Andre Udgivelse, november 2022

Frivillighed i dansk foreningsfodbold 2022 – En rapport der præsenterer udvalgte indsigter.

Denne rapport præsenterer udvalgte indsigter omkring frivilligheden i dansk foreningsfodbold. Rapporten er et led i et større kvantitativt analysearbejde rekvireret af DBU Breddes frivillighedsgruppe, der bygger på spørgeskemasvar fra 11.185 respondenter.

Åbn rapport
Udgiver: DBU
Antal sider: 42