Nyheder relateret til

Uddannelse

Se alle nyheder

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Andre Udgivelse oktober 2022
Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022
Andre Udgivelse november 2020
Kortlægning af folkeskolers brug af friluftsliv og undervisning i naturen 2017-2020
Idan Udgivelse august 2020
Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 2: Det gymnasiale uddannelsesområde
Idan Udgivelse juni 2020
Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 1: Erhvervsuddannelsesområdet.
Andre Udgivelse september 2019
Bevægelse i skoledagen 2019
Idan Udgivelse august 2016
Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling
Andre Udgivelse november 2015
Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen - en statuskortlægning november 2015
Andre Udgivelse januar 2015
Forsøg med Læring i Bevægelse
Idan Udgivelse november 2014
Motionsløb i forening. På vej mod succesfulde løbeforeninger
Andre Udgivelse marts 2014
10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014
Idan Udgivelse december 2013
Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013
Idan Udgivelse april 2013
Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune
Idan Udgivelse december 2012
Evaluering af uddannelse i DGI Fitness & Sundhed
Andre Udgivelse november 2012
Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne
Idan Udgivelse november 2011
Idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark
Idan Udgivelse november 2011
Idrættens uddannelses- og kursusbehov set fra medlemmernes perspektiv
Idan Udgivelse november 2011
Fremtidens uddannelser og kurser i idrætten. Perspektiver og anbefalinger
Andre Udgivelse marts 2011
Inspirationskatalog - 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge
Andre Udgivelse september 2010
Betydning af fysisk aktivitet for mental sundhed blandt ældre
Andre Udgivelse september 2010
Fysisk aktivitet og motion i folkeskolen
Andre Udgivelse august 2010
Det handler om børn, og om idræt, leg og bevægelse. Rapport om udviklingsprojekt. Fra SFO til idræts-SFO
Andre Udgivelse juli 2010
Bevægende rammer i unges hverdag - et kvalitativt studie af de fysiske og organisatoriske rammers betydning for bevægelsesaktivitet i unges hverdag
Andre Udgivelse juni 2010
Evaluering af Københavns idrætsskole 2007-2010
Idan Udgivelse oktober 2009
Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser