Videnskabelige artikler

Idans medarbejdere udarbejder og udgiver løbende videnskabelige artikler i forskellige nationale og internationale tidsskrifter, laver papers til konferencer og bidrager med kapitler til relevante fagbøger.

Se en oversigt over de seneste bidrag fra Idans medarbejdere: