Casper Due Nielsen

Udgivelser

Andre Publication

Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune

Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj, Casper Due Nielsen
Idan Publication

Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Peter Mindegaard, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner
Idan Publication

Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Rapport

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Peter Mindegaard, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner
Idan Publication

Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Peter Mindegaard, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner
Idan Publication

Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner
Andre Publication

Svømning i den danske folkeskole

Bjarne Ibsen, Kurt Lüders, Thomas Skovgaard, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Casper Due Nielsen, Tobias Marling
Andre Publication

Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune

Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Casper Due Nielsen, Christian Gjersing Nielsen

Articles