Andre Udgivelse, april 2012

Barrierer for foreningsdeltagelse i en løbsk verden - et casestudie af 25-45-årige motionsløberes barrierer for foreningsdeltagelse

Specialet undersøger motionsløberes barrierer for at dyrke motionsløb i en forening gennem otte dybdegående, kvalitative interviews. Specialet kommer desuden med bud på, hvorledes løbeforeninger kan gøre sig mere relevante for motionsløbere ved at overkomme barrierer og arbejde med målrettede tilbud. 

Skrevet af: Peter Forsberg
Åbn rapport
Udgiver: Institut for Statskundskab
Antal sider: 109