Idan Udgivelse, august 2023

Facilitets- og aktivitetsanalyse i Gentofte Kommune

Notatet består af tre dele. Første del fokuserer på Gentofte Kommune med særligt fokus på arenaer og steder til sport og motion, mens anden del beskriver overordnede tendenser i borgernes idrætsvaner i Gentofte Kommune. Med baggrund i del 1 og 2 skitseres i del 3 en række udfordringer, dilemmaer og indsatser.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Gentofte Kommune
Antal sider: 32
ISBN: 978-87-93784-98-7 (pdf)