Andre Udgivelse, april 2016

Børn, unge og fysisk aktivitet - en konsensuskonference

Notatet samler op på konsensuskonferencen 'Børn, unge og fysisk aktivitet' i april 2016. Det præsenterer de 21 konsensus-statements om betydningen af fysisk aktivitet for børns udvikling og velvære, som forskerne opnåede konsensus om på konferencen.

Nøgleord: Sundhed
Åbn rapport
Udgiver: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Antal sider: 7