Idan

Idan undersøger idrætten i Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen i Ballerup har taget initiativ til at udvikle Måløv Idrætspark, som er kommunes næststørste idrætsanlæg. Arbejdet skal bygge på viden og data, og derfor skal Idrættens Analyseinstitut nu undersøge idrætten i kommunen.

I Ballerup Kommune arbejder man løbende på at udvikle byens idrætsfaciliteter, så de passer til behovet. Nu er turen kommet til kommunens næststørste idrætsanlæg, Måløv Idrætspark.

”Vi skal have lavet en overordnet plan for idrætsparken, som skal sikre, at faciliteterne passer til både de eksisterende brugere, som for eksempel foreningerne og til eventuelle nye brugere som eksempelvis selvorganiserede borgere,” siger Lise Østergaard Pedersen, som er idrætskonsulent i Ballerup Kommune.

Udviklingsplanen skal bygge på data og viden, og derfor har kommunen bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) se nærmere på blandt andet borgernes motions- og sportsvaner og foreningernes styrker og udfordringer i forhold til medlemmer, frivillige og faciliteter. 

”Undersøgelsen skal både bruges til at give retning på udviklingsplanen for Måløv Idrætspark, men også som vidensgrundlag til kommende idrætsprojekter i kommunen,” fortæller Lise Østergaard Pedersen, der er nysgerrig på, hvilke knapper kommunen kan skrue på for at få flere borgere til at bruge idrætsparken.

Hun understreger, at formålet med udviklingsplanen er at invitere flere borgere indenfor, men også at gøre Måløv Idrætspark endnu mere brugbar, for dem, som allerede benytter faciliteterne.

Undersøgelsens metodiske greb

På baggrund af forskellige former for idrætsrelevant data om kommunen, vil Idan analysere idrætsfaciliteternes booking og benyttelse for udvalgte faciliteter i Ballerup. Derudover skal idrætslivet kortlægges gennem en række spørgeskemaundersøgelser blandt skolebørn, unge, voksne og kommunens idrætsforeninger. 

Desuden vil undersøgelsen lave fokusgruppeinterviews med særlig vægt på Måløv Idrætspark for en række relevante aktører. Interviewene skal give konkrete inputs og idéer fra borgere og foreninger til, hvordan idrætsparken kan gøres bedre.

”Undersøgelsen kommer til at have nogle særlige greb i forhold til udviklingen af idrætsparken. Blandt andet laver vi interviews med børn på den lokale skole og nogle af idrætsforeningerne,” siger Peter Forsberg, som er chefanalytiker ved Idan. 

Undersøgelsen forventes afsluttet i juni 2024.

Chefanalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum