Idan

Foreningers behov for at tilbyde styrketræning i Gentofte Kommune

I samarbejde med Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte undersøger Idrættens Analyseinstitut, hvordan de lokale foreninger tilbyder styrketræning til deres medlemmer, og hvad der skal til, for at flere foreninger kan gøre det i fremtiden.

Undersøgelsen er afsluttet

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) vil gerne forbedre de lokale idrætsforeningers muligheder for at tilbyde deres medlemmer at dyrke styrketræning. Derfor skal Idrættens Analyseinstitut (Idan) undersøge, hvilke foreninger i Gentofte der lige nu tilbyder styrketræning, og hvilke foreninger der ønsker at gøre det i fremtiden.

SIG har tre grunde til at fokusere på styrketræning:

  • Mange foreninger mister de unge som medlemmer, når de kommer i teenagealderen. En tidligere undersøgelse af sports- og motionsvaner i Gentofte viser imidlertid, at teenagere tiltrækkes af styrketræning, og derfor kan et styrketræningstilbud være en måde at holde på de unge.
  • Mange foreningsmedlemmer døjer med skader og stopper med at aktive i foreningerne i kortere eller længere perioder. Her kan styrketræning både virke forebyggende på skader og være en del af genoptræning.
  • Styrketræning er et godt supplement til udøvere, som dyrker andre former for idræt på både højt og lavt niveau.

Undersøgelsens to dele
Første del af undersøgelsen skal vise, hvilke foreninger der allerede tilbyder styrketræning til deres medlemmer. Fokus ligger på at kortlægge, hvordan styrketræning tilbydes, hvordan foreningerne forstår styrketræning, og hvordan det tænkes ind i forhold til at fastholde medlemmer og nedbringe idrætsskader.

Dernæst vil Idan lave et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra lokale idrætsforeninger, der enten tilbyder styrketræning eller har et ønske om at gøre det, for at afdække foreningernes behov og holdning til styrketræningstilbud. Derefter laves endnu et fokusgruppeinterview, hvor informanterne består af trænere og instruktører i foreninger for at få deres perspektiver på, hvad det er væsentligt at prioritere i forhold til styrketræning.

Anden del af undersøgelsen skal tegne et samlet billede af foreningernes behov for styrketræningstilbud. Denne del tager udgangspunkt i en digital spørgeskemaundersøgelse, som er målrettet foreningernes bestyrelser eller formænd/ -kvinder.

Senioranalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Download rapporten

Kvinder træner på halvgulv. Foto: GettyImages/Tom Werner
Idan Udgivelse november 2021
Afdækning af behov for styrketræningstilbud til foreningsidræt i Gentofte Kommune