Oversigt over databaser for faciliteter

Der findes en lang række databaser, der giver en oversigt over alt fra hundeskove og hytter til badestrande og bådpladser. 

Her på siden kan du finde en oversigt over andre databaser fra Danmark og Norden.

Databaser med friluftsfaciliteter

Naturstyrelsen: udinaturen.dk

Samlet oversigt over alle landets shelters, overnatningspladser, bålpladser, vandre- og cykelruter, legepladser, lejrpladser, udendørs træningsområder, udsigtstårne, toiletter, informationstavler, bålpladser, vandposter, madpakkehuse og lignende. Databasen indeholder mere end 11.000 datapunkter.

Hytter og lejrskoler Danmark: hyttefortegnelsen.dk og hyttelisten.dk

Oversigt over de forskellige hytter, lejrskoler og lejrpladser, man kan booke. Databaserne indeholder detaljerede beskrivelser af de forskellige faciliteter i og omkring hytterne.

Hundeskove og fritløbsområder: hundeskovene.dk

Oversigt over mere end 560 områder, hvor hunden kan slippes fri

Naturlegepladser: naturlegepladser.dk

Frivillig drevet database med ca. 130 af landets naturlegepladser inkl. beskrivelser af faciliteter på stedet.

Shelters i skoven

Foto: Morten Chr/Getty Images

Databaser med vand-, fiske- og badefaciliteter

Friluftsrådets oversigt over strande med blåt flag: friluftsraadet.dk/oplev-blaa-flag

Oversigt over de 169 badestrande, der opfylder kravene til en Blå Flag-strand, som bl.a. indebærer rent badevand, livrednings- og førstehjælpsudstyr, nødtelefon eller høj dækningsgrad, toiletfaciliteter og lignende.

Slæbesteder: slaebestedet.dk

Oversigt over de steder, hvor både på trailere gratis eller mod betaling kan sættes i og slæbes op af vandet.

Oversigt over landets lystbådehavne: havneguide.dk

Oversigt over havne, hvor lystsejlere kan lægge til eller booke plads. Databasen giver mulighed for at sortere på havnenes faciliteter, services, aktivitetsmuligheder og lignende.

Fiskepladser og -spots i Danmark: fishingindenmark.info

(Under bjælken ”Fiskepladser”)

Samlet oversigt over gode kystpladser, tilgængelige søer og åer, put-and-take søer, kunstige fossdrag og lignende fiskesteder. I databasen kan man sortere sin søgning på eksempelvis fiskearter, bundforhold og sæson samt tilføje ekstra kortlag med eksempelvis fredningsbælter, faciliteter og grejbutikker eller indlægge prognoser for vind, vejr og tidevand.

Strand i Danmark

Foto: Friluftsrådet

Andre facilitetsdatabaser

Turistattraktioner: visitdenmark.dk/explore

VisitDenmarks samlede oversigt over landets populære turistattraktioner som f.eks. museer, slotte, naturområder og lignende.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: ejendomsstyrelsen.dk

Oversigt over Forsvarets naturområder samt diverse forskellige faciliteter, som kan lånes eller lejes af civile, såfremt Forsvaret ikke selv benytter dem i de ønskede tidsrum.

Kulturfaciliteter: kultunaut.dk

En database, der blandt andet indeholder oversigter over landets kulturinstitutioner såsom biografer, biblioteker, spillesteder, teatre, museer, kirker, parker, pladser og lignende.

Uddannelsesguiden: ug.dk/alfabetisk/institutioner

Alfabetisk oversigt over alle landets uddannelsesinstitutioner med deres kontaktoplysninger – herunder også efterskoler, folkehøjskoler og frie fagskoler, der har forskellige faciliteter.

Fodboldgolf: fodboldgolf.dk

Oversigt over landets knap 70 fodboldgolfbaner med beskrivelser af banernes placering, faciliteter og lignende.

Discgolfbaner: udisc.com og pdga.com/course-directory

Oversigt over discgolfbaner verden over, inklusiv Danmarks omtrent 100 discgolfbaner med beskrivelser af banerne og koordinater på den første kurv.

Rosenborg slot

Foto: Westend61/Getty Images

Databaser med kort- og oversigtsmateriale

Dataforsyningen: dataforsyningen.dk/data

Topografiske kort, natur- og friluftskort, historiske kort, hydrologiske kort, matrikelkort og mange andre typer af kort over Danmark, Grønland og Færøerne.

Geodatastyrelsens kort over Danmark: gst.dk/om-os/se-paa-kort

Søkort, skråfotos og andre typer kort

kort

Foto: Screenshot af kort fra dataforsyningen

Andre landes facilitetsdatabaser

Finland: lipas.fi/etusivu

Database med mere end 42.500 faciliteter, som dækker alt fra de klassiske idrætsfaciliteter til vandre- og langrendsruter, naturområder, fiskepladser, overnatningspladser, hytter, informationstavler og parker.

England: activeplacespower.com

Database med mere end 35.000 anlæg fordelt på 15 forskellige facilitetstyper. I databasen kan man beregne gennemsnitlige transporttid til de enkelte faciliteter på baggrund af gå- og køreveje. Man skal være registreret som bruger for at kunne tilgå databasen.

Norge: anleggsregisteret.no

Databasen indeholder lidt over 58.500 anlæg samt registreringer af 17.700 anlæg, der enten er planlagte, er blevet nedlagt eller aldrig er blev realiseret. Foruden de klassiske idrætsfaciliteter findes der også oversigter over aktivitetsparker, kulturarenaer, samiske idrætsanlæg samt områder, der er optegnet som orienteringskort.

Valonien, Belgien: cadasports.be/CADSPORT

Databasen består af én del, der er åben for kommunale embedsfolk og forskere, og en anden del, der er åben for offentligheden. I den åbne del kan man både få lister og kortplaceringer over alle landsdelens idrætsfaciliteter.

Se Facilitetsdatabasen

Facilitetsdatabasen
Idan

Facilitetsdatabasen