Andre Udgivelse, oktober 2017

Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark

Notatet 'Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark' afrapporterer fase 1 af forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, hvis formål er at analysere forhold med betydning for idrætsanlægs performance. 

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Antal sider: 54
ISBN: 978-87-93496-39-2, 978-87-93496-77-4 (pdf)