Andre Udgivelse, oktober 2017

Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dette notat afrapporterer resultater om kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed for idrætsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
Antal sider: 67