Analytiker

Maria Elisabeth Nissen Jensen

Bidrager til instituttets analyser og undersøgelser med fokus på folkeoplysningsområdet.

maria.jensen@vifo.dk

+45 2028 4942

Maria har en professionsbachelor i Ernæring og sundhed og er uddannet cand. soc. i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet, hvor hun har specialiseret sig inden for folkeoplysning, i særdeleshed daghøjskoleområdet.

Tidligere har Maria arbejdet som underviser på en daghøjskole og som familievejleder i Børnecenteret i Aarhus Kommune. I begge stillinger havde hun særligt fokus på udsatte børn og unges mentale og fysiske sundhed samt (u)mulige og krogede veje inden for uddannelse og beskæftigelse.

Metodisk arbejder Maria med at kombinere kvalitativ og kvantitativ metode, og vil bidrage med analyser i et bredt tematisk felt særligt inden for folkeoplysningen i regi af Videncenter for Folkeoplysning.

Download foto Maria Elisabeth Nissen Jensen

Fotograf: Thomas Søndergaard