Andre Udgivelse, marts 2019

Idrætsanlægs fysiske tilstand i Danmark

Notatet afrapporterer de samlede resultater for fysisk tilstand af idrætsanlæg i de 23 kommuner, der har deltaget i fase 2 af forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter'.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Antal sider: 74
ISBN: 978-87-93669-55-0, 978-87-93669-56-7 (pdf)