PtG

Play the Game kortlægger atleters indflydelse på deres idræt

Med støtte fra EU tager en international alliance af udøverrepræsentanter og forskere anført af Play the Game fat på at kortlægge og udvikle udøvernes vej til idrætspolitisk indflydelse.

Hvem er egentlig de sande talsmænd for verdens idrætsudøvere?

Det er et af de mest omstridte spørgsmål i international idræt i dag. Det er kommet højt på dagsordenen i kølvandet på en række skandaler – som omfatter blandt andet statsstyret doping, seksuelle overgreb og udbredt korruption – hvor de implicerede udøveres stemme tydeligvis ikke er blevet hørt.

At der er tale om et meget følsomt spørgsmål, er blevet tydeligt i de seneste år, hvor for eksempel den russisk-internationale dopingskandale har udløst konflikt mellem WADA’s og IOC’s udøverkomiteer om, hvem der var de mest autentiske talsmænd for atleterne.

I idrætsforbundene kan det også være svært at identificere atleternes sande stemme. Forbundene har egne udøverkomitéer, der i princippet burde være uafhængige, men medlemmerne bliver ofte udpeget af formanden eller bestyrelsen som lydige forsvarere af den officielle linje.

Imens melder professionelle idrætsfolk sig i stigende grad ind i fagforeninger, som idrættens organisationer ofte afviser at samarbejde med. Og nye grupperinger af idrætspolitiske aktivister har meldt sig ind i den officielle debat og siger, at netop de taler med den sande udøverstemme.

Millionstøtte fra EU

Med 251.000 euro (knap 1,9 millioner kroner) fra EU’s Erasmus+-program i ryggen har en alliance af europæiske forskere og repræsentanter for idrætsudøvere taget fat på projektet 'Strengthening Athlete Power in Sport' (SAPIS).

Som titlen antyder, er hovedformålet at styrke udøvernes indflydelse og repræsentation i sport gennem øget demokratisering af sportens ledelsesformer.

For at nå dertil inden udgangen af 2022, vil udøverne og forskerne arbejde sammen for at

  • kortlægge de eksisterende strukturer for udøvernes repræsentation i de 35 olympiske og enkelte ikke-olympiske idrætter
  • finde gode eksempler og mulige rollemodeller for udøverrepræsentation ved også at studere andre sektorer
  • analysere styrker og svagheder ved udøver-aktivisme i mere uformelle rammer, som ikke nødvendigvis er koblet til demokratisk repræsentation
  • udvikle innovative løsninger for udøverrepræsentation i idrætten og udøverdeltagelse i den idrætspolitiske debat
  • opbygge kompetencer blandt udøvere, idrætsledere og beslutningstagere

Et blik fra begge sider

Play the Game har det overordnede ansvar for projektet, mens den videnskabelige del varetages af Mike McNamee, professor i etik og integritet ved det belgiske universitet KU Leuven.

De øvrige forskere kommer fra Utrecht Universitet i Holland, Ljubljana Universitet i Slovenien og Pompeu Fabra Universitet i Barcelona, Spanien.

Udøverne kommer fra fagforeningen EU Athletes, fra det hollandske idrætsforbund NOC*NSF og De Finske Fodboldspilleres Forening.

Læs mere om undersøgelsen på Play the Games engelske hjemmeside

International chef

Jens Sejer Andersen

International idrætspolitik, governance, antidoping, matchfixing, etik