Mette Toftager

Udgivelser

Andre Publication

Active Healthy Kids 2022

Lars Breum Christiansen, Mette Toftager, Peter Lund Kristensen, Niels Christian Møller, Malte Nejst Larsen, Jasper Schipperijn, Jens Høyer-Kruse, Thomas Skovgaard, Steffen Rask, Thomas Baagø-Rasmussen, Mette Rasmussen, Jacob Have Nielsen, Jesper Ninn Sandfeld Melcher, Søren Præstholm
Andre Publication

Bevægelse i skolen. En kortlægning af børn og unges fysiske aktivitet og stillesiddende adfærd i skoletiden.

Natascha Holbæk Pedersen, Mette Toftager, Peter Lund Kristensen, Jan Christian Brønd, Anders Grøntved, Kristian Traberg Larsen, Niels Christian Møller
Andre Publication

Space - rum til fysisk aktivitet

Lars Breum Christiansen, Mette Toftager, Jens Troelsen, Else Olesen, Betina Højgaard, Anne Brøcker, Stinne Aaløkke Ballegaard, Lone Grøn, Louise Ladegaard, Thomas Tjørnelund Nielsen, Brian Linke
Andre Publication

De bolignære områders betydning for sundhed

Jens Troelsen, Kirsten Roessler, Mette Toftager, Gert Nielsen
Andre Publication

Græsset skal betrædes - en folkesundhedsvidenskabelig undersøgelse af bynære parker og grønne områders betydning for fysisk aktivitet

Mette Toftager, Mette Enevold Christensen

Artikler