Andre Udgivelse, november 2019

Inaktivitet i Danmark, delrapport 1. Kortlægning af eksisterende viden om faktorer, der påvirker inaktivitet

Dette er en faglig rapport fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, som omhandler inaktivitet blandt voksne i Danmark og kortlægger eksisterende national og international viden på området. Formålet med vidensindsamlingen er at hjælpe idrætsforeninger, organisationer og andre aktører med at bygge bro til de inaktive.Dette er delrapport, som leder videre til en delrapport 2.

Åbn rapport
Udgiver: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Antal sider: 56