Andre Udgivelse, september 2015

Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune

Rapporten er lavet af CISC og Idrættens Analyseinsitut og undersøger skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræt og andre fritidsaktiviteter i Greve Kommune som grundlag for beslutninger i facilitetsplanlægningen på idræts- og fritidsområdet. Undersøgelsen består af tre delrapporter: 1) børn og unges idræts- og fritidsvaner i Greve Kommune, 2) voksne borgeres idræts- og fritidsvaner i Greve Kommune og 3) en samling af væsentlige pointer fra de to delanalyser. 

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Antal sider: 130
ISBN: 978-87-93192-53-9