Andre Udgivelse, august 2019

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige – National monitorering med objektive målinger

Denne rapport beskriver resultaterne fra den første danske nationale monitorering af objektivt målt fysisk aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd blandt 11-, 13- og 15-årige.

Nøgleord: Sundhed
Åbn rapport
Udgiver: Sundhedsstyrelsen
Antal sider: 48
ISBN: 978-87-7014-103-1