætsforbunds Idrætskonference (Peter Forsberg), Nuuk, Grønland, den 15. november 2019

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner – Trends og tendenser’ for fritidssamrådet for Region Midtjylland (Steffen Rask), Aarhus, den 14. november 2019

 • Presentations on National Sports Governance Observer and major event policies at EU Expert Group on Sports Integrity and subsequent Peer Learning Activity (Jens Sejer Andersen), Sofia, Bulgaria, 12-14 November 2019

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner – nye og gamle tendenser’ på workshop om strategi for Fritids- og Idrætsområdet i Favrskov Kommune (Steffen Rask), Hammel, den 6. november 2019

 • Oplæg 'Udfordringer og potentialer i fremtidens folkeoplysning. Status og udviklingstendenser med fokus på aftenskoleområdet’ på AOF Nordjyllands strategiseminar (Malene Thøgersen). Aalborg, den 28. oktober 2019.

 • Ordstyrer på sessionen ‘Benchmarking sports governance: Fresh facts from federations in six countries’ på Play the Game 2019 (Jens Sejer Andersen), Colorado Springs, Colorado, USA, 14 oktober 2019

 • Oplæg ‘Sports Governance Observer: Fresh results from six Olympic federations’ på Play the Game 2019 (Christina Friis Johansen), Colorado Springs, Colorado, USA, 13. oktober 2019

 • Oplæg ‘Athlete power on the rise: Welcome to Play the Game 2019’ i åbningssessionen på Play the Game 2019-konferencen (Jens Sejer Andersen), Colorado Springs, Colorado, USA, den 13. Oktober 2019.

 • Oplæg ‘Folkeoplysningens historie og nyere tendenser. Med særlig fokus på kommunernes praksis på folkeoplysningsområdet' på DUF’s styrelsesmøde (Malene Thøgersen). København, den 28. september 2019.

 • Keynote ‘Corruption in sport: changing everything so everything can stay the same?’ on at MESGO (Jens Sejer Andersen), Frankfurt, Germany, 25 September 2019

 • Oplæg 'Sport, events of spørgsmålet om impact og (samfundsmæssig) nytte på Indre By Lokaludvalgs dialogmøde om mega-events (Rasmus K. Storm). København, den 23. september 2019.

 • Oplæg ’Når offentlige og frivillige logikker mødes. Centrale dimensioner i samspillet' på Vifo Forum om ’Det gode samspil mellem kommuner og folkeoplysende organisationer’ (Malene Thøgersen). Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Kolding, den 12. september 2019.

 • Oplæg ’Hvordan ’præsterer’ danske idrætsanlæg på benyttelse, brugertilfredshed og fysisk tilstand? Hvad har indflydelse på, hvor godt idrætsanlæggene præsterer?’ på afslutningskonference for projektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter’ (Peter Forsberg), SDU, Odense, den 11. september 2019

 • Oplæg ‘Good Governance: A means to improve effectiveness, legitimacy and ethical conduct in sport governing bodies’ på et møde for nationale fægte-forbund i Europa (Christina Friis Johansen), Stockholm, Sverige, den 7. September 2019.

 • Chairing session at WADA’s presidential candidate Witold Banka’s roundtable with athlete representatives (Jens Sejer Andersen), Warsaw, Poland, 5 September 2019

 • Oplæg og moderater i debatten ’Organisering af og støtte til idræt for socialt udsatte’ på Idrætsmødet i Aalborg (Maja Pilgaard og Søren Bang), Aalborg, den 30. august 2019

 • Paneldeltager i åbningsdebatten ‘Idrættens fremtidige udfordringer og muligheder’ på Idrætsmødet i Aalborg (Jakob Rathlev), Aalborg, den 29. august 2019

 • Paneldeltager i debatten ’E-sport: Foreningslivets redning eller det store knæfald?’ på Idrættens Scene på Folkemødet (Rasmus K. Storm). Allinge, Bornholm, den 15. juni 2019.

 • Paneldeltager i debatten ’Hvordan får vi mest idræt til de fleste?’ på Idrættens Scene på Folkemødet (Maja Pilgaard) Allinge, Bornholm, den 14. juni 2019.

 • Paneldeltager i debatten ’Er events mere end branding og varm luft?’ arrangeret af Dansk Industri på Folkemødet (Rasmus K. Storm). Allinge, Bornholm, den 14. juni 2019.

 • Paneldeltager i debat om store idrætsevents i Danmark på News & Co.på Folkemødet (Rasmus K. Storm). Allinge, Bornholm, den 13. juni 2019.

 • Paneldeltager i debatten ’Åbningsdebat: Samfundet kalder idrætten’ på Idrættens Scene på Folkemødet (Maja Pilgaard). Allinge, Bornholm, den 13. juni 2019.

 • Oplæg 'Good governance i svømning: over eller under overfladen?' ved bestyrelsesmøde i Dansk Svømmeunion (Jens Alm). Middelfart, den 14. juni 2019.

 • Oplæg ’Voksnes fritidsdeltagelse - med aftenskoleområdet som case’ på dialog- og temamøde i Slagelse Kommune (Malene Thøgersen). Spar Nord Arena, Slagelse, den 4. juni 2019.

 • Oplæg 'Sports governance' for psykologistuderende på Københavns Universitet (Jens Alm). Københavns Universitet, København, den 6. maj 2019.

 • Oplæg 'Hvem betaler hvad til børn og voksne?' på Vifo Forum temamøde (Malene Thøgersen). FOF København, København, den 2. maj 2019.

 • Oplæg 'Folkeoplysning på tværs af generationer' på Vifo Forum temamøde (Henriette Bjerrum). FOF København, København, den 2. maj 2019.

 • Oplæg ‘Aftenskolerne – hvordan har de det? Aftenskolernes rolle og udviklingstendenser på området.’ (Malene Thøgersen). Dialog- og temamøde, Rudersdal Kommune, Kulturcenter Mariehøj, den 23. april 2019.

 • Oplæg 'Hvad ved vi om svømmekulturen og de danske svømmefaciliteter?' på LOA Live-arrangement under SportsFair 2019 (Peter Forsberg). Messe C, Fredericia, 21. marts 2019.

 • Oplæg 'Inklusion af socialt udsatte gennem idrætsfællesskaber' på IFFD's konference ’Bæredygtige Idræts- og fritidsfaciliteter’ (Maja Pilgaard). Messe C, Fredericia, 21. marts 2019.

 • Oplæg 'Idrætsfaciliteten som bæredygtigt samlingspunkt' på IFFD's konference ’Bæredygtige Idræts- og fritidsfaciliteter’ (Peter Forsberg). Messe C, Fredericia, 21. marts 2019.

 • Oplæg 'Olympic Sport: When reporters break the glass ceiling' for internationale studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Jens Sejer Andersen). Aarhus, den 4. marts 2019.

 • Oplæg ’De nære relationers betydning for børn og unges fysiske aktivitet’ på Active Healthy Kids Konference (Maja Pilgaard). UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, Odense, den 26. februar 2019. 

 • Oplæg ‘Ledelse i krydsfeltet’ på ConnectSport Session (Peter Forsberg). Arena Assens, Assens, den 8. februar 2019

 • Oplæg ’Fremtidens aktive fællesskaber i yderområderne’ på Idan Forum (Maja Pilgaard). Studietur til Vesthimmerland, den 7. februar 2019. 

 • Oplæg 'Aftenskolernes sande tilstand' på LOF's idétræf (Henriette Bjerrum). Hotel Svendborg, den 2. februar 2019

 • Key Note præsentation, "Tangible and intangible effects of sport: Legacies and broader impact on society" (Rasmus K. Storm), på Third conference of the Forum of Hungarian Sports Business Researchers and Professors (SKEOF), Székesfehérvár, Ungarn, den 31. januar 2019.

 • Foredrag, "National Pride, Sporting Success and Event Hosting", (Rasmus K. Storm), på Third conference of the Forum of Hungarian Sports Business Researchers and Professors (SKEOF), Székesfehérvár, Ungarn, den 31. januar 2019.

 • Oplæg 'Mænd i folkeoplysningen' på Vifo Forum temamøde (Henriette Bjerrum og Malene Thøgersen). Timm Vladimirs Køkken, Aarhus, den 24. januar 2019

 • Oplæg ’Vandsport mellem udvikling, udøvere og udbud’ på DSRF’s Kick-off event (Maja Pilgaard). Sejlsportscenteret i Aarhus, den 19. januar 2019
 • Deltager i paneldebat ’Læring og vidensbehov i store kulturprojekter’ på RethinkIMPACTS 2017 afslutningskonference på Aarhus Universitet (Maja Pilgaard). Aarhus, den 10. december 2018. 

 • Oplæg 'Good governance - A means to improve effectiveness, legitimacy and ethical conduct in sport governing bodies?' på Syddansk Universitet (Jens Alm). Odense, den 10. december 2018.

 • Oplæg ’På med handsken: Kampen mod korruption i sport’ (Jens Sejer Andersen). Rotary Vejle Nord, Vejle, den 10. december 2018

 • Facilitering af workshop ’Frivillighed i fremtiden. Gentænk finansiering af støttestrukturer, workshop 5’ på afslutningskonference for Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018 i Tivoli Friheden (Malene Thøgersen og Maja Pilgaard). Aarhus, den 5. december 2018.

 • Referent fra governance workshop ved the Erasmus+ Cluster Meeting om idrættens integritet (Jens Sejer Andersen). Bruxelles, Belgien, den 5. december 2018

 • Oplæg 'Trends i idrætten' på innovationsdag for sports- og sundhedsteknologi (Daniel Hayman). København den 29. november 2018.

 • Oplæg ’Seniorer i idrætten’ på Netværksdag om seniorer, Bevæg dig for livet i DGI-huset i Vejle (Maja Pilgaard). Vejle, den 29. november 2018. 

 • Oplæg ’Trends i idrætten – et blik på fremtiden’ på DIF Trend-Forum i Idrættens Hus (Maja Pilgaard). Brøndby, den 27. november 2018.

 • Oplæg 'Good governance - A means to improve effectiveness, legitimacy and ethical conduct in sport governing bodies?' på Malmø Universitet (Jens Alm). Malmø, Sverige, den 22. november 2018.

 • Keynote ’La lucha para mejor governanza en el deporte’ ved Symposium om Governance i Idrættens Organisationer (Jens Sejer Andersen). Rio de Janeiro, Brasilien, den 22. november 2018

 • Oplæg ’25-årsreglen – en introduktion’ på fyraftensmøde om 25-årsreglen i Ikast-Brande Kommune (Malene Thøgersen). Hjertet i Ikast, den 21. november 2018.

 • Tale ved den årlige galla og prisuddeling for Sou do Esporte (Jens Sejer Andersen). Rio de Janeiro, Brasilien, den 21. november 2018

 • Oplæg 'Good governance – en förutsättning för idrottens utveckling och trovärdighet' på Riksidrottsförbundets seminar (Jens Alm). Stockholm, Sverige, den 20. november 2018.
   
 • Oplæg ’Et blik på medlemmerne. Mellem rekruttering og fastholdelse’ på Dansk Sejlunions årskonference (Maja Pilgaard). Vingsted Centeret, den 17. november 2018.

 • Keynote ‘Retos Abiertos para el Deporte Global’ ved den 1. Nationale Kongres om Sports Governance, Bogotá (Jens Sejer Andersen). Colombia, den 16. november 2018

 • Keynote ‘La lucha para mejor governanza en el deporte’ ved den 1. Nationale Kongres om Sports Governance (Jens Sejer Andersen). Bogotá, Colombia, den 15. november 2018

 • Oplæg ’Putting on the gloves and fighting corruption in sport’ ved det nationale seminar under National Sports Governance Observer projektet (Jens Sejer Andersen). Oslo, Norge, den 25. oktober 2018

 • Tale ved afslutningen af Europarådets 15. Sportsministerkonference (Jens Sejer Andersen). Tbilisi, Georgien, den 16. oktober 2018

 • Afholdelse af 'Good governance in European and international sport: Window dressing or real change?', et offentligt seminar om National Sports Governance Observer projektet, Leuven, Belgien, den 13. november 2018.

 • Oplæg ’Idræt i Grønland – Store muligheder og barske forhold’ på Kommunalt Udviklings Projekt afholdt af Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland (Peter Forsberg), Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland, den 4. november 

 • Underviser og undervisningsansvarlig i kandidatfaget ’Sundhedspolitik og idrætspolitik’ på SDU (Peter Forsberg), november 2018 - januar 2019

 • Oplæg ‘Tendenser og udfordringer i folkeoplysningen. Inspiration til en ny folkeoplysningspolitik’ på seminar om folkeoplysning (Malene Thøgersen). Gentofte Kommune, Rådhushallen, Gentofte, den 4. oktober 2018. 

 • Oplæg ‘Putting on the gloves and fighting corruption in sport’ ved det nationale seminar under National Sports Governance Observer projektet (Jens Sejer Andersen). Warszawa, Polen, den 1. oktober 2018

 • Keynote ‘Good governance: A move towards trust and engagement’ ved governance seminar under FIDE’s Skak-OL (Jens Sejer Andersen). Batumi, Georgien, den 29. september 2018

 • Oplæg 'Good governance i dansk idræt: Hvor gode er vi egentlig?' på NSGO seminar i Idrættens Hus i Brøndby (Jens Alm). Brøndby, den 18. september 2018.

 • Oplæg ’Højskolerne anno 2018’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Henriette Bjerrum og Malene Thøgersen), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 12. september 2018

 • Oplæg ’Højskolerne’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Henriette Bjerrum), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 12. september 2018

 • Oplæg ’Idrætstilbud for udsatte – et pulje/politisk kludetæppe’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Maja Pilgaard), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 12. september 2018

 • Oplæg ’Højskolepuljer ’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Malene Thøgersen), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 12. september 2018

 • Oplæg ’Fritidspas – vejen ind i fritidslivet? på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Steffen Rask), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 12. september 2018

 • Oplæg 'Aftenskolernes fag’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Henriette Bjerrum), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 12. september 2018

 • Oplæg ’Er good governance kun for ’de andre’?’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Jens Alm), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 12. september 2018

 • Oplæg ’Aftenskolernes sande tilstand’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Henriette Bjerrum), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 11. september 2018

 • Oplæg ’Aftenskolernes lokale rolle’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Malene Thøgersen), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 11. september 2018

 • Oplæg ’Masterclass’ på Videncenter for Folkeoplysnings konference ’Folkeoplysning i forandring III’ (Henriette Bjerrum), Helnan Marselis Hotel, Aarhus, den 11. september 2018

 • Chair på den 26. European Association of Sport Management konference (Peter Forsberg), Malmø, den 8. september 2018

 • Oplæg på Workshop 'Unpacking the Challenges of (Public) Management of ‘Sport-for-All’-Facilies' på den 26. European Association of Sport Management konference (Peter Forsberg), Malmø, Sverige, den 7. september 

 • Præsentation af arbejdspapir: "The Impact of Formula One on Regional Economies in Europe" på European Association of Sport Management's konference (Rasmus K. Storm), Malmø, den 7. september 2018.

 • Oplæg 'Public sports facilities, are they for the public?' på European Association of Sport Management's konference (Aline van Bedaf), Malmø, den 7. september 2018.

 • Oplæg ‘Crisis of Legitimacy or Adaptation to a New Institutional Context? The case of Danish Evening Schools’ på Nordic Sociological Association Conference (Malene Thøgersen), Aalborg Universitet, Aalborg, den 8. august 2018

 • Oplæg 'The many benefits of better sports governance' på på nationalt NSGO seminar i Rumænien (Jens Sejer Andersen), Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bukarest, Rumænien, den 22. juni 2018.

 • Oplæg 'National Sports Governance Observer - Danish results' på nationalt NSGO seminar i Rumænien (Jens Alm), Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bukarest, Rumænien, den 22. juni 2018.

 • Medarrangør af Workshop om Fremtidens idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune (Peter Forsberg), Slagelse, den 21. juni 2018.

 • Oplæg 'Hvad sider pulsen? Hvordan har aftenskolerne det og hvor er de på vej hen?' på temadag for folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune (Henriette Bjerrum), Frederiksmindehytten, Odense, den 21. juni 2018.

 • Oplæg ’Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune - Aftenskolernes roller og potentialer’ til temamøde med Folkeoplysningsrådet og aftenskolerne i Vordingborg Kommune (Malene Thøgersen), Rådhuset i Vordingborg, den 19. juni 2018.

 • Oplæg 'Elite- eller breddeidræt: Hvad er mest nyttigt?' for Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby Kommune (Rasmus K. Storm), Tårnby, den 18. juni 2018.

 • Oplæg i debatten ’Idræt i boligområdet: I forening eller larm i gaden’ arrangeret af Danmarks Almene Boliger sammen med Boligselskabet Sjælland på Folkemødet 2018 (Maja Pilgaard), Allinge, Bornholm, den 16. juni 2018.

 • Oplæg i debatten ’Fodbold: Diktaturstaternes legeplads’ arrangeret af Geelmuyden Kiese på Folkemødet 2018 (Søren Bang), Allinge, Bornholm, den 15. juni 2018.

 • Oplæg ’Sundhedsfremmende tiltag i Varde Kommune. Potentialer ved øget fokus på idræt og bevægelse’ for Kultur- og Fritidsudvalget i Varde Kommune (Maja Pilgaard), Varde Rådhus, den 11. juni 2018.

 • Oplæg 'Yoga i København - udøvere, undervisere og uddannelser' på seminaret 'Yoga i kirken' (Henriette Bjerrum), Roskilde, den 8. juni 2018.

 • Oplæg ’Drøftelse af fremtidens ungeforeninger’ for DGI Unge Task Force (Maja Pilgaard), DGI-Huset i Vejle, den 8. juni 2018.

 • Oplæg ’Kan den traditionelle idræt lære af gadeidrætten?’ for Sportens Ledergruppe (Maja Pilgaard), Copenhagen Island Hotel, København, den 7. juni 2018.

 • Oplæg 'The athlete’s right to have a voice' på WADA’s 1st Global Athlete Forum (Jens Sejer Andersen), Calgary, Canada, den 4 juni 2018.

 • Oplæg ’Tal og tendenser i folkeoplysningen. Hvor er aftenskolerne på vej hen? på AOF Danmarks bestyrelsesseminar (Malene Thøgersen), Kolle Kolle Konferencehotel, Værløse, den 29. maj 2018.

 • Oplæg ’Handicapundervisning i aftenskolerne. Hvad siger tallene? på DOF’s Landsmøde (Malene Thøgersen), Munkebjerg Hotel i Vejle, den 27. maj 2018.

 • Oplæg 'Idrætten i København' i forbindelse med debat om idrætten på Vesterbro arrangeret af BK Vestia i forbindelse med fortovsfest 2018 (Rasmus K. Storm), Enghave Plads, den 26. maj 2018.

 • Oplæg ’Idrætsvaner i Slagelse Kommune' for Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune (Maja Pilgaard), Slagelse Rådhus, den 8. maj 2018. 

 • Oplæg ’Idræt i Grønland – Store muligheder og barske forhold’ på Kommunalt Udviklings Projekt afholdt af Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland (Peter Forsberg), Ilulissat, Avannaata Kommunia, Grønland, den 6. maj 2018.

 • Oplæg ’Motions- og sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune’ for Kultur- og Fritidsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune (Steffen Rask & Aline van Bedaf), Lyngby, den 26. april 2018.

 • Oplæg ’Hvor er idrætten og foreningslivet på vej hen i fremtidens Danmark?’ (Henrik H. Brandt), DGI Storstrømmen, årsmøde, Præstø, den 24. april 2018

 • Oplæg 'Udfordringer for dansk idræt og specifikt for dansk eliteidræt' på Team Danmarks dialogsemniar med støttede specialforbund (Rasmus K. Storm), Brøndby, den 16. april 2018.

 • Oplæg ’Hvordan flytter vi idrætten?’ (Henrik H. Brandt), alumneforsamling, Sektion for Idræt, AU, Aarhus, den 13. april 2018

 • Oplæg Olympic sport: Breaking the glass wall of silence' for studerende og lærere på Molde Høgskole (Jens Sejer Andersen), Molde, Norge, den 12. april 2018.

 • Oplæg ’Hvordan fungerer det danske eliteidrætssystem?’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Rasmus K. Storm), Vejen, den 11. april 2018

 • Oplæg 'Professionelle sportsklubber og spørgsmålet om impact' på konferencen 'Idrættens største udfordringer VI' (Rasmus K. Storm), Vejen, den 11. april 2018.

 • Oplæg ’Samspillet mellem professionelle sportsklubber og kommunerne’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Christian Gjersing Nielsen), Vejen, den 11. april 2018

 • Oplæg ’DBU’s krav og kommunale holdninger’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Jens Alm), Vejen, den 11. april 2018 

 • Oplæg ’Fitnessdatabasen og den danske fitnessbranche i bevægelse’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Søren Bang), Vejen, den 11. april 2018

 • Oplæg ’Offentlige idrætsfaciliteter. Hvem er de til for?’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Aline van Bedaf), Vejen, den 11. april 2018

 • Oplæg ’Idrættens kommuneliga’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Maja Pilgaard), Vejen, den 11. april 2018

 • Oplæg ’Events som motor’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Rasmus K. Storm), Vejen, den 11. april 2018

 • Oplæg ’Hvordan flytter vi idrætten?’ samt paneldiskussion på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Henrik H. Brandt), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Alle taler om dem, men hvem er de egentlig? Hvad kendetegner de forskellige grupper af udsatte borgere i samfundet i forhold til idrætten?’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Steffen Rask), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Idrætstilbud for udsatte – et politisk kludetæppe’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Maja Pilgaard), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Organisering, styring og ledelse af offentlige idrætsanlæg’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Peter Forsberg), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’ Et facilitets‐Danmark i balance’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Aline van Bedaf), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Fritidspas som vejen ind i fritidslivet’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Steffen Rask), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Idrætspolitikken og de udsatte’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Maja Pilgaard), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’God forvaltningsskik i danske specialforbund. Hvor trykker skoen?’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Christina Friis Johansen), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Danske højskoler, hvordan har de det?’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Malene Thøgersen), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Ledelse af idrætsanlæg som en overset profession’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Peter Forsberg), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Masterclass. Aftenskolerne leder som idrætsforeningerne efter nye veje til at engagere de unge’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Henriette Bjerrum), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’Aktivitetsudvikling på græsrodsniveau. Evaluering af Stoked og Den nationale Platform for Gadeidræt’ på Idrættens Analyseinstituts konference ’Idrættens største udfordringer VI’ (Maja Pilgaard), Vejen, den 10. april 2018

 • Oplæg ’The future of sport. Are we getting ready for it?’ (Henrik H. Brandt), Sport Futura konferencen, Malmö, den 15. marts 2018

 • Oplæg 'Idan, Vifo en Play the Game' for besøgende fra Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Aline van Bedaf). Holmen, København, den 14. marts 2018.

 • Oplæg ‘Mellem forandring og forankring. Fodboldens udfordringer’ (Henrik H. Brandt), DBU Jylland, Kommunemøde for fodboldklubber i Aabenraa Kommune, Hjordkjær, den 14. marts 2018

 • Oplæg ’Foreningsidræt for livet – også i Esbjerg Kommune?’ på Esbjerg Idrætsråds repræsentantskabsmøde (Maja Pilgaard), Esbjerg, den 14. marts 2018.  

 • Oplæg ’Hög standard?’ på ’En framtid tillsammans – kommun och idrottsrörelse med fokus på anläggningsfrågor’ (Jens Alm), Skåneidrotten, Hässleholm, Sverige, den 14. marts 2018

 • Oplæg ’Idrættens fremtid på Bornholm’ (Henrik H. Brandt). Bornholms Idrætsråd, åbent møde, Aakirkeby, den 13. marts 2018

 • Oplæg ’Hög standard?’ på ’Träffpunkt Idrott’ (Jens Alm), Göteborg, Sverige, den 7. marts 2018

 • Oplæg ‘Mellem forandring og forankring. Fodboldens udfordringer’ (Henrik H. Brandt), DBU Jylland, Kommunemøde for fodboldklubber i Sønderborg Kommune, Broager, den 7. marts 2018

 • Oplæg ‘Mellem forandring og forankring. Fodboldens udfordringer’ (Henrik H. Brandt), DBU Jylland, Kommunemøde for fodboldklubber i Tønder Kommune, Løgumkloster, den 28. februar 2018

 • Oplæg ‘Mellem forandring og forankring. Fodboldens udfordringer’ (Henrik H. Brandt), DBU Jylland, Kommunemøde for fodboldklubber i Vejen Kommune, Malt, den 26. februar 2018

 • Oplæg 'Olympic sport: When reporters break the glass ceiling' for internationale studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Jens Sejer Andersen), Aarhus, den 12. februar 2018.

 • Oplæg 'Erfaringsopsamling – Sundhed, trivsel og folkeoplysning' (Henriette Bjerrum) på møde for Sundhedsnetværket, Dansk Folkeoplysnings Samråd, København, den 6. februar 2018.

 • Oplæg 'Danske eliteresultater 2017: Danmarks konkurrenceevne i international elitesport' (Rasmus K. Storm) på Team Danmarks bestyrelsesmøde, Brøndby, den 5. februar 2018. 
 • Oplæg 'Events som motor' ved Netværksseminar og EM svømning 2017 i Royal Arena (Christian Gjersing Nielsen), København, den 13. december 2017

 • Oplæg 'De kort- og langsigtede effekter af kommunernes investeringer i enkeltstående og tilbagevendende begivenheder: Et (hurtigt) overblik over den aktuelle viden' på møde for Kulturmetropolens Kulturchefer (Rasmus K. Storm), Bibliografen, Bagsværd, den 7. december 2017

 • Oplæg ’Management and satisfaction in sports facilities’ på ANZALS 2017 konferencen (Peter Forsberg), Hobart, Australien, den 5. december 2017

 • Oplæg ’Højskolerne anno 2017: Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse’ på Forstandermøde FFD (Malene Thøgersen). Helnan Marselis Hotel, Aarhus den 30. november 2017

 • Oplæg ’Mario Goijman: The failure of the world volleyball to face its past’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Jens sejer Andersen), Eindhoven, Holland, den 29. november 2017

 • Oplæg ’Bricks are not enough. How the human factor impacts local environments for sports and leisure’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Peter Forsberg), Eindhoven, Holland, den 29. november 2017

 • Oplæg ‘Making necessity out of a virtue. How underperforming Danish league stadiums put authorities under pressure’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Rasmus K. Storm & Christian Gjersing Nielsen), Eindhoven, Holland, den 29. november 2017
 • Oplæg ’Trends i friluftslivet’ i forbindelse med projektet ’Friluftsliv og skovrejsning – naturen som oplevelsesrum’ for Naturstyrelsen, Lokale- og Anlægsfonden, Aarhus Kommune og KU (Maja Pilgaard). Aarhus Rådhus, den 28. november 2017

 • Oplæg ’Danish Institute for Sports Studies: Setting new agendas in the Danish sports sector’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Henrik H. Brandt), Eindhoven, Holland, den 28. november 2017

 • Oplæg ’The new Danish facility database – a tool for innovation in sports planning’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Søren Bang), Eindhoven, Holland, den 28. november 2017

 • Oplæg ’Danish Institute for Sports Studies: Setting new agendas in the Danish sports sector’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Henrik H. Brandt), Eindhoven, Holland, den 28. november 2017

 • Oplæg på ’Knowledge Café Sport Live’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Henrik H. Brandt), Eindhoven, Holland, den 28. november 2017

 • Oplæg ’Autonomy in National Olympic Committees 2017 – An autonomy index’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Stine Alvad & Mads Wickstrøm), Eindhoven, Holland, den 27. november 2017

 • Åbningstale ’Welcome to Play the Game 2017’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Henrik H. Brandt), Eindhoven, Holland, den 26. november 2017

 • Åbningstale ’Riding waves of change’ på Play the Game 2017 konferencen i Eindhoven (Jens Sejer Andersen), Eindhoven, Holland, den 26. november 2017

 • Oplæg ’Idræt i Grønland – Store muligheder og barske forhold’ på Kommunalt Udviklings Projekt afholdt af Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland i Qaqortoq, Kommune Kujalleq (Peter Forsberg), den 19. november 2017.

 • Oplæg ‘Making the case for an observatory for Sport in Scotland’, introduktion til Idan i Danmark for Observatory for Sport in Scotland (Henrik H. Brandt), Edinburgh, Skotland, den 10. November 2017.

 • Oplæg ’Tjek din forening. Har I fokus på det rigtige? Fyraftensmøde for foreninger, Odense Kommune (Henrik H. Brandt), Odense, den 2. november 2017.

 • Oplæg ’Fysiske mødesteder for aldersgruppen 50 år+’ for Realdania (Maja Pilgaard). København, den 26. oktober 2017

 • Oplæg og ordstyrer på vælgermøde om idræt i Haderslev Kommune ’Haderslev som idrætskommune. Hvad er der at stemme om?’ (Henrik H. Brandt), Hammelev, den 24. oktober 2017.

 • Oplæg via Skype til Commonwealth Advisory Body on Sport (CABOS) årsmøde (Jens Sejer Andersen), den 12. oktober 2017.

 • Oplæg 'Fremtidens idrætsvaner og idrætsarenaer - Tendenser og udfordringer' ved besøg af Rogaland fylkeskommune fra Norge (Søren Bang). København, 11. oktober 2017.

 • Oplæg ‘The Danish database on sports facilities - Facilitetsdatabasen.dk’ på Idan Sports Innovation Day 2017 (Søren Bang). StreetMekka, København, den 9. oktober 2017. 

 • Åbningstale ved Idan Sports Innovation Day i Streetmekka (Henrik H. Brandt), København, den 9. oktober 2017.

 • Oplæg ’Dokumentation i folkeoplysningen – dilemmaer og potentialer’ på DFS’ medlemskonference (Maja Pilgaard). Kolle Kolle, Værløse, den 5. oktober 2017. 

 • Oplæg ’Mental sundhed og øget trivsel: Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune’ på arrangement afholdt af Sundheds- og Kulturforvaltningen og Folkeoplysningssamvirket i Aalborg Kommune (Malene Thøgersen). Utzoncentret, Aalborg, den 5. oktober 2017.

 • Seminar og erfaringsudveksling med kommuner, Idan har udført undersøgelser for: Svendborg, Ballerup, Haderslev, Holstebro, Varde, Rudersdal, Gladsaxe, Frederiksberg, Allerød, Gentofte, Halsnæs, Frederikssund og Ringsted. (Peter Forsberg og Henrik H. Brandt). Holmen, København, den 3. oktober 2017. 

 • Oplæg 'The Danish database on sports facilities' ved 'round table'-møde i Epas under Europarådet (Søren Bang). Paris, 1. oktober 2017.

 • Oplæg ’Udviklingstendenser og dilemmaer på det folkeoplysende område’ på uddannelsesforbundets kursus for undervisere i daghøjskoler og oplysningsforbund (Henriette Bjerrum & Malene Thøgersen), Hotel Svendborg, 29. september 2017.

 • Oplæg 'Status på voksenidrætten i København' ved konferencen 'Den urbane idræts vilkår i København' (Rasmus K. Storm), København, den 29. september 2017.

 • Deltagelse i paneldebat 'Governance of the International Convention against Doping in Sport' på UNESCO’s 6. Conference of Parties (Jens Sejer Andersen), Paris, Frankrig, den 26. september 2017

 • Oplæg ’Sport, idræt og motion. Når den gode sag også er politisk’. To oplæg ved studiebesøg fra Favrskov Gymnasium (Henrik H. Brandt), Holmen, København, den 26. september 2017.

 • Oplæg ’Aftenskolerne, hvordan har de det?’ for Landsstyrelsen i LOF (Henriette Bjerrum), Dalum landbrugsskole, Odense, den 23. september 2017.

 • Oplæg ’Folkeoplysningen i kommunerne: Rammer og tilskudsmodeller på folkeoplysningsområdet’ (Malene Thøgersen). Ikast-Brande Kommune, Folkeoplysningsudvalgets seminar, Skarrildhus, den 22. september 2017

 • Oplæg 'Olympic sport: When reporters break the glass ceiling' for internationale studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Jens Sejer Andersen), Aarhus, den 22. september 2017.

 • Præsentation af rapporten: 'Holbæk Kommune som talentmiljø' for Talentrådet i Holbæk (Rasmus K. Storm & Henrik H. Brandt), Sparekassen Sjælland, Isefjord Allé, Holbæk, den 21. september 2017.

 • Oplæg ’Fremtidens idræt i Holstebro Kommune’, foreningsmøde i Gråkjær Arena (Henrik H. Brandt), Holstebro, den 18. september 2017.

 • Oplæg "Mere end bare fornemmelser – vi ved, at…" for Landsstyrelsen i DOF (Henriette Bjerrum), Hindsgavl Slot, Middelfart, den 16. september 2017.

 • Oplæg og ordstyrer ’Idrætspolitisk møde, Aarhus Kommune’, Idrætssamvirket Aarhus (Henrik H. Brandt), Aarhus, den 11. september 2017.

 • Oplæg 'Outside Perspective on Good Governance and the Fight Against Doping' på Webinar for Institute for National Anti-Doping Organisations (INADO) (Jens Sejer Andersen), den 31. august 2017.

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner’ for Falkonergården Gymnasium (Trygve Laub Asserhøj), Holmen, den 30. august 2017.

 • Oplæg 'Hvad bestemmer tilskuerefterspørgslen i professionel sport?’ på Idan Forum ved Erhvervsakademi Lillebælt (Christian Gjersing Nielsen), Odense, den 29. august 2017

 • Facilitering og ordstyrerroller, Idan Forum, Temagruppemøde på Erhvervsakademi Lillebælt (Daniel Hayman, Henrik H. Brandt m.fl.), Odense, den 29. august 2017.

 • Oplæg 'Mental sundhed og fremtidens aftenskole' ved FOKUS Folkeoplysning og Daghøjskolen FOKUS’ bestyrelsesseminar 2017 (Henriette Bjerrum), København, den 25. august 2017.

 • Oplæg ’Aftenskolernes potentiale for mental sundhed og trivsel’ på FOF’s lederkonference (Malene Thøgersen), Severin Kursuscenter, Middelfart, den 17. august 2017. 

 • Oplæg ’Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune’ på Kultur- og fritidskonference i Lolland Kommune (Malene Thøgersen), Reventlowmuseet, Pederstrup, den 15. august 2017.

 • Oplæg ’Tendenser i idræt, fritid, kultur’ på Kultur- og fritidskonference i Lolland Kommune (Henrik H. Brandt), Reventlowmuseet, Pederstrup, den 15. august 2017.

 • Festtale ved kandidatafslutning på Idræt og Sundhed, SDU (Henrik H. Brandt), Odense den 29. juni 2017.

 • Oplæg ’Understanding Variations in the Impact of Sport Scandals: A Vector Approach’ på konferencen European Academy of Management, EURAM 2017 (Rasmus K. Storm), University of Strathclyde, Glasgow, Skotland, den 21. juni 2017.

 • Deltagelse i debatpanel ’Frivillig – for CV’et eller for andre?’, Dansk Håndbold Forbund på Folkemødet (Henrik H. Brandt), Allinge, den 17. juni 2017.

 • Ordstyrer og udspørger ved ’Idrættens topmøde’ på Liberal Alliances båd på Folkemødet (Henrik H. Brandt), Allinge, den 16. juni 2017.

 • Deltagelse i debatten ’Godnat til aftenskolerne? Har aftenskolerne en fremtid?’ på Folkemødet (Henrik H. Brandt, Malene Thøgersen og Henriette Bjerrum), Allinge, Bornholm, den 16. juni 2017.

 • Paneldeltagelse i debatten 'Fællesskaber anno 2017 - Facebook eller forening?' på Folkemødet (Peter Forsberg), Allinge, Bornholm, den 15. juni. 

 • Paneldeltagelse i debatten ’Har vi den idræt, vi fortjener?’ på Idrættens Dag på Folkemødet (Henrik H. Brandt), Allinge, Bornholm, den 15. juni 2017.

 • Paneldeltagelse i debatten ’Fremtidens idrætsmiljøer. Mellem arkitektur og engagement’ på Idrættens Dag på Folkemødet (Peter Forsberg), Allinge, Bornholm, den 15. juni 2017

 • Paneldeltagelse i debatten ’Idrættens forsømte muligheder. Har idrætten plads til alle?’ på Idrættens Dag på Folkemødet (Maja Pilgaard), Allinge, Bornholm, den 15. juni 2017

 • Indleder til debatten ’Hvordan blander vi sport og politik lidt smartere?’ på Idrættens Dag på Folkemødet (Jens Sejer Andersen), Allinge, Bornholm, den 15. juni 2017

 • Paneldeltagelse i debatten ’Fremtidssnak: Hvem bliver idrættens Uber eller Airbnb?’ på Idrættens Dag på Folkemødet (Martin Hedal), Allinge, Bornholm, den 15. juni 2017

 • Deltagelse i debatten 'Er sundhed for de syge blot?' på Folkemødet (Henriette Bjerrum), Allinge, Bornholm, den 15. juni 2017

 • Oplæg 'Det københavnske idrætsliv' for folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune (Rasmus K. Storm), København, den 7. juni 2017

 • Facilitering og ordstyrerroller, Idan Forum, Temagruppemøde i Gentofte Sportspark (Martin Hedal, Henrik H. Brandt m.fl.), Gentofte, den 7. juni 2017.

 • Oplæg og paneldeltagelse på konferencen ’Sports, Innovations & Startups’, Dutch Technology Week (Henrik H. Brandt), Eindhoven, Holland, den 16. maj 2017

 • Oplæg, hovedtale 'The unsung heroes that bring us out of the dark' på UNESCO’s konference MINEPS VI (Jens Sejer Andersen), Kazan, Rusland, den 15. maj 2017.

 • Paneldeltager på Expert Forum on sports integrity på UNESCO’s konference MINEPS VI (Jens Sejer Andersen), Kazan, Rusland, den 13. maj 2017.

 • Ordstyrer på paneldebat 'Why do we need to be concerned about diversity in sport?' på EPAS' 10th Anniversary Conference (Jens Sejer Andersen), Limassol, Cypern, den 11. maj 2017.

 • Oplæg ’Tværgående samarbejde om idræt og sundhed’ på konferencen ’Idræt på tværs’ (Malene Thøgersen), Kulturhuset på Islands Brygge, den 11. maj 2017

 • Oplæg 'Strategisk ledelse af idrætsanlæg og 'Fremtidens idrætsfaciliteter'' på HI Årsmøde (Peter Forsberg), Vingsted Centret, Vingsted, den 10. maj 2017

 • Oplæg ’Ulighedskurven i idræt. Kan vi gøre noget?’, KL’s Kultur- og fritidskonference (Henrik H. Brandt), Aarhus, den 9. maj 2017

 • Oplæg ’Er foreningslivet blevet gråt i toppen?’, SIFA’s repræsentantskabsmøde (Henrik H. Brandt); Aalborg, den 8. maj 2017

 • Paneldeltagelse på konferencen ’Børn, unge og bevægelse: Fra Politik til Praksis’, FIIBL (Henrik H. Brandt), UC Lillebælt, Odense, den 4. maj 2017

 • Oplæg ‘Strategisk ledelse af idrætsanlæg og tendenser i danskernes idrætsvaner’ på ConnectSport Session (Peter Forsberg), Ringsted Sport Center, Ringsted den 3. maj 2017

 • Oplæg, ’Idræt og motion. Kan du kende din type?’ Rotary, Copenhagen Morning (Henrik H. Brandt), København, den 3. maj 2017

 • Oplæg 'The changing roles of civic education in promoting participation in Denmark' på forummet 'Youth Participation and Civic Engagement' (Henriette Bjerrum), Alexandria, Egypten, den 2. maj 2017 

 • Oplæg ‘Idrættens Innovatører’ på Glostrup Kommunes foreningskonference (Martin Hedal), Metalskolen i Jørlunde den 29. april 2017

 • Oplæg ’Hvordan kan foreningen nu og i fremtiden bedre rekruttere og fastholde de frivillige?’ på frivilligheds-konferencen ’Som ringe i vandet’ (Trygve Laub Asserhøj), Tapeten i Ballerup, den 29. april 2017

 • Facilitetering og ordstyrerroller, Idan Forum, studietur til Utrecht og Eindhoven (Henrik H. Brandt m.fl.), Eindhoven, Holland den 23.-25. april 2017.

 • Oplæg ’Folkeoplysningen i kommunerne’ (Malene Thøgersen). Temamøde i Folkeoplysningsudvalget, Københavns Kommune, Bernstoff Slot den 21. april 2017.

 • Paneldeltager i debat om “Sport and the Good News Story” på SportAccord Convention (Jens Sejer Andersen), Aarhus, 5 April 2017

 • Ordstyrer ved den offentlige høring “Hands on, hands off? The role of politicians in reforming sports governance”, organiseret af Europarådets Parlamentariske Forsamling og Play the Game (Jens Sejer Andersen), Aarhus, den 3. April 2017

 • Oplæg ’Den danske idrætsmodel. Organisering, bredde og elite’ på Telemarkskonferansen 2017 (Rasmus K. Storm), Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø, Norge den 30. marts 2017

 • Oplæg 'Kan små nationer være konkurrencedygtige? Og hvordan?' for Akademiet for idrætsfilosofi (Rasmus K. Storm), København den 28. marts 2017

 • Oplæg 'Elite, talentudvikling og bredde - hvad kan man gøre?' for idrætsrådet i Gladsaxe Kommune (Rasmus K. Storm), Gladsaxe den 25. marts 2017

 • Oplæg ’Mellem forandring og forankring. Hvor går fodbolden hen?’, Grønt møde for fodbolden, SIKO og Fritid & Eliteidræt, Odense Kommune (Henrik H. Brandt), Odense, den 23. marts 2017

 • Oplæg workshop om kultur- og fritidspolitik ’Hvor bevæger idrætten sig hen?’, Jammerbugt Kommune (Henrik H. Brandt), Aabybro, den 22. marts 2017

 • Oplæg ‘Fakta på fremtidens idrætsudfordringer’ for de selvejende haller i Gribskov Kommune (Peter Forsberg), Helsinge Hallerne, Helsinge den 21. marts 2017

 • Oplæg 'Hvad bringer tilskuerne i hallen? Baggrund, resultater og anbefalinger' på Divisionsforeningen Håndbolds workshop (Christian Gjersing Nielsen og Rasmus K. Storm), Fredericia den 17. marts 2017

 • Oplæg 'Introduktion til Idan og LOA’s kommende database over idrætsfaciliteter' på SportsFair (Søren Bang), Fredericia den 16. marts 2017.

 • Oplæg om forskningsprojektet ‘Fremtidens idrætsfaciliteter’ på SportsFair (Peter Forsberg med adjunkt Evald Iversen, SDU), Fredericia den 16. marts 2017

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ på SportsFair (Henrik H. Brandt), Fredericia den 16. marts 2017

 • Keynoteoplæg “Good Governance in the Fight against Doping: What is the Perception from the “Outside”?” på WADA’s årlige symposium (Jens Sejer Andersen), Lausanne, Schweiz, den 14. marts 2017

 • Oplæg ”Kan små nationer være konkurrencedygtige? Og hvordan?” for Team Danmarks støttede specialforbund i Idrættens Hus (Rasmus K. Storm), Brøndby den 7. marts 2017

 • Oplæg ‘Trends, tendenser og innovation i idrætten’ for Bornholms Idræts Innovative Udviklingsforum (Martin Hedal), Rønne, den 6. marts 2017

 • Interviewer på Fritid & Samfunds høring om aftenskolerne på Christiansborg ’Hvordan sikres aftenskolens overlevelse som en stor fritidsaktivitet?’, (Henrik H. Brandt), København den 3. marts 2017

 • Oplæg ’Tal og tendenser på aftenskoleområdet’ (Malene Thøgersen), Aftenskolehøring, Christiansborg den 3. marts 2017

 • Oplæg ’Folkeoplysningen i kommunerne’ (Malene Thøgersen), Samarbejdsudvalget for Folkeoplysning, Valby den 1. marts 2017

 • Facilitering og ordstyrerroller, Idan Forum, Temagruppemøde i Odense Sportscentrum (Martin Hedal, Henrik H. Brandt m.fl.), Odense, den 1. marts 2017.

 • Oplæg 'Idan, Play the Game og Vifo: En kort præsentation' for Slots- og Kulturstyrelsens statistiknetværk (Rasmus K. Storm), København den 27. februar 2017

 • Oplæg 'Aftenskolernes betydning for borgernes mentale sundhed' på debatmøde for Folkeoplysningssamvirket i Aarhus Kommune (Henriette Bjerrum), Aarhus den 20. februar 2017

 • Oplæg på DBU Jyllands kommunemøde i Haderslev Kommune ’Mellem forandring og forankring. Er det altid kommunens skyld?’ (Henrik H. Brandt), Fjelstrup, den 8. februar 2017

 • Oplæg ‘Ledelse af idrætsanlæg’ for HI (Halinspektørforeningen) (Peter Forsberg), Kursusstation Knudshoved, Nyborg, den 8. februar 2017

 • Oplæg ‘Ledelse af idrætsanlæg’ på konferencen ’Nye veje til bedre idrætsfaciliteter’ (Peter Forsberg), Syddansk Universitet, Odense den 8. februar 2017

 • Oplæg om Idan og LOA’s nye facilitetsdatabase på konferencen ’Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?’ (Søren Bang), Syddansk Universitet, Odense den 8. februar 2017

 • Oplæg 'Aftenskolernes rolle og målgrupper' på LOF's Idétræf (Henriette Bjerrum), Hotel Svendborg den 5. februar 2017

 • Oplæg ‘Idrætsvaner og fremtidens brugere’ for medarbejdere i Kultur i Rudersdal Kommune (Peter Forsberg), Kulturcenter Mariehøj den 31. januar 2017

 • Oplæg ‘Idrættens Innovatører’ for Fritidssamrådet i Hovedstadsregionen (Martin Hedal), Metalskolen i Jørlunde, den 26. januar 2017

 • Heldagsundervisning om international idrætspolitik på AMOS Business School (Jens Sejer Andersen) London, den 25. januar 2017

 • Oplæg på fællesmøde om idrætspolitik, Guldborgsund Kommune ’Strømninger i tiden. Hvor går idrætten hen?’ (Henrik H. Brandt), Nykøbing F, den 18. januar 2017

 • Oplæg ‘Idrættens Analyseinstitut og danskernes motions og sportsvaner 2016’ for Greve Gymnasium (Peter Forsberg og Steffen Rask), København den 16. januar 2017

 • Oplæg ’Aftenskolerne gavner deltagernes mentale sundhed’ på Foras fleksible workshopdag (Henriette Bjerrum), Hornstrup kursuscenter Vejle den 14. januar 2017

 • Oplæg på seminar, Groundsman Association Denmark, ’Danskernes motions-. og sportsvaner 2016. hvor går idrætten hen?’ (Henrik H. Brandt), Slette Strand, 10. januar 2017

 • Oplæg på seminar i ’Vi bevæger’, GymDanmark/Dansk Svømmeunion, ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016 – bevæger vi noget?’ (Henrik H. Brandt), Herning, den 7. januar 2017

 • Oplæg på fællesmøde i Herning Idrætsråd/Herning Elite, 'Hvor går idrætten hen? Strømninger i tiden' (Henrik H. Brandt), Herning, den 7. januar 2017
 • Oplæg og workshop ’Evaluering af Idan Forum 2015-16’ ved Idan Forum temagruppemøde (Martin Hedal), Odense, 7. december 2016

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’, Årsmøde for frivillige foreninger i Thisted Kommune (Trygve Laub Asserhøj), Thy Hallen, den 1. december 2016 

 • Workshop ’Den store frilufts- og outdoor-bølge i Thy’, Årsmøde for frivillige foreninger i Thisted Kommune (Trygve Laub Asserhøj), Thy Hallen, den 1. december 2016 

 • Oplæg for Team Danmarks ansatte vedr. Team Danmark Brugerundersøgelse 2016 (Rasmus K. Storm). Idrættens Hus i Brøndby, 1. december 2016.

 • Oplæg ’Teknologi innoverer idrætten’ på Workshop om sportsteknologi (Martin Hedal), København, 30. november 2016

 • Oplæg ’Voksne borgeres idrætsvaner og ønsker til facilitetsbrug’ til Wannasports workshop med kommuner (Peter Forsberg), København den 28. november 2016.
  Hent oplæg

 • Oplæg ’Et kig i krystalkuglen – hvad venter der de østjyske fodboldklubber?’, Årsmøde DBU Jylland Region 3 (Trygve Laub Asserhøj), Brædstrup, den 28. november 2016

 • Keynoteoplæg 'A career in sport: A threath to your reputation?' på ICSSPE-seminaret 'Paths to success' (Jens Sejer Andersen), Berlin, Tyskland, 25. november 2016.

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’, møde med DIF Public Affairs og Riksidrottsförbundet Interesse og Media (Trygve Laub Asserhøj), Brøndby, den 24. november 2016 

 • Oplæg 'Idrættens Innovatører’ ved Fritid & Samfunds konference ’Kineserne kommer’ (Martin Hedal), Vissenbjerg, den 24. november 2016

 • Oplæg ’Tal og tendenser på aftenskoleområdet’ på temamøde om aftenskoleområdet, Sønderborg Kommune (Malene Thøgersen), Rådhuset i Sønderborg den 22. november 2016

 • Oplæg 'Drift eller arkitektur’ til Danske Sportsfaciliteters Brancheforenings Og Lokale og Anlægsfondens temmøde ’Drift eller arkitektur’ (Peter Forsberg), Lokale og Anlægsfonden den 17. november 2016.

 • Oplæg ’Fremtidens idrætsforening’ ved arbejdsgruppemøde for foreninger i Gentofte Kommune (Martin Hedal), Gentofte, 15. november 2016

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ til brugerbestyrelsesmøde i Gladsaxe Kommune (Peter Forsberg), Bagsværd Stadion den 15. november 2016.

 • Oplæg ’Hvor går idrætten hen? Strømninger i tiden’, Favrskov Idrætssamvirke (Henrik H. Brandt), Sabro, den 15. november 2016.

 • Forelæsninger om sports governance, match-fixing og sportspolitik for studerende på AMOS Business School (Jens Sejer Andersen), London, England, 15. november 2016.

 • Oplæg ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’, Temadag i DBU: Nydanske piger i klubben (Trygve Laub Asserhøj), Brøndby, den 15. november 2016 
 • Oplæg 'Tendenser, tal og måling på idræts- og facilitetsområdet’ til netværksmøde for halbestyrelserne i Thisted Kommune (Peter Forsberg), Bedsted Hallen den 14. november 2016.

 • Oplæg ’Kan viden sætte dagsorden?’, Temadag i Statens Kunstfond (Henrik H. Brandt), København, den 11. november 2016 

 • Keynoteoplæg 'Investigative sports journalism: Through the glass ceiling?' på det årlige møde for EBU Radiosport (Jens Sejer Andersen), Pragh, Tjekkiet, 9. november 2016.

 • Oplæg ’Læring, fællesskab eller aktivt medborgerskab? En analyse af kursisters selvvurderede udbytte af aftenskoleundervisningen’ på Mimers Forskarkonferens (Malene Thøgersen), Malmø Högskola den 9. november 2016. 

 • Oplæg om ’Evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken Gentofte Kommune’, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Gentofte Kommune (Henrik H. Brandt), Hellerup, den 9. november 2016

 • Oplæg ‘Idrætsvaner og brug af idrætsfaciliteter’ til  ‘Opstartsmøde vedr. kapacitetsudnyttelse og foreningers brug af idrætsfaciliteter i Lyngby-Taarbæk Kommune (Peter Forsberg), Lyngby den 4. november.
  Hent oplæg

 • Oplæg ’Danskernes idrætsvaner 2016’, DFHO Jubilæumskonference (Trygve Laub Asserhøj), København, den 1. november 2016 

 • Forelæsninger på European Handball Manager (arrangeret af EHF og Deutsche Sporthochschule, Køln) i Køln (Rasmus K. Storm), 1. november 2016. 

 • Oplæg 'Aftenskolerne og mental sundhed' for LOF's landsstyrelse, (Henriette Bjerrum), Odense, den 29. oktober 2016

 • Baneatletik, niche eller folkesport?’, Dansk Atletik Forbunds senioratletikkonference (Henrik H. Brandt), Strib, den 28. oktober 2016

 • Oplæg ’Hvilken aftenskole vil I være i fremtiden?’, Firmakonference, FO-Aarhus (Henrik H. Brandt); Sabro, den 28. oktober 2016

 • Oplæg og paneldebat ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ + debat om ’Bevæger Folkeoplysningen dig for Livet?’ (Henrik H. Brandt). Esbjerg, den 27. oktober 2016

 • Oplæg ’Folkeoplysningen i tal. Er folkeoplysningen i bevægelse?’ på Fritidssamrådets konference og årsmøde 2016 (Malene Thøgersen), Musikhuset i Esbjerg den 27. oktober 2016

 • Oplæg ’Fremtidens idrætsudbyder og idrætsforening’, Idræt på Tværs konference (Martin Hedal), København, den 26. oktober 2016

 • Paneldebat om Danmarks nye idrætslandskab, Idræt på Tværs konference (Henrik H. Brandt), København, den 26. oktober 2016

 • Oplæg og paneldebat på Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) (Jens Sejer Andersen), Bogotá, Colombia, 24. oktober 2016.

 • Oplæg og paneldebat på ”Congreso Internacional del Deporte y la Recreación” (Jens Sejer Andersen), organiseret af sports sekretariatet i Cali, Colombia og Universidad del Valle. Cali, Colombia, 20. oktober 2016.

 • Oplæg om ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’. Idrætspolitisk netværk Nordjylland, DIF/DGI (Henrik H. Brandt), Aalborg, den 13. oktober 2016

 • Oplæg ‘Idrættens Analyseinstitut og danskernes motions og sportsvaner 2016’ for Helsingør Gymnasium (Peter Forsberg, Anna Rex Wittig og Trygve Laub Asserhøj), København den 13. oktober 2016.

 • Oplæg ‘Folkeoplysningen i landkommunerne’ på DFS’ medlemskonference. (Malene Thøgersen), Comwell Korsør den 12. oktober 2016.

 • Deltagelse ved ALDE høring om EU idrætspolicy 'European Sport Policy: Good Governance, Accessibility and Integrity' (Arnout Geeraert), Brussel, Belgien, 12. oktober 2016.

 • Forelæsning på NTNU Business School, Trondheim: 'Mega Sport Events, impact and cost benefit' (Rasmus K. Storm), 11. oktober 2016.

 • Deltagelse på EPAS' konference 'European Policies and Possibilities in Bulgaria', organiseret inden for rammerne af Europarådets 'Pro Safe Sport' initiativ (Jens Sejer Andersen), Sofia, Bulgarien, 2.-3. oktober 2016.

 • Præsentation af undersøgelsen 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune' på Frederiksberg Idræts-Unions formandsmøde, (Peter Forsberg), Frederiksberg den 30. september 2016.
  Hent oplæg

 • Presentation for News Media Coalition (Jens Sejer Andersen), Paris, Frankrig, 29.-30. september 2016

 • Oplæg 'Global sport: reform or revolution?' for internationale studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Jens Sejer Andersen), Aarhus, 26. september 2016. 

 • Oplæg 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune' for undersøgelsens følgegruppe, (Christian Gjersing Nielsen), Svendborg, den 22. september 2016

 • Deltagelse i round table med diskussion af bogen ’The Turbulent World of Middle East Soccer’ (Jens Sejer Andersen og Henrik H. Brandt), ’The Tenth Nordic Conference on Middle East Studies, SDU, Odense, 22. september 2016

 • Oplæg 'Tendenser, tal og måling på idræts- og facilitetsområdet’ til netværksmøde for hallerede i Thisted Kommune (Peter Forsberg), Hanstholm Hallen den 22. september 2016.
  Hent oplæg

 • Undervisning på NTNU Business School, Trondheim: 'The Peculiar Economics of Professional Team Sports' (Rasmus K. Storm), 20. september 2016.

 • Oplæg ’STOKED – nye bølger ruller i vandsporten’ på Idan Forum (Trygve Laub Asserhøj), Hanstholm d. 20. september 2016

 • Deltagelse i EPAS møder og match-fixing konference (Jens Sejer Andersen), Strassbourg, Frankrig, 19.-21. september 2016.
 • Paneldebat på 'World Forum for Ethics in Sport' (Jens Sejer Andersen), Zürich, Schweiz, 16. september 2016.

 • Deltagelse ved EU European Week of Sport's Flagship Event omkring good governance (Jens Sejer Andersen), Bruxelles, Belgien, 15. september 2016

 • Deltagelse og oplæg i Coldeportes og UNESCO's ’World Sport Observatories Meeting’ i Medellín, Colombia (Peter Forsberg), den 13.-15 september 2016.

 • Gæsteforelæsning om udviklingen i dansk professionel fodbold og håndbold på SDU (Rasmus K. Storm), den 9. september 2016.

 • Oplæg 'Nordic Initiative for Event Studies' på "Nordic Facility Conference 2016" arrangeret af Lokale og Anlægsfonden, (Rasmus K. Storm), København den 8. september 2016.

 • Oplæg ‘From acceptance to defiance: The municipality of Ängelholm and elite football’s stadium requirements’ (Jens Alm) på EASM Conference 2016, Warszawa, Polen, den 8. september 2016 

 • Keynote præsentation 'Sports governance observer: The urgent need for reform in world sport' (Jens Sejer Andersen) på EASM konference, Warszawa, Polen, 7.-10. september 2016.
 • Oplæg 'Aftenskole. Hvad. Nu?' for Folkeoplysningssamvirket i Aalborg, (Henriette Bjerrum), Aalborg, den 1. september 2016

 • Oplæg om undersøgelsen 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune', Frederiksberg Kommune (Peter Forsberg), København den 31. august 2016.

 • Oplæg 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune' for Svendborg Kommunes Byråd, (Christian Gjersing Nielsen & Henrik Brandt), Svendborg, den 30. august 2016

 • Oplæg 'Udviklingstendenser på idræts- og fritidsområdet' til debataften om ny kultur- og fritidspolitik i Sorø Kommune (Peter Forsberg), Sorø den 30. august 2016.
  Hent oplæg

 • Medarrangør, oplægsholder og deltager på ’Scandinavian Sport Business Week’ i samarbejde med Sport eXperience (Martin Hedal, Henrik H. Brandt og Daniel Hayman), København, den 29. august – 1. september 2016'

 • Oplæg ’Idrættens Innovatører’ for ConnectSport (Martin Hedal), Middelfart, 25. august 2016

 • Oplæg om idrætsvaner og idrætstendenser for workshop om idrætsbyggeri afholdt af Lokale og Anlægsfonden på COWI (Søren Bang), Lyngby, 24. august 2016.

 • Oplæg 'Kapacitetsbenyttelse af haller og svømmebassiner i Frederikssund Kommune' til dialogmøde om revidering af lokalefordelingsprincipper i Frederikssund Kommune, (Christian Gjersing Nielsen), Frederikssund, den 18. august 2016

 • Medarrangør og oplægsholder på konferencen ’Fremtidens idræt i Grønland’ (Trygve Laub Asserhøj, Maria Suurballe, Aline van Bedaf, Peter Forsberg og Henrik H. Brandt), Nuuk, den 17.-19. august 2016

 • Oplæg og workshop ’Hvordan løfter vi idrætten og skaber aktiviteter for alle?’ på konferencen ”Fremtidens idræt i Grønland” (Henrik Brandt, Peter Forsberg og Trygve Laub Asserhøj), Nuuk d. 18. august 2016

 • Oplæg ‘Idræt for alle i Grønland’ på konferencen ”Fremtidens idræt i Grønland” (Trygve Laub Asserhøj), Nuuk d. 17. august 2016.

 • Oplæg 'Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune' for Rudegaard Idrætsanlægs brugerråd, (Christian Gjersing Nielsen), Holte, den 16. august 2016

 • Oplæg ‘Changing Landscapes of Voluntary Organizations’ på ISTR-konference (International Society for Third Sector Research). (Malene Thøgersen), Stockholm den 30. juni 2016.

 • Oplæg på temamøde om fremtidens faciliteter i Aarhus, Kulturudvalget, Aarhus Kommune ’Fremtidens faciliteter i Aarhus Kommune’ (Henrik H. Brandt), Aarhus, den 28. juni 2016.
  Hent oplæg

 • Oplæg 'Aftenskolerne og mental sundhed i Aalborg Kommune' for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune, (Henriette Bjerrum), Aalborg, den 22. juni 2016

 • Oplæg på PACE-høring om sports governance i Europarådet (Jens Sejer Andersen), Strasbourg, Frankrig, 22. juni 2016.

 • Oplæg for DIF’s Aktivkomité ’Good governance i international idræt. Har det noget med os at gøre?’ (Henrik H. Brandt), Idrættens Hus, Brøndby, den 16. juni 2016.
  Hent oplæg

 • Oplæg på Opgaveudvalgsmøde om idræts- og bevægelsespolitik, Gentofte Kommune ’Evaluering af idræts- og bevægelsespolitik i Gentofte Kommune’ (Henrik H. Brandt), Gentofte, den 14. juni 2016.
  Hent oplæg

 • Oplæg 'Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune' for Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse, (Christian Gjersing Nielsen), Birkerød, den 8. juni 2016

 • Oplæg på temamøde om anlægspulje, Ringkøbing-Skjern Kommune ’Idrættens faciliteter. Fremtidens behov’ (Henrik H. Brandt), Ringkøbing, den 6. juni 2016.
  Hent oplæg

 • Oplæg på seminar om Anlæg af græsboldbaner, Skov & landskab, KU ’Hvordan ser idrætslivet ud om 10 år?’ (Henrik H. Brandt), København, den 30. maj 2016.

 • Oplæg ’Lokale forskelle på idrætsforeningernes rolle’ på konferencen ”Idrættens største udfordringer V” (Trygve Laub Asserhøj), Vejen d. 25. maj 2016.

 • Oplæg på Idrættens Udfordringer V 2016, ’Storhedsvandvid eller visionær investering?’ (Jens Alm), Vejen, den 24. maj 2016

 • Oplæg ’Fremtidens idræt i Grønland’ på konferencen ”Idrættens største udfordringer V” (Trygve Laub Asserhøj), Vejen d. 24. maj 2016

 • Dobbeltkonferencen ’Idrættens største udfordringer V/Folkeoplysning i Forandring II’, arrangeret af Idan, med over 120 oplægsholdere og debattører. Se konferencesiden med oplæg og info: /arrangementer/vejen_idan_2016/.

 • Oplæg på Idans konference Idrættens største udfordringer V, ’Idrættens Innovatører’ (Martin Hedal), Vejen Idrætscenter, Vejen, 24. maj 2016.

 • Oplæg på konference om talentudvikling og dual carreer, Skandinavisk Netværk for Eliteidræt, ’Talentudvikling - nationale og internationale perspektiver’ (Rasmus K. Storm), Sektion for Idræt, Aarhus Universitet, den 19. maj 2016.
 • Gæsteforelæsning om dansk eliteidræt i internationalt perspektiv på SDU, Odense (Rasmus K. Storm), den 17. maj 2016.

 • Oplæg ’Folkeuniversitetet – et blik på organisationen udefra’ på Morgenseminar ved Folkeuniversitetet i Aarhus. (Malene Thøgersen), Aarhus den 13. maj 2016.

 • Oplæg på workshop om fritidsstrategi i Silkeborg Kommune ’Friture eller ture i det fri? Input til fremtidens friluftsstrategi i Silkeborg Kommune’ (Henrik H. Brandt), Silkeborg, den 11. maj 2016.

 • Oplæg på temadag om fremtidens idræts- og bevægelsesområde for forvaltningerne i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe Kommune, ’Fremtidens idrætsområde. innovation og effektivisering. Nogle bud’ (Henrik H. Brandt), Hellerup, den 13. maj 2016.

 • Keynoteoplæg 'The power of the Word in a Culture of Silence' på PINC 17-konferecen (Jens Sejer Andersen), Zeist, Holland, 10. maj 2016

 • Oplæg på konferencen ’Sport in the City - 13th European Association for Sociology of Sport Conference’, ’Understanding Variations in the Impact of Sport Scandals: a Vector Approach’ (Rasmus K. Storm), den 7. maj 2016, Københavns Universitet.

 • Oplæg 'A playground for children? Opportunities to improve the utilisation of sports facilities' på EASS konferencen (Aline van Bedaf), Københavns Universitet, København, den 5. maj 2016.

 • Oplæg 'Urban, public fitness facilities – for all? ' på EASS konferencen (Maja Pilgaard), Københavns Universitet, København, den 5. maj 2016.

 • Gæsteforelæsning på SDU, Odense, om professionel fodbold i internationalt perspektiv (Rasmus K. Storm), den 3. maj 2016.

 • Præsentation af undersøgelsen Fremtidens Idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune for foreninger, borgere og andre interessenter, (Peter Forsberg) Haderlsev, den 2. maj, 2016.

 • Oplæg og paneldeltagelse på lukket høring i Folketingets Kulturudvalg om behovet for en styrket kulturpolitisk forskning og forskningsformidling i Danmark, ’Analyse, forskning og formidling i idræt og folkeoplysning’ (Henrik H. Brandt), Christiansborg, København, den 27. april 2016.

 • Oplæg på idræts- og fritidskonference, Rebild Kommune ’Fremtidens idrætshaller. Borgernes og brugernes behov for idrætsfaciliteter i fremtiden’ (Henrik H. Brandt), Rebild, den 27. april 2016.

 • Debatdeltagelse på Danske Sportsfaciliteters Brancheforenings årsmøde ’Rammebetingelser for idrætten’ (Henrik H. Brandt), København, den 28. april 2016

 • Præsentation af undersøgelsen Faciliteter til Idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune for Byrådet i Frederikssund Kommune (Peter Forsberg), Frederikssund Kommune den 20. april, 2016.

 • Præsentation af undersøgelsen Fremtidens Idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune for folkeoplysningsudvalg og styregruppe (Peter Forsberg), Haderslev Kommune, 19. april, 2016.

 • Oplæg på DIF-seminar for specialforbundene, ’Good governance i international idræt. Har det noget med os at gøre?’  (Henrik H. Brandt), Brøndby, den 13. april 2016.

 • To gæsteforelæsninger ved Universitetet i Bø, Telemark, Norge om sportsøkonomi og -events (Rasmus K. Storm), d. 12. april 2016.

 • Oplæg på møde for 'EPAS task force on sports corruption' (Jens Sejer Andersen), Paris, Frankrig, 8. april 2016.

 • Præsentation af undersøgelsen Facilitter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune på stormøde for foreninger, borgere og andre interessenter (Peter Forsberg), Frederikssund Kommune den 7. april, 2016.
 • Oplæg på Sport Futura 2016, ‘Case: Ringsted som idrætsdestination’ (Martin Hedal), Halmstad Arena, Halmstad, 6. april 2016.

 • Oplæg på Sport Futura 2016, ’Arenakravs påverkan på kommunal idrottspolitik’ (Jens Alm), Halmstad, den 6. april 2016

 • Oplæg på workshop om halbyggeri, Lokale og Anlægsfonden. ’Tendenser i danskernes sports- og motionsvaner’ (Henrik H. Brandt), Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, 6. april 2016

 • Oplæg til Idan Forum og facilitering af innovationsproces, ‘Ringsted som idrætsdestination’ (Martin Hedal og Peter Forsberg), Ringsted Sport Center, Ringsted, 31. Marts 2016.

 • Oplæg 'Aftenskolerne og psykisk sårbare' for Dalgas Skolen, kursisterne, (Henriette Bjerrum), Aarhus, den 9. marts 2016

 • Paneldeltager i debat om 'Good governance in sport' på EU Sport Forum (Jens Sejer Andersen), Haag, Holland, 9.-10. marts 2016.

 • Oplæg på Sports Innovation Conference, ’Sports Innovation in Denmark’ (Martin Hedal), Thomas More, Turnhout, Belgien, 8. marts 2016.

 • Oplæg 'Aftenskolerne og psykisk sårbare' for Kofoeds Skoles Oplysningsforbund, Lærerne, (Henriette Bjerrum), Sorø, den 4. marts 2016

 • To undervisningsoplæg på Institut for Idræt, ’Idrættens nye medier’ og ’Idans kommunikation’ (Martin Hedal), Københavns Universitet, København, 2. og 30. marts 2016.

 • Oplæg på fællesmøde på Skanderborg Gymnasium ”De olympiske udfordringer: Er festen forbi?' (Jens Sejer Andersen), 2. marts 2016.

 • Anleggskonferanse (Peter Forsberg), Bergen, Norge den 25. februar, 2016.

 • Oplæg ’Tværgående samarbejde i folkeoplysningen. Udviklingstendenser, udfordringer og muligheder’ på Folkeoplysningsudvalgets temamøde i Skive Kommune. (Malene Thøgersen), Skive Kommune den 24. februar 2016.

 • Præsentation af undersøgelsen Fremtidens Idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune for Kultur og Trivselsudvalget Ringsted Kommune (Peter Forsberg), Ringsted Kommune den 23. februar, 2016.

 • Indbudt keynote på 7th International Sport Business Symposium 'Sports Governance Observer: World Sport in Urgent Need of Reform' (Jens Sejer Andersen), Lillehammer, Norway, 16. february 2016.

 • Indbudt keynote 'Global Sport: Reform or revolution' (Jens Sejer Andersen), akademisk workshop for Norges Idrettshøgskole og Ottawa Universitet, Lillehammer, Norge, 15. februar 2016.

 • Oplæg på fondsnetværksmøde arrangeret af Bikubenfonden og Lokale og Anlægsfonden, 'Idræt i Grønland – analyse og anbefalinger' (Trygve Laub Asserhøj og Peter Forsberg), København, 12. februar 2016.

 • Oplæg på seminar for Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet 'Matchfixing: I sportens og samfundets skyggeside' (Jens Sejer Andersen), København, 8. februar 2016.

 • Oplæg ’Udviklingstendenser og dilemmaer på folkeoplysningsområdet’ på LOF’s idétræf 2016. (Malene Thøgersen), Hotel Svendborg den 6. februar 2016.

 • Oplæg for Fritidssamrådet 'Global Sport: Reform eller revolution?' (Jens Sejer Andersen), Jørlunde, 29. januar 2016.

 • Oplæg 'Aftenskolerne og psykisk sårbare' på afslutningskonferencen på projekt 'mental sundhed' (Henriette Bjerrum), Aalborg, den 27. januar 2016

 • Oplæg på dialogmøde arrangeret af Rudersdal Kommune, 'Udvikling på Rudegaard Idrætsanlæg' (Trygve Laub Asserhøj), Rudegaard Idrætsanlæg, Holte, 27. januar 2016.

 • Oplæg på 75 års jubilæums-seminar for Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL), ’Fremtidens idræt. Hvem kan levere?’ (Henrik H. Brandt), Engelsborghallen, Lyngby, 23. januar 2016

 • Oplæg i Rotary Vejle 'Global Sport: Reform eller revolution?' (Jens Sejer Andersen), DGI-huset, Vejle, 18. januar 2016.

 • Præsentation af Kapacitetsanalyse i Frederikssund Kommune for folkeoplysningsudvalg og fordelingsråd i Frederikssund Kommune (Peter Forsberg), Frederikssund Kommune den 16. December, 2015.

 • Oplæg for Alliance for integrity 'The legitimazy crisis in international sports governance' (Arnout Geeraert), Berlin, Tyskland, den 9. december 2015.

 • Oplæg på konferencen ’Enterprise and collaboration. The way forward for community sport and physical activity in London’ ved Sports Marketing Network, ‘The Danish case’ (Henrik H. Brandt), Queen Elizabeth Olympic Park, London, den 8. December 2015.

 • Gennemførelse af studietur med Idan Forum om ’enterprise and collaboration in community sport’ i London (Martin Hedal og Henrik H. Brandt), London, UK, den 7.-9. december 2015.

 • Oplæg på temamøde om ny idrætspolitik i Allerød Kommune ’Fritidspolitik i Allerød Kommune – et kig i krystalkuglen’ (Henrik H. Brandt), Blovstrødhallen, den 30. november 2015.

 • Tilrettelæggelse af og oplæg på konferencen ’Fremtidens stadion i Helsingør’ (Rasmus K. Storm, Jens Alm og Henrik H. Brandt), Helsingør, den 25. november 2015.

 • Oplæg på seminariet Fremtidens stadion i Helsingør, ’Stadionkrav’ (Jens Alm), Helsingør den 25. november 2015

 • Oplæg på konferencen ’How sport events impact stakeholders’ ved Esbjerg Kommune, ’Hvad er det sport kan?’ (Henrik H. Brandt), Blue Water Dokken, Esbjerg, den 24. november 2015.

 • Oplæg på Idrætsrådkonference om fremtidens idrætsfaciliteter på årsmøde for idrætsråd i Region Hovedstaden, Kolle Kolle, Værløse (Peter Forsberg), Værløse den 20 november, 2015.

 • Oplæg på konference om effektmåling afholdt af Rødovre Kommune 'Kan man effektmåle på kultur- og fritdsområdet - og hvordan?' (Malene Thøgersen), Rødovre, den 19. november 2015.

 • Oplæg om fremtidens løbeklubber for DGI Storkøbenhavn/løbeklubber i Ørestad (Peter Forsberg) den 18 november, 2015.
 • Oplæg til strategipræsentation arrangeret af Grønlands Idræts-Forbund, 'Idræt i Grønland' (Trygve Laub Asserhøj og Peter Forsberg), Katuaq, Nuuk, 8. november 2015.

 • Oplæg på DFS' medlemskonference 'Folkeoplysningens demokratiske rolle: Tendenser, udfordringer og dilemmaer' (Malene Thøgersen), Kollekolle, Værløse, den 5. november 2015.

 • Oplæg med fremlæggelse af resultater af kommuneundersøgelse for Gladsaxe Kommunes kultur- og fritidsudvalg (Maja Pilgaard), Gladsaxe, den 5. november 2015.

 • Oplæg på Fritidssamrådet i Danmarks årsmøde 'Kan man effektmåle folkeoplysning?' (Malene Thøgersen), Køge, den 29. oktober 2015. 

 • Oplæg på Play the Game konference i Aarhus (Peter Forsberg), Aarhus den 28. oktober, 2015.

 • Oplæg på Play the Game 2015 'Teenage girls and sport - have a break or have a problem?' (Maja Pilgaard), Aarhus, den 27. oktober 2015.

 • Oplæg på Play the Game 2015 'The concept of "sport light" - myth or evidence?' (Maja Pilgaard), Aarhus, den 26. oktober 2015.

 • Oplæg på Play the Game 2015 ’Stadiums for professional sport: Business or philantrophy?’ (Jens Alm), Aarhus, den 26. oktober 2015

 • Oplæg på Play the Game-konferencen ’Global sport: Reform or revolution?’, 'Arctic challenges – how to develop sport in Greenland?' (Trygve Laub Asserhøj), Hotel Marselis, Aarhus, 26. oktober 2015.

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af Play the Game-konferencen ’Global sport: reform or revolution?’, Aarhus, den 25.-28. oktober 2015.

 • Oplæg for Team Danmarks bestyrelse 'Hvad skaber international sportslig succes? Og kan Danmark klare sig?' (Rasmus K. Storm), Brøndby, den 21. oktober 2015.

 • Oplæg om Kapacitetsudnyttelse af idrætsfaciliteter for Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune (Peter Forsberg), Furesø, den 19. oktober, 2015.

 • Oplæg for Dansk Firmaidrætsforbund 'Fremtidens senioridræt' (Maja Pilgaard), Glostrup Idrætspark, den 5. oktober 2015.

 • Afholdelse af introduktionsseminar for projektet 'Fremtidens idrætsfaciliteter' i samarbejde med CISC, SDU (Henrik H. Brandt og Peter Forsberg), Syddansk Universitet, den 29. september 2015.

 • Oplæg for Fællesbestyrelsen i Snejbjerg SG & I 'Fremtidens idræt - og Snejbjerg SG & I's rolle' (Henrik H. Brandt), Snejbjerg, den 29. september 2015.

 • Oplæg på introduktionsseminar om foreingsprojekt 'Fremtidens Idrætsfaciliteter', Syddansk Universitet (Peter Forsberg), Odense den 29. september, 2015.

 • Oplæg på konference om ny fritids- og friluftsstrategi i Faaborg-Midtfyn Kommune 'Fra friture til ture i det fri. Hvor langt skal man gå?' (Henrik H. Brandt), Midtfyns Idrætscenter, Ringe, den 24. september 2015

 • Deltagelse i aftagerpanel for idræt og sundhed, Syddansk Universitet (Henrik H. Brandt), Odense, den 23. september 2015.

 • Oplæg til frivillighedsseminar arrangeret af Grønlands Idræts-Forbund 'Hvordan står det til med frivilligheden i Grønland?' (Trygve Laub Asserhøj), Hotel Hans Egede, Nuuk, den 22. september 2015.

 • Undervisning på Syddansk Universitet 'Senioridræt' (Maja Pilgaard), Syddansk Universitet, Odense, den 22. september 2015.

 • Indbudt keynote på den 2. konference for den Latinamerikanske Forening for Forskning i Idræt, Idrætsuddannelse og Dans (ALCIDED) 'Global Sports Governance: Reform or Revolution?' (Jens Sejer Andersen), Juiz de Fora, Brasilien, 16. september 2015.

 • Oplæg på Idan Forum netværksarrangement 'Skolebørn og skolereform' (Maja Pilgaard), SG Huset, Svendborg, den 15. september 2015.

 • Oplæg og facilitator til temagrupemøde om idrætsfaciliteter, Idan Forum, Svendborg (Peter Forsberg), Svendborg den 15. september 2015.

 • Oplæg på EASM (Peter Forsberg og Evald Bundgaard Iversen), Dublin, Irland den 12. september 2015.

 • Deltagelse i forskningsnetværk (Maja Pilgaard), Bø, Norge, den 11.-12. september 2015.

 • Paneldeltager på FITS Forum (Jens Sejer Andersen), arrangeret af International Center for Sports Security (ICSS) , Génève, Schweiz, 3.-4. september 2015.

 • Oplæg for norske Fylker, Den Sorte Diamant (Peter Forsberg), København den 3. september 2015.

 • Oplæg på Danmarks Idrætsforbunds International Leader Education 'Good governance in sport: Will federations raise their game?' (Jens Sejer Andersen), Brøndby, 2. september 2015.

 • Præsentation af undersøgelsen Fremtidens Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune (Peter Forsberg), Halsnæs den 25. august 2015.

 • Oplæg for ConnectSport 'Udvikling i danskernes motions- og sportsvaner' (Maja Pilgaard), Forum Horsens, Horsens, den 20. august 2015.

 • Oplæg og præsentationer af kommuneundersøgelse for Varde Byråd (Maja Pilgaard), Varde Kommune, den 30. juni 2015.

 • Oplæg på teenageseminar 'Fremlæggelse af rapport om teenagepigers idrætsdeltagelse' (Maja Pilgaard), Syddansk Universitet, Odense, den 24. juni 2015.

 • Præsentation for folkeoplysningsudvalg, Halsnæs Kommune (Peter Forsberg), Halsnæs den 22. juni 2015.

 • Deltagelse i debat på Folkemødet (Peter Forsberg), Bornholm den 12. juni 2015.

 • Oplæg på EASS-konferencen ’Sport, Unity & Conflict’, 'Arctic challenges – sports clubs in Greenland' (Trygve Laub Asserhøj), Royal College of surgeons, Dublin, Irland, 11. juni 2015.

 • Oplæg på EASS-konferencen ’Sport, Unity & Conflict’, 'Youth dropout and retention in Danish athletics' (Trygve Laub Asserhøj), Royal College of surgeons, Dublin, Irland, 11. juni 2015.

 • Oplæg og fremlæggelse af resultater af kommune undersøgelse for Varde Kommunes kultur- og fritidsudvalg (Maja Pilgaard), Varde, den 9. juni 2015.

 • Oplæg på Demokratifestival på Ollerup Gymnastikhøjskole 'Mega-events and human rights: A dilemma that never dies' (Jens Sejer Andersen), Ollerup, 4. juni 2015.

 • Offentligt foredrag i Grønland (Peter Forsberg), Grønland den 23. maj 2015.

 • Oplæg på KL's Kultur- og fritidskonference 'Idræts- og fritidsområdet: Tid for periodisk syn?' (Malene Thøgersen), Helsingør, den 21. maj 2015.

 • Indbudt keynote på Warszawa Universitet 'Mega-events and human rights: An indelible dilemma?' og 'FIFA and Good Governance: Who Can Fix That Match?' (Jens Sejer Andersen), Warszawa, Polen, 18. maj 2015.

 • Oplæg for Hedensted Kommune og DIF 'Kampen om medlemmer - foreningsliv også i fremtiden?' (Maja Pilgaard), Hedensted, den 18. maj 2015.

 • Oplæg på DGI og idrætshøjskolernes træningskursus 'Idræt og menneskerettigheder: Dagsorden med dilemmaer' (Jens Sejer Andersen), Nordkraft, Aalborg, 4. maj 2015.

 • Oplæg på Amnesty Internationals årsmøde 'Mega-events og menneskerettigheder: Et dilemma med muligheder' (Jens Sejer Andersen), Hotel Nyborg Strand, den 25. april 2015.

 • Oplæg på Fritidssamrådet Region Midts årsmøde 'Aktivt medborgerskab og samarbejdsrelationer i fritidslivet' (Malene Thøgersen), Lemvig, den 22. april 2015. 

 • Oplæg for DGI Storstrømmen 'Idræt i omvæltning - demografi i fokus' (Maja Pilgaard), Næstved, den 22. april 2015.

 • Oplæg på idrætskonference i Slagelse Kommune 'Danskernes idrætsvaner - hvilken vej går de?' (Maja Pilgaard), Slagelse, den 28. februar 2015. 

 • Oplæg og fremlæggelse af rapport for Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune 'Yoga i København' (Maja Pilgaard), København, den 17. februar 2015.

 • Undervisning på Syddansk Universitet (Maja Pilgaard), Syddansk Universitet, Odense, den 17. februar 2015.

 • Løbeoplæg på folkeuniversitet (Peter Forsberg) den 16. februar 2016.

 • Opponent på ph.d.-forsvar, Kollbjørn Rafoss 'Hall i Nord' (Maja Pilgaard), Norge, den 12.-13. februar 2015. 

 • Oplæg på borgermøde om ny idræts- og bevægelsespolitik i Høje Taastrup Kommune 2015-2018 ’Fremtidens idræt. Trends, tendenser og udfordringer’ (Henrik H. Brandt), Taastrup, den 5. februar 2015.

 • Oplæg og debat på åbningskonference for Forsknings- & Innovationscenter for Idræt, Bevægelse & Læring (FIIBL) ’Samarbejde mellem skole og forening. Muligheder og begrænsninger (Henrik H. Brandt), Odense, den 4. februar 2015.

 • Oplæg på seminar i Halinspektørforeningen ’Hvad kan Idan gøre for at understøtte en positiv udvikling på idrætsanlæggene’ (Henrik H. Brandt), Nyborg, den 4. februar 2015.

 • Oplæg på Femern Bælt konference (DGI og LSV) ’Foreningernes mulighed for vækst i den nye Femern Region’ (Henrik H. Brandt), Vordingborg, den 29. januar 2015.

 • Oplæg på interessentmøde om ny idræts- og bevægelsespolitik i Esbjerg Kommune, 2015-2018 ’Fremtidens idræt. Trends, tendenser og udfordringer’ (Henrik H. Brandt), Esbjerg, den 14. januar 2015.

 • Oplæg til multibane-event, arrangeret af UNO Koncept ’De unges idrætsvaner. Hvordan ser verden ud i dag?’ (Trygve Laub Asserhøj), Scandic Aarhus Vest og Scandic Ringsted, den 6. og 8. januar 2015.