Idan Artikel 13.02.2012

500 motionsruter blev væk

Et Danmarkskort med ambitionen om at nå op på 500 motionsruter fordelt i alle landets kommuner blev åbnet i september 2007. I dag er det svært at finde spor af de mange ruter.

Skrevet af: Henriette Bjerrum

Indenrigs- og Sundhedsministeriets projekt ’Gang i Danmark’ ville skabe et Danmarkskort med ruter, der kunne inspirere danskerne til at dyrke fysisk aktivitet i naturen. Landets kommuner blev bedt om at melde ind med mindst fem ruter hver, og hjemmesiden ’gangidanmark.dk’ skulle samle overblikket over de mange lokale muligheder. Danmarks Radio (DR) skabte samtidig opmærksomhed om ruterne med en stor mediekampagne. Prisen for projektet var fire millioner kr. Men her i 2012 er der ikke længere mange spor at finde af projektet eller motionsruterne. På nettet kan man stadig finde DR’s oprindelige formidlingssite. Men hjemmesiden med Danmarkskortet og oversigten over ruterne, som DR linker til, er som sunket i jorden. Det har ikke været muligt at finde frem til bevæggrundene for at nedlægge indsatsen efter den store investering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ingen evaluering af deres egen indsats og samarbejdet med kommunerne. Ikke engang en sagsmappe har det været muligt at finde frem til.

Kommunale resultater

Kommunerne, som var samarbejdspartnere, ser ud til at have fået mere blivende resultater ud af projektet. Rundt om på flere kommuners hjemmesider kan man finde henvisninger til ’Gang i Danmark’ og af og til også information om de ruter, der blev etableret i den forbindelse. 

En af disse kommuner er Fåborg-Midtfyn Kommune, der fik kåret en rute til ’Danmarks bedste motionsrute’. ”For os havde det stor effekt, at være med i ’Gang i Danmark’. Ruten blev lavet i samarbejde med frivillige fra Faaborg Ski- og Motionsklub,” fortæller Pia Kalmer Jørgensen, Sundhedskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune. ”At ruten blev kåret til først Danmarks smukkeste og siden Danmarks bedste motionsrute har simpelthen puttet os på landkortet. Vi bruger det den dag i dag i vores markedsføring både lokalt og på turistkontoret. Sidste år blev vi kåret til Danmarks Friluftskommune, hvor ruten også spillede en vigtig rolle.”

Fortsat i andet regi

Fuldmægtig i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Margit Ulmer, understreger, at ’Gang i Danmark’ i udgangspunktet var tænkt som et etårigt projekt som blandt andet skulle skabe opmærksomhed om motion i naturen og få danskerne til at bevæge sig noget mere. 

Der er stadig ruter i de dengang nye kommuner, og mange andre projekter som sundhedsstier har taget over, hvor de slap. Så der er sket meget på rutefronten siden 2007. Helt væk er motionsruterne altså ikke, men man skal lede godt efter dem på kommunernes hjemmeside, hvis man skal finde dem.

Læs mere

 
 
Artiklen er bragt i Idans nyhedsbrev 47
Læs også artiklen 'Den store ruteforvirring'