Nyheder relateret til

Idrætshistorie

Se alle nyheder

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Idan Udgivelse august 2016
Idrætshøjskolernes vilkår og udvikling
Andre Udgivelse november 2013
Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter
Idan Udgivelse maj 2013
Sports participation in Denmark 2011
Idan Udgivelse december 2012
Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger
Andre Udgivelse oktober 2012
Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten
Andre Udgivelse juni 2012
Fitnesskultur.dk - Fitness-sektorens historie, de aktive udøvere og breddeidrættens kommercialisering
Idan Udgivelse juni 2012
Gymnastikkens placering i en sundheds- og fitnesskultur
Idan Udgivelse januar 2012
Motionsløbere i Danmark - Portræt af danske motionsløbere
Andre Udgivelse oktober 2010
Foreningsgymnastik - Værdier, habitus og markedslogik
Andre Udgivelse
Fotballkamp paa Grus og græs i Kristiania
Andre Udgivelse
Fodbold i grænselandet. Kampen for ungdommen og illegalt arbejde i Tønder frem til 1945
Andre Udgivelse
Kommunal idrætspolitik. Hvorfor forskelle mellem kommunerne?
Andre Udgivelse
Let the Games Begin
Andre Udgivelse
>>Den kvindelige kvinde<< Anmeldelse af Anne Lykke Poulsen: Kampen om kvindelighed, medborgerskab og professionalisering i dansk kvindegymnastik 1886-1940
Andre Udgivelse
Politik, magt og praksis i kropskulturen - anmeldelse af to norske disputatser om idrætspolitik
Andre Udgivelse
Helle Gotved 1912-2006
Andre Udgivelse
Sport og medier. Fra interessefælleskab til forretningsorientering
Andre Udgivelse
Gunnar >>Nu<< - i idrætspolitisk lys
Andre Udgivelse
Image, krop og maskulinitet. Mediediskurser om skihoppere
Andre Udgivelse
Landskampen Sverige-Danmark - framväxten av en svensk fotbollsnationalism
Andre Udgivelse
Nye tider og nye mål - et essay om Dansk Idrætshistorisk Forening og Idrætshistorisk Årbog - dengang og i fremtiden
Andre Udgivelse
Den brede vitalisme - køns- og kropsdyrkelse i den vitalistiske kunst i Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede eksemplificeret ved fire værker
Andre Udgivelse
Danseterapeutiske spor - fra rituel dans til globale netværk og postmoderne udfordringer
Andre Udgivelse
Fodbold som idrætshistorikernes stedbarn - historiografiske pejlinger