Andre Udgivelse, september 2023

Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2023

I denne rapport præsenteres et overblik over idræts- og motionsvanerne fra 2018 til 2023 blandt borgere mellem 18 og 75 år i de 26 visionskommuner. Analyserne giver både en status på idrætsaktiviteten i 2023 og viser udviklingen fra 2018 til 2023.

Nøgleord: Motionsidræt
Åbn rapport
Udgiver: Bevæg dig for livet
Antal sider: 43

Læs artikel

Gruppe af seniorer løber
Idan Artikel 14.09.2023
Bevæg dig for livet: Flere er aktive i visionskommunerne, men selvorganiseret idræt er mere populært end foreningsidræt