Idan Udgivelse, maj 2021

Status på idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune

Rapporten evaluerer idræts- og bevægelsespolitikken 2017-2029 i Gentofte Kommune. Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på indsatserne i politikken og sikre kvalitet i det fremtidige arbejde. Evalueringen skal også pege på eventuelle muligheder for at foretage justeringer i indsatserne inden for de fem fokusområder

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Gentofte Kommune
Antal sider: 57
ISBN: 978-87-93784-50-5 (pdf)