Idan Artikel 17.10.2019

21,7 millioner kroner til samarbejder om motion og fællesskab

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sætter en pulje på 21,7 millioner kroner til rådighed til projektet ’Motion og fællesskab på recept’, som integrerer foreningsidræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser. Ansøgningsfristen er allerede den 31. oktober 2019.

Skrevet af: Anne la Cour Thysen
Nøgleord: Sundhed Foreningsliv

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet samt Beskæftigelsesministeriet en pulje på 21,7 millioner kroner til projektet ’Motion og fællesskab på recept’.Projektet har til formål at styrke borgeres fysiske og mentale sundhed samt at få borgere til at opleve positive beskæftigelsesresultater som følge af at deltage i foreningsidræt. Derudover er målet at indsamle viden om, hvordan holdaktiviteter i idrætsforeninger kan være supplerende indsatser i forhold til sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesfremme.'Motion og fællesskab på recept’ omfatter tre kerneelementer:

  1. Udvikling af tværsektorielle samarbejdsmodeller. Modellerne indebærer, at idrætsforeninger har mulighed for at skabe og tilbyde forløb, hvor idrætsaktiviteter er implementeret i indsatser med henblik på at fremme borgerens eller patientens sundhed, beskæftigelse og/eller fastholdelse
  2. Oprettelse af målrettede aktiviteter i idrætsforeninger, som er relevante i forhold til sundheds-, beskæftigelses- og fastholdelsesområdet
  3. Samarbejde med borgere for at styrke og sikre sundhedsindsatser – blandt andet gennem vejledning i idrætsaktiviteter.

Kommunalt forankrede projekter kan søge om tilskud

Kommuner og kommunale institutioner kan søge om midler fra puljen, og der er mulighed for, at to eller flere kommuner indsender en ansøgning sammen. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at projektet er kommunalt forankret, og at der indgået en samarbejdsaftale med mindst én idrætsforening samt andre aktører inden for beskæftigelses- og sundhedsområdet.Folkeoplysende skoler og foreninger kan dog også søge tilskud fra puljen, skriver Dansk Folkeoplysnings Samråd på sin hjemmeside, efter de har været i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen opfordrer tilmed alle foreninger med tilbud om vedvarende hold- og fysiske aktiviteter at deltage i ’Motion og fællesskab på recept'. I forlængelse heraf har styrelsen defineret idræt som ’vedvarende holdaktiviteter, der indebærer fysisk aktivitet i fællesskab med andre’.’Motion og fællesskab på recept’ er et forsøg, som løber fra den 1. december 2019 til den 1. december 2022. Der er allerede ansøgningsfrist torsdag den 31. oktober 2019.

Læs mere

Læs lignende nyheder

Gruppe af seniorer løber
Idan Artikel 14.09.2023
Bevæg dig for livet: Flere er aktive i visionskommunerne, men selvorganiseret idræt er mere populært end foreningsidræt
Gamechanger logo
Idan Artikel 07.09.2023
150 foreninger går forrest i kampen for mindre diskrimination i idrætten
Fodboldtræner
Idan Artikel 28.04.2023
Frivillige i mindre fodboldklubber er mest tilfredse, viser en rapport fra DBU
Børn til gymnastik
Idan Artikel 30.03.2023
Medlemstal 2022: Rekordmange medlemmer i landets idrætsforeninger, men de 7-12-årige er ikke kommet tilbage efter coronakrisen
Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Mennesker der er connected
Idan Artikel 02.03.2023
Ny rapport giver indblik i danskernes forventninger til den digitale idrætsforening samt bud på fremtidige potentialer
Mænd spiller fodbold
Idan Artikel 27.01.2023
Frederiksberg Idræt tager temperaturen på diversiteten i idrætten på Frederiksberg