Idan

Idan kortlægger motionsvaner og idrætsfaciliteter på Sydgrønland

Idrættens Analyseinstitut har indgået en aftale om at kortlægge borgernes idræts- og friluftsvaner i Kommune Kujalleq. Kortlægningen skal indgå i den fremtidige facilitetsudvikling i kommunen.

Kommune Kujalleq på Grønlands sydspids vil styrke fritidslivet for kommunens knap 7.000 borgere og er gået sammen med Oak Foundation Denmark og Lokale og Anlægsfonden (LOA) om en samlet plan for udviklingen af aktiviteter og faciliteter i kommunen samt de organisatoriske rammer på området.

Centralt i planen står modernisering af idrætshaller i kommunen, som kan gøre dem til samlingssteder for et væld af idræts- og fritidsaktiviteter. Både i og uden for hallerne.

For at udviklingen af planen kan ske på et oplyst grundlag, har Oak Foundation Denmark, LOA og Kommune Kujalleq bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at kortlægge de lokale borgeres motions-, fritids- og friluftsvaner.

Idans kortlægning er delt i to spor, hvor den ene har fokus på kommunens borgere og den anden har fokus på faciliteter og steder.

Kortlægningen af borgerne består af:

  • en analyse af borgernes motions-, idræts- og friluftsvaner. Analysen har udgangspunkt i Idans tidligere landsdækkende undersøgelser af sports- og motionsvaner i Grønland og har fokus på, hvilke aktiviteter borgerne i Kommune Kujalleq dyrker, og hvor de er aktive. Undersøgelsen ser også nærmere på de borgere, som ikke dyrker motion, idræt eller fritidsaktiviteter.

  • ideer til at få flere aktive samt at forbedre oplevelsen for dem, der allerede er aktive. Her vil der være særligt fokus på, hvordan haller kan spille en større rolle for borgernes aktiviteter. Idan vil i denne forbindelse etablere en idebank med aktiviteter, projekter og initiativer, der kan være relevante for kommunen.

Facilitetsundersøgelsen dækker over:

  • en kortlægning af kommunens faciliteter og steder til idræt, motion og friluftsliv. Både de steder, borgere allerede bruger, men også nye, potentielle faciliteter og steder.
    en analyse af drift og ledelse i kommunens idrætshaller baseret på interviews med aktører i hallerne, kommunen og eventuelt også medlemmer af hallernes bestyrelser. Analysen ser også nærmere på potentialet for at bruge kameraer til at måle, hvor meget aktivitet der er i hallerne.

  • en perspektivering, der opstiller scenarier for fremtidens drift og ledelse af idrætshaller i kommunen. Her er fokus på, hvordan man kan udvikle en idrætshal i retning af et community house, som ud over sport og motion også kan være udgangspunkt for friluftsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter.
    Resultaterne fra Idans kortlægning kommer til at indgå i den fremtidige udvikling af facilitetsområdet i kommunen. Et arbejde, som Oak Foundation Denmark, LOA og Kommune Kujalleq er involveret i.

 

Undersøgelsen er forsinket på grund coronasituationen, men forventes at blive genoptaget i 2022.

Senioranalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum