Idan Vifo

Oversigt over idræts- og fritidsfaciliteter på Færøerne

Som en del af undersøgelsen af fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne, har Idan og Vifo kortlagt faciliteter på idræts- og fritidsområdet.

Herunder kan du finde kort over idræts- og fritidsfaciliteter på Færøerne. Du kan zoome ind og ud på kortet og se navne og adresser på faciliteterne ved mouseover. Du kan bruge menuen til højre for at filtrere på bestemte facilitetstyper, samt for at vise eller fjerne kommunegrænserne fra kortvisningen.

Kort over idrætsfaciliteter

Det første interaktive kort viser placeringen af følgende typer af idrætsfaciliteter på Færøerne:

 • Store idrætshaller (haller på 800 m² og derover)
 • Mindre idrætshaller/gymnastiksale (haller under 800 m² og gymnastiksale)
 • Fodboldbaner (11-mands fodboldbaner)
 • Mindre fodboldbaner (7-8 eller 5-mands fodboldbaner)
 • Bowlinghaller
 • Golfbaner
 • Faciliteter til atletik
 • Faciliteter til havsvømning/vinterbadning (f.eks. badebroer eller omklædningshuse)
 • Klubhuse (omfatter kun klubhuse til aktiviteter, der ikke kræver en decideret idrætsfacilitet, f.eks. klubhuse til roning)
 • Multibaner (afgrænset sportsplads, ofte brugt til fodbold)
 • Rideanlæg
 • Skydeanlæg
 • Svømmehaller
 • Tennisbaner
 • Fitnesscentre

Kortet findes også på færøsk


Kort over faciliteter til øvrige fritidsaktiviteter

Det andet interaktive kort viser placeringen af følgende facilitetstyper til andre former for fritidsaktiviteter:

 • Aftenskoler (omfatter kun aftenskolelokaler, hvis primære funktion er aftenskoleaktiviteter – lokaler på folkeskoler er derfor ikke inkluderet)
 • Forsamlingshuse
 • Kulturhuse
 • Missionshuse/menighedshuse (omfatter kun huse, hvor der foregår fritidsaktiviteter)
 • Musiklokaler (omfatter lokaler der specifikt er indrettet til musik(-undervisning) og som anvendes til fritidsaktiviteter)
 • Spejderhytter/-lokaler (omfatter kun spejderhytter/-lokaler, hvis primære funktion er spejderaktiviteter)
 • Ungdomshuse

Kortet findes også på færøsk