Andre Udgivelse, april 2023

Anbefalinger fra DIF's dialoggruppe ved tildeling af internationale idrætsbegivenheder

Rapporten er udarbejdet i fællesskab med centrale organisationer i relation til idrætspolitik, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og forholder sig til idrætsbegivenheder (slutrunder og turneringer) i andre lande. Den har til formål at give idrætsforbundene konkrete redskaber, så idrætsledere og andre aktører kan varetage danske interesser bedst muligt og dermed i sidste ende få mest mulig indflydelse på valget af værtslande, samt på krav til rammerne for forberedelserne og afviklingen af kommende internationale idrætsbegivenheder.

Åbn rapport
Udgiver: Danmarks Idrætsforbund
Antal sider: 20