Thomas Skovgaard

Udgivelser

Andre Publication

Active Healthy Kids 2022

Lars Breum Christiansen, Mette Toftager, Peter Lund Kristensen, Niels Christian Møller, Malte Nejst Larsen, Jasper Schipperijn, Jens Høyer-Kruse, Thomas Skovgaard, Steffen Rask, Thomas Baagø-Rasmussen, Mette Rasmussen, Jacob Have Nielsen, Jesper Ninn Sandfeld Melcher, Søren Præstholm
Andre Publication

Den olympiske pengemaskine

Thomas Skovgaard
Andre Publication

Fra Atlanta over Sydney til Olympia - en atletisk Tour de Force tilbage til oldtiden

Thomas Skovgaard
Andre Publication

Motion og sundhed i et programmatisk perspektiv

Thomas Skovgaard
Andre Publication

Byen - forum for fysisk aktivitet

Jens Troelsen, Thomas Skovgaard
Andre Publication

Svømning i den danske folkeskole

Bjarne Ibsen, Kurt Lüders, Thomas Skovgaard, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Casper Due Nielsen, Tobias Marling

Artikler