Idan

Idan evaluerer projektet ’Trivsel, bevægelse og sundhed i Purhus IF’

Idan skal evaluere den første del af projektet ’Trivsel, bevægelse og sundhed i Purhus IF – med fokus på den tidlige indsats’, der blandt andet skal være med til at forebygge dårlig trivsel og inaktivitet blandt helt små børn og deres forældre.

Undersøgelsen er afsluttet.

I Purhus IF vil man forebygge de problemer med dårlig trivsel, fysisk inaktivitet og overvægt, som præger Asferg Sogn i Randers Kommune, hvor foreningen holder til. Fra 2021-2025 gennemfører Purhus IF derfor et projekt, der skal introducere børn fra 0-5 år og deres forældre til foreningsfællesskaber i håbet om at skabe en grundlæggende glæde ved bevægelse samt en bedre trivsel og sundhed, både fysisk, psykisk og socialt.

Projektet indebærer bl.a. opstart af en babyklub, hvor forældre på barsel og deres børn bliver tilbudt holdtræning med babymotorik og ’mortræning’, samt en ’Spireklub’, hvor der tilbydes ugentlige lege- og bevægelsestilbud til børn i alderen 1-6 år og deres forældre.

Dernæst vil Purhus IF samarbejde med vuggestuer, børnehaver og skoler om at holde ’idrætseftermiddage’, ’idrætsdag’ og ’trivselsuger’, hvor der er ekstra fokus på bevægelse og sundhed samt fællesskab.

Idan undersøger projektets første fase

Idans evaluering af projektets første fase består af en undersøgelse, der er delt i tre. Den første delundersøgelse består af interviews med projektets centrale samarbejdspartnere som f.eks. pædagoger, sundhedsplejersker og Kultur- og Fritid i Randers Kommune. Interviewene skal give indsigt i, hvordan samarbejdspartnerne forholder sig til projektet, hvordan de oplever dets muligheder og udfordringer, og hvordan de ser deres egen rolle i projektet.

I den anden delundersøgelse kigger Idan nærmere på idrætsvanerne blandt børn i Asferg Sogn. Undersøgelsen afdækker, hvor mange der dyrker idræt, sport og motion i deres fritid, og hvilke former for sport og bevægelse de dyrker. Det sker gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle børn fra 0.-6. klasse i Asferg Skole. Idan skal desuden kigge nærmere på motivationsfaktorer og ligeledes undersøges de barrierer, der kan være hos børn, der ikke er aktive.

Den tredje og sidste delundersøgelse er en evaluering af babyklubbens første år. Her skal Idan undersøge tilfredsheden, motivationsfaktorerne for at være en del af babyklubben samt de sundheds- og trivselsmæssige effekter, som børn og forældre oplever. Deltagerne vil også blive spurgt ind til, om de har forbedringsforslag, og hvorvidt de forventer at fortsætte i ’Spireklubben’ efter endt forløb i babyklubben. Denne del af undersøgelsen sker ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse.

De tre delundersøgelser forventes primo 2022.

For mere information, kontakt:

Senioranalytiker, ph.d-studerende

Christian Gjersing Nielsen

Sportsøkonomi, sportsevents

Download rapporterne

Babyer sidder og kigger
Idan Udgivelse april 2021
Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF – evaluering af den indledende fase (1. del)
Børn laver gymnastik
Idan Udgivelse januar 2022
Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF – evaluering af den indledende fase (2. del)