Andre Udgivelse, maj 2021

Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse. Resultater fra undersøgelse af bevægelsesvaner.

Denne undersøgelser ser nærmere på voksnes bevægelsesvaner, og hvilken betydning social baggrund, motiver og muligheder har for de forskellige bevægelsesformer.

Rapporten viser de første analyser af, hvordan bevægelsesvanerne afhænger af køn, alder og social
baggrund, og hvordan motiverne varierer mellem aktiviteterne. Senere analyser går i dybden med, hvilken
betydning aktivitetsmulighederne har for deltagelsen i fysiske bevægelser.

Nøgleord: Motionsidræt
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
Antal sider: 83
ISBN: 978-87-94006309