Andre Udgivelse, oktober 2017

Afrapportering af brugertilfredshed i idrætsanlæg i Ringsted Kommune

Dette notat afrapporterer resultater om brugertilfredshed for idrætsanlæg i Ringsted Kommune.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
Antal sider: 15