Andre Udgivelse, maj 2022

Unge, uddannelse og bevægelsesvaner

Rapporten indeholder analyser af 15 til 19-åriges bevægelsesvaner, opdelt på følgende typer af uddannelse, som de unge på besvarelsestidspunktet var i gang med: Grundskole / udskoling, Almen gymnasieuddannelse, HHX, HTX, Erhvervsfaglig uddannelse.

Nøgleord: Motionsidræt
Åbn rapport
Udgiver: CISC, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Antal sider: 43
ISBN: 978-87-94233-88-0