Idan Udgivelse, oktober 2021

Børn med autismes deltagelse i foreningsidrætten

Notatet ser nærmere på, i hvilket omfang der findes idrætstilbud til børn med autisme, i hvilket omfang børn med autisme deltager i foreningsidrætten, samt om forældre til børn med autisme savner tilpassede
idrætstilbud til deres børn. Undersøgelsen giver desuden indblik i udfordringer og barrierer ved at have hold
for børn med autisme set fra et foreningsperspektiv

Skrevet af: Marie Madsen
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Antal sider: 29
ISBN: 978-87-93784-56-7 (pdf)

Læs nyhed om undersøgelsen

Børn i svømmehallen
Idan Artikel 06.10.2021
Børn med autisme deltager sjældent i foreningsidræt