Idan

Idan undersøger svømme- og vandkulturen i Thisted Kommune

Thisted Kommune overvejer at anlægge et nyt 50 meter bassin i byen, men inden en eventuel investering, skal Idan undersøge behovet hos brugerne samt brugen af eksisterende faciliteter.

Undersøgelsen er afsluttet.

Den lokale svømmeklub i Thisted har længe haft et brændende ønske om et nyt 50 meter bassin i byen. Men gælder det også byens borgere, eller står svømmeklubben alene med det behov og ønske? Det skal en ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) kortlægge i starten af 2022.

Inden en eventuel stor investering i et nyt svømmebassin kommer på tale, har børne- og familieudvalget i Thisted Kommune besluttet, at der skal laves en analyse af de nuværende svømmefaciliteter i Thisted Kommune.

”Vi synes, at hvis der skal laves så stor en investering, så er vi nødt til at kigge på det samlede svømmehalsområde i hele kommunen og se, hvilke faciliteter vi har til rådighed. Vi skal bruge analysen for at kunne kvalificere beslutningen om, hvad der er behov for. Om der er et behov for et 50 meter bassin,” siger Kristian Pilgaard, sektionsleder for fritidsafdelingen i Thisted Kommune til Nordjyske Stiftstidende.

Undersøgelsen består af fem dele

Undersøgelsen kommer til at bestå af fem dele, hvor den første skal kortlægge svømme- og vandkulturen i kommunen. Det indebærer blandt andet at se på befolkningssammensætningen i kommunen, da der er store forskelle på efterspørgslen blandt unge og ældre, samt at kortlægge de eksisterende faciliteter til svømme- og vandkulturen i kommunen herunder mulighederne for udendørs vandaktiviteter ved f.eks. strande, havne og søer. Idan vil desuden tegne et billede af foreningssvømningen i Thisted Kommune og ved hjælp af interviews undersøge svømmeklubbernes aktiviteter og facilitetsbehov.

Den anden del af undersøgelsen kommer til at dykke ned i bookingdata og billetsalg med henblik på at analysere benyttelsen af de kommunale svømmehaller, mens den tredje del kommer til at zoome ind på, hvilke brugergrupper der benytter hallerne, hvordan de bruger dem og ikke mindst, hvor meget de bruger dem.

”Vi har i en tidligere undersøgelse identificeret en række centrale brugergrupper i svømmeanlæg, som hver især bruger svømmehallen forskelligt og derfor også har forskellige krav til faciliteten. Dem kommer vi til at tage udgangspunkt i, og ved hjælp af interviews vil vi forsøge at præcisere, hvilke brugergrupper der bruger svømmehallerne i Thisted Kommune,” siger Peter Forsberg, der er senioranalytiker i Idan og tidligere har lavet undersøgelsen ’Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur’.

Fjerde del af undersøgelsen ser nærmere på, hvordan skolesvømningen i Thisted Kommune er organiseret sammenlignet med andre steder i landet, inden en afsluttende femte del vil samle op på de forskellige analyser i et notat.

Thisted Kommune ønsker input fra andre aktører

Notatet kommer til at være udgangspunkt for to workshops, som skal gennemføres med lokale aktører i Thisted Kommune. Efter ønske fra kommunen er målet at identificere mulige scenarier for fremtidens faciliteter til svømme- og vandkultur i Thisted Kommune herunder det føromtalte 50 meter bassin samt udviklingen af eksisterende anlæg.

”I den forbindelse overvejer vi, om det kan være relevant at afholde et Idan Forum-arrangement i Thisted Kommune med henblik på at få input til arbejdet i Thisted Kommune fra forummets deltagere,” siger Peter Forsberg, der også er projektleder på Idan Forum.

Undersøgelsen forventes afsluttet i april 2022.

Senioranalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Download rapporten

Børn der svømmer
Idan Udgivelse april 2022

Analyse af svømmeanlæg i Thisted Kommune