Andre Udgivelse, marts 2018

Antidoping-kommuner i Danmark - evalueringsrapport

Rapporten evaluerer satspuljeprojektet Antidoping-kommuner i Danmark. Projektets formål har været at flytte forebyggelse og bekæmpelse af motionsdoping tættere på de unges hverdagsliv, således at det varetages af dem, der i forskellige sammenhænge møder unge, hvor de færdes. Projektet har kørt i fire projektkommuner: Hjørring, Aalborg, Odense og Holbæk.

Nøgleord: Motionsidræt Sundhed
Åbn rapport
Udgiver: Udarbejdet af NIRAS for Anti Doping Danmark
Antal sider: 35