Andre Udgivelse, februar 2018

Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Herning Kommune

Dette notat afrapporterer resultater om kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed for idrætsanlæg i Herning Kommune.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
Antal sider: 76