Nyheder relateret til

Foreningsliv/Frivillighed

Se alle nyheder

Valgte udgivelser

Seneste udgivelser

Vifo Udgivelse februar 2024
Hjem fra efterskole - hvad så? Foreningstilknytning, frivillighed og idrætsdeltagelse blandt unge, der kommer hjem fra efterskole
Andre Udgivelse december 2023
Spil med! Inspiration til at styrke amatørkulturforeninger og skabe mere plads til ensomme unge
Andre Udgivelse november 2023
Flere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Vifo Udgivelse december 2022
Efterskoleholdet 2022
Andre Udgivelse maj 2022
Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikter
Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner
Vifo Idan Udgivelse januar 2022
Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner
Andre Udgivelse december 2021
Det frivillige sociale engagement i Danmark. Frivilligrapport 2019-2021
Andre Udgivelse maj 2021
Frivillighedsundersøgelsen 2020
Idan Vifo Udgivelse marts 2021
Foreningsliv i Aarhus Kommune
Idan Vifo Udgivelse marts 2021
Foreningsliv i Aarhus Kommune. En kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune
Vifo Idan Udgivelse februar 2021
Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd
Andre Udgivelse december 2020
Videnstema #4: Tak for hjælpen! Brugerens respons påvirker frivilliges motivation
Andre Udgivelse oktober 2020
Motionstilbud i Ældre Sagen - En undersøgelse af Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter, deres deltagere og deres frivillige – forkortet udgave
Idan Vifo Udgivelse august 2020
Motionstilbud i Ældre Sagen
Andre Udgivelse juni 2020
Videnstema #3: Samfundssind: Danskerne hjalp hinanden under corona
Andre Udgivelse marts 2020
Videnstema #2: Frivilligheden topper i kommuner på landet
Andre Udgivelse september 2019
Videnstema #1: Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser
Andre Udgivelse marts 2019
Ældres frivillige arbejde – Udviklingen over tid
Andre Udgivelse december 2018
Tal om frivillighed i Danmark - Frivilligrapport 2016-2018
Andre Udgivelse november 2018
Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling
Andre Udgivelse november 2018
Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’
Andre Udgivelse november 2018
Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner
Andre Udgivelse november 2018
Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder