Andre Udgivelse, marts 2018

Evaluering af kampagneaktiviteter - Ren træning

Denne rapport præsenterer resultaterne af NIRAS’ evaluering af kampagneaktiviteter, som Anti Doping Danmark (ADD) har udført med aktivitetstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Kampagnen (#Ren-kampagnen) har som nævnt haft til formål at forebygge brug af doping blandt unge ved at sætte fokus på sunde kropsidealer og det positive ved ren og sund træning.

Nøgleord: Motionsidræt Sundhed
Åbn rapport
Udgiver: Udarbejdet af NIRAS for Anti Doping Danmark
Antal sider: 29