Idan Udgivelse, juni 2021

Strategiske potentialer i registrering af aktiviteter

Sigtet med notatet er at skabe overblik over, hvordan aktivitetsregistrering med kameraer kan anvendes strategisk af Lokale og Anlægsfonden og de kommuner, der er med i Lokale og Anlægsfondens pilotprojekt omkring aktivitetsregistrering i (idræts)faciliteter.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Lokale og Anlægsfonden
Antal sider: 38
ISBN: 978-87-93784-34-5 (pdf)

Læs nyhed om undersøgelsen

Volleyballpiger ved nettet
Idan Artikel 24.06.2021
Notat fra Idan giver overblik over potentialerne ved kameramåling i faciliteter