Andre Udgivelse, juli 2014

Unge i landdistrikter og yderområder

Hensigten med rapporten er at kaste lys over de unges egne perspektiver på det ungdomsliv, der leves i landdistrikterne og yderområderne i Danmark, samt at formulere nogle pejlemærker for hvordan man kan arbejde videre med at øge forståelsen for dette ungdomsliv.

Åbn rapport
Udgiver: Center for Ungdomsforskning
Antal sider: 96
ISBN: 978-87-93058-19-4