Andre Udgivelse, juni 2022

Active Healthy Kids 2022

Active Healthy Kids – Danmark 2022 indeholder en opdateret præsentation af i alt ti indikatorer om børn og unges fysiske aktivitet. Formålet er at opsamle og vurdere bedst tilgængelig viden, der kan inspirere til øget indsats og aktivt samarbejde mellem offentlige, private og civile aktører. Den overordnede ambition er at bidrage til, at flere børn og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdagsliv.
Rapporten indeholder en række anbefalinger til handling samt forslag til, hvordan vi fortsat styrker vidensopbygning og monitorering af børn og unges fysiske aktivitet.

Nøgleord: Motionsidræt Sundhed
Åbn rapport
Udgiver: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), UC SYD, UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole og Syddansk Universitet.
Antal sider: 32