Idan

Idan skal evaluere arbejdet i den nationale platform mod matchfixing

Idrættens Analyseinstitut skal hen over sommeren 2021 evaluere arbejdet i den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing i Danmark og komme med forslag til ændringer, der kan optimere platformens indsats mod manipulation af idrætskonkurrencer.

Evalueringen er afsluttet.

Den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing i Danmark blev etableret i 2016 og består af i alt ni organisationer, der udveksler erfaringer på nationalt plan og koordinerer indsatsen mod matchfixing på tværs af de danske aktører.

Nu har Kulturministeriet bedt om at få en evaluering af platformens arbejde, som blandt andet har til formål at komme med forslag til, hvordan platformen kan optimere sin indsats. Opgaven med at gennemføre evalueringen er efter en udbudsrunde blevet lagt i hænderne på Idrættens Analyseinstitut (Idan), som hen over sommeren 2021 vil interviewe repræsentanter fra alle platformens medlemmer og lave tværgående seminarer om grundlæggende problemstillinger.

Interviewdata kobles med erfaringer fra andre lande
Den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing i Danmark har sekretariat hos Anti Doping Danmark, der også er et af medlemmerne af platformen. De øvrige medlemmer er

  • Rigsadvokaten 
  • Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 
  • Spillemyndigheden 
  • Danmarks Idrætsforbund 
  • Dansk Boldspil-Union 
  • Danske Spil 
  • Danish Online Gambling Association 

Interviewundersøgelsen skal identificere grundlæggende problemstillinger inden for platformens arbejde med fokus på blandt andet platformens formål, strategi, opgaver, samarbejdsrelationer, effektivitet og udveksling af oplysninger og data.

Udover disse interviews vil Idrættens Analyseinstitut trække på sit internationale netværk og indhente erfaringer fra andre lande om, hvordan de har grebet de grundlæggende problemstillinger an i deres arbejde med at skabe en national platform mod matchfixing.

Senioranalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Download evalueringen

Fodboldben. Foto: David Madison/Getty Images
Idan Udgivelse december 2021
Evaluering af bekæmpelsen af matchfixing i Danmark