Andre Udgivelse, september 2019

Inkluderende idrætsundervisning for børn med handicap og særlige behov - præsentation af kernebegreber

I følge dansk lovgivning samt nationale og internationale konventioner har børn med handicap eller særlige behov ret til at få undervisning og at deltage i idræt sammen med andre elever i skolen. På trods af lovgivning er der alligevel udfordringer med at imødekomme rettigheden. Indledningsvist præsenterer artiklen forståelser i forhold til inklusion i skolen - herunder deltagelse i undervisning og idræt. Efterfølgende præsenterer artiklen kernebegreber relateret til handicap, inklusion og undervisningsdifferentiering. Derudover fremstiller artiklen øvrige socialpædagogiske fokusområder, der er væsentlige i bestræbelserne på at få alle til at deltage i undervisning og idræt i skolen.

Udgiver: MOV:E
Antal sider: 10