Idan

Medlemsvandring mellem Tårnby og Københavns Kommuner

I samarbejde med Tårnby og Københavns Kommuner undersøger Idrættens Analyseinstitut, hvordan og i hvilket omfang aktive i idrætsforeninger vandrer mellem de to kommuner.

Undersøgelsen er afsluttet.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) skal kortlægge, hvordan foreningsaktive borgere benytter sig af idrætsforeningerne i Tårnby Kommune og udvalgte dele af Københavns Kommune: Amager Øst, Amager Vest og Christianshavn, og hvordan borgerne vandrer mellem foreninger i de to kommuner.

Formålet med analysen er at skabe et grundlag for drøfte, hvordan driftsudgifter til idrætsfaciliteter, tilskud til idrætsforeninger og udgifter til opførelse af specialanlæg kan fordeles mellem kommunerne.

Baggrunden for analysen er, at der i Storkøbenhavn er et efterslæb på idrætsfaciliteter i forhold til resten af landet, hvorfor der i nogle kommuner er ventelister i foreningerne. Desuden er der mellem kommunerne i Storkøbenhavn også væsentlige forskelle på, hvor mange borgere der er pr. idrætsfacilitet, og i kommunernes udgifter til idrætsområdet - herunder tilskud til foreninger.

Undersøgelsen munder ud i et notat fra Idan, der angiver, hvordan de aktive i idrætsforeningerne udnytter faciliteterne og foreningerne på tværs af de udvalgte kommuner, og i hvilken grad de aktive dyrker idræt i foreninger i deres hjemkommune, eller om de vandrer over kommunegrænsen og benytter sig af idrætsforeninger i nabokommunen.

Senioranalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Download rapporten

Fodboldpiger. Foto: Gettyimages/FilippoBacci
Idan Udgivelse februar 2021
Medlemsvandring i idrætsforeninger