Andre Udgivelse, november 2017

Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed

Notatet ’Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed’ afrapporterer de samlede resultater for benyttelse af idrætsfaciliteter og brugernes tilfredshed i de 23 kommuner, der har deltaget i Fase 2 af forskningsprojektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter'.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Antal sider: 120
ISBN: 978-87-93496-87-3 (pdf)