Andre Udgivelse, september 2017

Bevægelse i skoledagen 2017

Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS), der består af seks forskellige indsatser. Oxford Research gennemfører i perioden 2016-2019 en programevaluering af SBBS. Som en del af denne programevaluering indgår en årlig populationsundersøgelse.

Nøgleord: Motionsidræt Sundhed
Åbn rapport
Udgiver: Oxford Research
Rekvirent: Dab´nsk Skoleidræt, TrygFonden
Antal sider: 31